PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 45 Nowoczesna administracja publiczna | 127--135
Tytuł artykułu

Możliwości finansowania i rozwoju projektów w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych w administracji publicznej

Warianty tytułu
Possibilities of Financing and Developing Projects From Field of the Information Technology in the Public Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Administracja publiczna działa w określonej przestrzeni społeczno-gospodarczej i polityczno-prawnej danego państwa. Zadaniem jej, przy wykorzystaniu systemu instytucjonalnego i określonych ram prawnych, jest zarządzanie państwem oraz jednostkami niższego rzędu. Dokonując podziału administracji publicznej w Polsce wyróżnić należy: administrację rządową, administrację samorządową. Organy obu składowych systemu administracji publicznej mają na celu uzupełniać się na zasadzie subsydiamości. Z punktu widzenia rozwoju lokalnego i regionalnego najistotniejszą rolę odgrywa administracja samorządowa powiązana z konkretnym terytorium. Są to organy autonomiczne i powiązane ze społecznością lokalną, co uwypuklone zostaje przez wybieralne organy przedstawicielskie danej jednostki samorządowej. (fragment tekstu)
EN
The civil service is acting in the determined space socio - economic and political - legal of given state. With setting for it, at using the institutional system and the determined legal framework, is managing of slate and lower level of administrative division. In century of the globalization a knowledge and an information are the important elements of functioning of the entire society and organs of administration, becoming the base of their functioning. To collecting, processing and managing the information is possible thanks to geographical information systems. Using these systems in self-government units allows to raise the quality of services in the sphere of: environmental monitoring, Utilities, administering the infrastructure, district taxes, managements of fixed properties, with tourism, whether of spatial planning. Expansion of geographical information systems is possible thanks to using union funds in frames of operating programs, in particular of Operational Programme Innovative Economy. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Albaredes G., A new approach: user oriented GIS, [w:] Proceedings oJ EGIS '92, EGIS Foundation, Munich 1992.
 • Bielecka E., Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania, PJWSTK. Warszawa 2006.
 • Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (1NSPIRE), Dz. U. L 108 z 25.04.2007 r.
 • Feltynowski M" Polityka przestrzenna obszarów wiejskich. W kierunku wielofunkcyjnego rozwoju, Cedetu.pl. Warszawa 2009.
 • Feltynowski M., System Informacji o Terenie - innowacyjne narzędzie w monitoringu zagospodarowania przestrzennego gmin, [w:] P. Niedzielski, J. Guliński, E. Stawasz (red.), Nauka - Innowacje - Gospodarka, SOOIPP Annual - 2007, Zeszyty Naukowe nr 480, Ekonomiczne Problemy Usług nr 13, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Grzybowski M., Administracja publiczna a lad konstytucyjny, [w:] J. Hauser (red.), Administracja publiczna, PWN, Warszawa 2008.
 • Iwaniak A., Infrastruktura danych przestrzennych, [w:] D. Gotlib, A. Iwaniak, R. Olszewski, GIS. Obszary zastosowań, PWN, Warszawa 2007.
 • Kaczorowska A., Elektroniczna administracja, [w:] J. Papińska-Kacperek (red.). Społeczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 • Zborovskii G.E., Shuklina E.A., Education as a Resource of the Information Society, "Russian Education & Society" 2007, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370041

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.