PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 1 (153) | 67--76
Tytuł artykułu

Relation between the content of simple sugars in a potato tuber and its resistance to mechanical load

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zależność między zawartością cukrów prostych w bulwie ziemniaka a jej wytrzymałością na obciążenia mechaniczne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy poszukiwano zależności między zawartością cukrów prostych w bulwie ziemniaka a jej wytrzymałością na obciążenia mechaniczne. Badano bulwy ziemniaka odmian: Kuras, Gala, Agata, Ditta, Arrow, Roko i Raja. Wyznacznikiem podatności bulwy ziemniaka na uszkodzenia mechaniczne były: siła uszkadzająca perydermę, wskaźniki uszkodzeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz uszkodzeń masowych. Pomiar zawartości cukru w bulwie ziemniaka wykonano przy użyciu refraktometru. Statystycznie istotną zależność, mierzoną wartością współczynnika korelacji, między zawartością cukrów prostych a podatnością na uszkodzenia wewnętrzne stwierdzono wyłącznie w bulwach ziemniaka odmian Kuras i Raja.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper was to find a relation of the content of simple sugars in a potato tuber and its resistance to mechanical loads. The following potato tuber varieties were investigated: Kuras, Gala, Agata, Ditta, Arrow, Roko and Raja. A force damaging periderm, external and internal damages ratios and mass damages determined potato tubers susceptibility to mechanical damages. Measurement of the sugar content in the potato tubers was carried out with a refractometer. A statistically significant relation, measured with the value of the coefficient of correlation, between the content of simple sugars and susceptibility to internal damages was determined only in potato tubers of Kuras and Raja varieties.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
67--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Agriculture in Kraków
 • University of Agriculture in Kraków
 • University of Agriculture in Kraków
Bibliografia
 • Gancarz, M.; Konstankiewicz, K.; Pawlak, K. (2005). Variability of parameters of cellular structure in potato tubers. Acta Agrophysica, 6(3), 625-638.
 • Hejtmánková, K.; Kotíková, Z.; Hamouz, K.; Pivec, V.; Vacek, J.; Lachman, J. (2013). Influence of flesh colour, year and growing area on carotenoid and anthocyanin content in potato tubers. Journal of Food Composition and Analysis, 32(1), 20-27.
 • Jakubowski, T. (2009). Wytrzymałość biologiczna skórki bulw ziemniaka napromieniowanych mikrofalami. Acta Agrophysica, 13(3), 685-693.
 • Konstankiewicz, K.; Pawlak, K.; Zdunek, A. (2001). Influence of structural parameters of potato tuber cells on their mechanical properties. International Agrophysics, 4, 243-246.
 • Krzysztofik, B.; Nawara P. (2003). Zmiany właściwości bulw ziemniaka wynikające z czynników agrotechnicznych. Acta Agrophysica, 2(4), 777-786.
 • Lærke, P.; Christiansen, J.; Veierskov, B. (2002). Colour of blackspot bruises in potato tubers during growth and storage compared to their discolouration potential. Postharvest Biology and Technology, 26(1), 99-111.
 • Marks, N. (2009). Mechaniczne uszkodzenia bulw ziemniaka. Kraków, PTIR, ISBN 83-917053-7-4.
 • Marks, N.; Krzysztofik, B.; Sobol, Z. (2000). Wpływ obciążenia bulw w masie na jej odporność mechaniczną. Inżynieria Rolnicza, 8(19), 141-147.
 • McGarry, A.; Hole, C.; Drew, R.; Parsons, N. (1996). Internal damage in potato tubers. Postharvest Biology and Technology, 8(4), 239-258.
 • Molema, G.J. (1999). Mechanical force and subcutaneous tissue discolouration in potato. PhD thesis, Wageningen University, Netherlands, 1-117.
 • Roztropowicz, S. (1999). Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział Jadwisin, 5-50.
 • Shock, C.; Holmes, Z.; Stieber, T.; Eldredge, E.; Zhang, P. (1993). The effect of timed water stress on quality, total solids and reducing sugar content of potaoes. American Potato Journal, 70(3), 227-241.
 • Wieczer, A.; Gonczarik, M. (1977). Fizjologia i biochemia ziemniaka. Warszawa, PWRiL, ISBN 633.491:581.1.
 • Wojdyła, T.; Pińska, M.; Rolbiecki, S.; Rolbiecki, R. (2009). Wpływ mikronawodnień na zawartość skrobi i cukrów w bulwach wybranych odmian ziemniaków po zbiorach i przechowywaniu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich,6, 293-302.
 • Yue, Z.; Hébraud, P.; Hemar, Y.; Ashokkumar, M. (2012). Quantification of high-power ultrasound induced damage on potato starch granules using light microscopy. Ultrasonics Sonochemistry, 19(3), 421-426.
 • Zgórska, K.; Frydecka-Mazurczyk, A. (2000). Wpływ warunków w czasie wegetacji oraz temperatury przechowywania na cechy, jakości ziemniaków przeznaczonych do przetwórstwa. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 213, 239-252.
 • Zgórska, K.; Frydecka-Mazurczyk, A. (2002). Rozmieszczenie suchej masy i sacharydów w różnych częściach bulw ziemniaka. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 489, 327-334.
 • Charakterystyka krajowego rejestru odmian ziemniaka. Jadwisin, Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, 2011. Obtained from: http://www.ihar.edu.pl/ziemniak.php. ISTA Handbook on Seedling Evaluation 2009. Metody i zdolność kiełkowania nasion.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369867

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.