PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 |
Tytuł artykułu

Kapitał jako podstawowy zasób przemysłu spożywczego w latach 2008-2013

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Kapital kak osnovnoj potencial prodovolʹstvennoj promyšlennosti v 2008-2013 godah
Capital as a Main Resource of the Food Industry in the Years 2008-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie stanowi próbę oceny kapitału jako podstawowego zasobu przemysłu spo-żywczego w Polsce w latach 2008-2013. Opisano w nim zmianę koniunktury rolno-przemysłowej, znaczenie kapitału, strukturę kapitałową, a także pozycję przedsiębiorstw przemysłu spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kondycja finansowa przemysłu spożywczego jest zależna od racjonalnego zagospodarowania środków finansowych, które można je w różnoraki sposób zainwestować, a tym samym powiększyć kapitał. Ukazano, że stosunkowo dobra sytuacja przemysłu spożywczego wynika między innymi z tego, iż przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego wykazują jedne z najlepszych wyników ekonomicznych w kraju. Zaprezentowano wartość produkcji sprzedanej, która z roku na rok odnotowuje coraz lepsze wyniki. Nakłady inwestycyjne również odnotowały wzrost, najlepszymi obszarami w Polsce według zagranicznych inwestorów są województwa w centrum kraju, a także południowo- zachodnie. Badane dane świadczą, że stan finansowy firm przemysłu spożywczego poprawia się dzięki lepszej płynności finansowej oraz mniejszej stopie zobowiązań. Potencjał polskich firm przemysłu spożywczego jest ogromny. Artykuł kończą wnioski dotyczące obecnego stanu polskiego przemysłu spożywczego oraz prognozę wyników finansowych na najbliższe lata.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper is an attempt to assess the capital as the main resource of the food industry in Poland in the years 2008-2013. The author describes the changing agro-industrial economic activity, the importance of capital, capital structure and the position of the food industry enterprises listed on the Stock Ex-change in Warsaw. The financial condition of the food industry is dependent on the rational manage-ment of funds that can be invested in a variety of ways and thus increase the capital. The paper pre-sents that the relatively good situation of the food industry is caused in particular by the fact of pro-duction companies having some of the best economic results across the country. The value of produc-tion sold is presented; that every year has achieved better results. Capital expenditures also recorded an increase, according to foreign investors the best regions for investment are those located in central and South-West Poland. Analyzed data suggests that the financial condition of food industry compa-nies improves due to better financial liquidity and lower rate of financial liabilities. The potential of food industry companies in Poland is enormous. The article ends with conclusions in regards to the current state of Polish food industry and the forecasted financial results for the coming years.(original abstract)
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Bibliografia
 • Czyżewski B., 2012, Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju, Studia Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Departament Informacji Gospodarczej, 2013, Sektor spożywczy w Polsce, Profil sektorowy, Warszawa.
 • Drożdż J., Mroczek M., Tereszczuk M., Urban R., 2014, Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013, Mroczek R.,(red.) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej- Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Firlej K., 2010, Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych, [w:] Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re3/13Firlej.pdf, (dostęp: 13.04.2015).
 • Firlej K., 2011, Aspekty good governance przedsiębiorstw z indeksu WIG-Spożywczy, [w:] Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 87, Warszawa.
 • Firlej K., 2011, Formy organizacyjne zagospodarowania ziem polskich na przestrzeni wieków, [w:] Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re4/21_firlej.pdf, (dostęp: 12.04.2015).
 • Firlej K., 2011, Wizja rozwoju rolnictwa Polski południowo-wschodniej w okresie do 2050 roku, [w:] Wybrane problemy wizji rozwoju wsi i rolnictwa w pierwszej połowie XXI wieku, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, nr 30, Warszawa.
 • Firlej K., 2011, Wyniki finansowe jako element oceny konkurencyjności spółek WIG-Spożywczy, [w:] Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, nr 25, Warszawa.
 • Firlej K., Żmija D., 2014, Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Gołaś Z., Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D.,2013, Relacje między kapitałem obrotowym a rentownością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce, http://jcea.agr.hr/articles/774651_Relacje_mi_dzy_kapita_em_obrotowym_a_rentowno_ci_w_przedsi_biorstwach_przemys_u_spo_ywczego_w_Polsce_pl.pdf, (dostęp: 1.04.2015).
 • GUS 2014, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2014, Warszawa.
 • GUS 2014, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014, Warszawa.
 • Jaworska M., 2013, Fuzje i przejęcia w przemyśle rolno-spożywczym na świecie w latach 1990-2012, [w:] Dziennik Agrobiznesu i Rozwoju Wsi, nr 4 (30), http://www.jard.edu.pl/pub/5_4_2013_pl.pdf, (do-stęp: 31.03.2015).
 • Norvaišienė R., Stankevičienė J., 2012, The relationship of corporate governance decision on capital structure and company's performance: Evidence from Lithuanian food and beverages industry companies, [w:] Economics and management: nr 17 (2), http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/viewFile/2170/1679, (dostęp: 30.04.2015).
 • Szczecińska B., 2014, Analiza finansowa wybranych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego,[w:] Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, nr 308(74), http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/43/566.pdf, (dostęp: 31.03.2015).
 • Tracy M., 1997, Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie do teorii i prak-tyki, Wyd. OLYMPUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.