PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 83 Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych do produkcji energii | 40--52
Tytuł artykułu

Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej a bilans energetyczny Polski - podstawowe problemy i dylematy

Warianty tytułu
Perspectives of Development of Renewable Energy Sources Versus the Energy Balance of Poland - Basic Issues and Dilemmas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
aspektom polityki energetycznej państwa oraz poszczególnym dziedzinom wytwarzania energii, w tym także energii odnawialnej, unaocznia, jak ogromne są rozbieżności w ocenie tego problemu. Różnice zdań nie tylko dotyczą ogólnych koncepcji i idei, lecz także pojawiają się w sferze rozważań szczegółowych, że ograniczymy się tylko do wymienienia takich problemów, jak: wielkość i potencjał energetyczny poszczególnych źródeł energii (pierwotnej i odnawialnej), rola i znaczenie nośników energii odnawialnej, a także (a może przede wszystkim) koszty wytworzenia jednostki energii przez poszczególnych producentów. Niejednokrotnie można odnieść wrażenie, że to, co jest determinantą rozwoju danego źródła (wytwórcy) energii, w odniesieniu do innego preferowanego źródła staje się barierą jego rozwoju. Jest to tym ważniejsze, że w ramach polityki energetycznej to państwo wyręcza autonomiczny rynek, stając się kreatorem popytu na energię, szczególnie na energię ze źródeł odnawialnych. (fragment tekstu)
EN
The renewable energy matter is still discussed and controversial in Poland. The complexity of this issue is visible not only within the same sector, but also and above all in the context of the present and perspective energy balance matter in Poland, which assumingly ought to provide power safety and therefore the sustainable development of the whole country's energy sector. In addition the inner difficulties and tension while accustoming the renewable energy sources contrive in not being able to carry out the quality changes within power engineering programme which is implemented in the EU countries as we can also face both technical and technological crisis of conventional power engineering. The fundamental dilemmas and priority of overcoming them are presented in this work - the accurate estimation of national renewable energy capability and the role of the centre as a demand creator for RES and a modus vivendi of competition in the national power trade. Against this background solving complicated and frequently not perspicuous cost-prize problems which accompany the energy production becomes the main factor which can determine the success of RES sector with its innovative and technological potential. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie
Bibliografia
 • [1] Bogdan D., Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w latach 2008-2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
 • [2] Chwieduk D., Ocena rozwoju Strategii energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z perspektywą działań, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa, sierpień 2005.
 • [3] Ciach R., Żelazny J., Sytuacja energii ze źródeł odnawialnych w Polsce na tle Unii Europejskiej, Fundacja Rozwoju Nauk Materiałowych, Kraków 2005.
 • [4] Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, Dziennik Urzędowy WE z 2001 r. L 283 (Dziennik Urzędowy UE Polskie wydanie specjalne, t. 2. rozdz. 12).
 • [5] Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, Dziennik Urzędowy WE z 2003 r. L 123 (Dziennik Urzędowy UE Polskie wydanie specjalne, t. 31, rozdz. 13).
 • [6] Europejska polityka energetyczna. Konkluzje prezydencji, Bruksela, 8-9 marca 2007, 7224/07.
 • [7] Lewandowski W., Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa 2002.
 • [8] Odnawialne źródła energii - szanse i bariery, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006.
 • [9] Panek-Gondek K., Stan i perspektywy rozwoju rynku energii odnawialnej w Polsce w świetle polityki rządu, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 18.06.2006.
 • [10] Polityka energetyczna Polski do roku 2025, Monitor Polski z dnia 22 lipca 2005, nr 42, poz. 562.
 • [11] Polityka energetyczne Polski do roku 2030 (projekt), Minister Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2007.
 • [12] Porównawcza analiza ekonomiczna budowy nowych źródeł energii elektrycznej w Polsce z uwzględnieniem aspektów strategicznych, Warszawa, marzec 2006.
 • [13] Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, DzU z 2005 r., nr 203, poz. 1684.
 • [14] Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa, wrzesień 2000.
 • [15] Strupczewski A., Jaworska K., Patrycy A., Saniewski G., Czemu potrzebujemy energetyki jądrowej w Polsce, "Biuletyn Miesięczny PSE" 2007, nr 04(07).
 • [16] Wójcicki Z., Energia odnawialna, biopaliwa i ekologia, "Problemy Inżynierii Rolniczej" 2007, nr 2.
 • [17] Zimny J., Znaczenie energii z zasobów i źródeł odnawialnych dla zrównoważonego rozwoju gmin, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2005.
 • [18] Żmijewski K., Kassenberg A., Polityka energetyczna Polski. Deklaracje a rzeczywistość, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, wrzesień 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369873

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.