PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 7 | nr 132 Problemy globalizacji | 170--178
Tytuł artykułu

Współczesne nurty w teorii lokalizacji a nowa geografia ekonomiczna

Warianty tytułu
Modern Trends in the Location Theory versus the New Economic Geography
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest teoretyczna prezentacja problemu lokalizacji działalności gospodarczej. Poniższe rozważania prowadzone są z uwzględnieniem założeń nowej geografii ekonomicznej. Przedstawiona została także krótka charakterystyka współczesnych trendów w teorii lokalizacji. Wskazano na rosnące znaczenie środowiska innowacyjnego w teorii lokalizacji, wynikające z faktu, iż innowacje stają się jednym z najistotniejszych czynników wpływających na wybór lokalizacji danej działalności społeczno-gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is a presentation in theoretical aspect a problem of business's location. The following topics have been subjected under consideration of the new economic geography. Short characteristic of modern trends in the location theory was also made. Besides, there was the meaning of innovating milieu pointed in the location theory. It is caused by presently going on scientific-technical revolution. Innovations become one of the most important factors influencing the choice of location. The meaning of innovations in the location theory is regions' absorption for new technologies used by new enterprises, whose function is based on technical-technological development. In the face of changes in the contemporary economy the base for understanding them is knowledge in the scope of economic geography. The new economy causes that in many diameters of socio-economic life the phenomena have not only economic but also multiplicative character. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Benko G., Geografia technopolii, PWN, Warszawa 1993.
 • Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, wydanie 2 uaktualnione, Wydawnictwo AE, Poznań 2004.
 • Cieślik A., Nowa geografia ekonomiczna: stan obecny i perspektywy rozwoju, maszynopis powielony.
 • Domański R., Geografia ekonomiczna, ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa-Poznań 1998.
 • Grzeszczak J., Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej. Prace Geograficzne nr 173, Wyd. PAN, Wrocław 1999.
 • Krugman P.R., Rethinking International Trade, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts 1994.
 • Lundvall B.A., Gospodarka ucząca się: pewne implikacje dla bazy wiedzy o systemie ochrony zdrowia i edukacji, [w:]: Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, Warszawa 2000.
 • Myrdal G., Economic Theory and Under-developed Regions, Duckworth, London 1957 [przekł. polski S. Ficowski, Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte, PWG, Warszawa 1958].
 • Niebuhr A., Stiller S., Integration Effects in Border Regions. A Survey of Economic Theory and Empirical Studies, HWWA Discussion Paper no 179, Hamburg 2002.
 • Olechnicka A., Rozwój regionalny w warunkach gospodarki informacyjnej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000 nr 4(4).
 • Perroux F., Note sur le "pôle de croissance", "Economie Appliquée" 1955 vol. VIII, no 1-2.
 • Perroux F., Uwagi o pojęciu bieguna wzrostu, przekł. J. Biniecki, "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej" 1978 nr 3-4.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Problemy społeczeństwa informacyjnego, red. W. Zacher, PWN, Warszawa 1998.
 • Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim, opracowanie wstępne sporządzone przez zespół w składzie: E. Wojnicka, P. Rot, P. Tamowicz, T. Brodzicki. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk marzec 2001.
 • Rykiel Z., Globalizacja, unionizacja i regionalizacja polskiej przestrzeni, "Studia Regionalne i Lo-kalne" 2000 nr 1(1).
 • Stawasz D., Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 • Szczepański M., System światowy: między globalizmem a lokalizmem, "Przegląd Socjologiczny" 1992 t. XLI.
 • Szudra P., Innowacyjność w nowych nurtach teorii lokalizacji, http://ekonom.univ.gda.pl/mikro/konferencja/pdf/Szudra%20Pawel1.pdf.
 • Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 • Vernon R., International investment and international trade in the product cycle, "Quarterly Journal of Economics" 1966 no 80.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.