PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 174--183
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty niesprawności w motywowaniu pracowników w świetle badań empirycznych

Warianty tytułu
Selected Aspects of Inefficiencies in Motivating Employees in the Light Empirical Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zaprezentowano wnioski z badań, jakie przeprowadzono w jednej z dużych spółek kapitałowych w Polsce. Celem badań była identyfikacja wybranych niesprawności w motywowaniu pracowników przedsiębiorstwa. W pierwszej kolejności wskazano, iż rozwój teorii i praktyki zarządzania ściśle związany jest z identyfikacją niesprawności zbiorowych form organizacji pracy. Następnie podjęto próbę identyfikacji niesprawności w motywowaniu pracowników. W dalszej kolejności przedstawiono cel przeprowadzonych badań naukowych, jak również kryteria doboru przedsiębiorstwa do badań. Wyniki badań naukowych zaprezentowano w odniesieniu do: nagród motywacyjnych, barier i motywatorów angażowania się pracowników w realizację celów przedsiębiorstwa, dzielenia się wiedzą oraz sformalizowania procesów. W końcowym fragmencie opracowania przedstawiono wnioski i implikacje praktyczne.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of the research conducted in a big company operating in Poland. The research was aimed at investigating inefficiencies in motivating employees in the company. The first part of the paper explains that the development of theory and practice of management science is strictly combined with the identification of inefficiencies within collective forms of work organization. Next the paper presents inefficiencies in motivating employees. The main part of the paper presents the research methodology and findings concerning: motivational rewards, obstacles and stimulators of employee engagement, knowledge sharing and process formalization. The final part of the paper produces conclusions and practical implications, which refer especially to implementing normative motivation through surveillance within a company.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bednarski A., Zarys teorii organizacji i zarządzania, TNOiK, Toruń 1998.
 • Bieniok H. i in., Metody sprawnego zarządzania - planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola. Jak zarządzać w praktyce, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • Bohdziewicz P., Preferowane wartości kadry kierowniczej, [w:] S. Borkowska (red.), Gospodarowanie pracą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Bombiak E., Motywowanie pracowników w świetle badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach nr 86, Seria Administracja i Zarządzanie, 2010, s. 65-79.
 • Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
 • Czermiński A. (red.), Wybrane zagadnienia z teorii organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa 1982.
 • Gableta M. (red.), Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Juchnowicz M. (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004.
 • Kaczmarzyk J., Motywowanie kadry menedżerskiej jako determinanta efektywności pracy kadry menedżerskiej, Wydawnictwo Promotor, Warszawa 2006.
 • Kotarbiński T., Hasło dobrej roboty, wyd. II, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 • Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1969.
 • Martyniak Z., Organizatoryka, PWE, Warszawa 1987.
 • Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1996.
 • Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne - wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2005.
 • Ratyński W., Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Sekuła Z., Motywowanie ekonomiczne w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 • Skinner B.F., Beyond freedom and dignity, Knopf, New York 1971.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa1979.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, wyd. III, PWN, Warszawa 1969.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369899

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.