PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 194--201
Tytuł artykułu

O koncepcji zarządzania kapitałem intelektualnym uczelni

Warianty tytułu
About the Concept of Intellectual Capital Management in Higher Education Institutions (HEIs)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamicznie zmieniający się rynek, rosnąca konkurencja i nadchodzący niż demograficzny zmusza uczelnie do optymalizacji podejmowanych decyzji operacyjnych i strategicznych. Powinny przy tym nie tylko starać się zwiększać jakość oferowanych usług czy racjonalnie gospodarować posiadanymi środkami, lecz z równą dbałością "inwestować" w nowoczesne metody i koncepcje zarządzania. W związku z tym, iż uczelnie to organizacje oparte na wiedzy, jedną z ich kluczowych kompetencji powinna stać się umiejętność gospodarowania aktywami niematerialnymi, a w szczególności kapitałem intelektualnym. Z tych względów w niniejszym artykule omówiono koncepcję zarządzania kapitałem intelektualnym uczelni. Przedstawiono strukturę kapitału intelektualnego oraz kartę wyników kapitału intelektualnego uczelni. Wskazano przy tym na powiązanie wymiarów kapitału intelektualnego i wybranych sposobów jego pozyskiwania, wykorzystania i rozwoju w szkołach wyższych.(abstrakt oryginalny)
EN
Dynamically changing market, increasing competition and the coming demographic decline force higher education institutions (HEIs) to optimize the operational and strategic decisions. They should at the same time not only try to increase the quality of their services or rationally manage their funds, but with equal attention "invest" in modern methods and concepts of management. Due to the fact that HEIs are organizations based on knowledge, one of their key competences should be the ability of management of intangible assets, especially of intellectual capital. For these reasons, this paper presents the concept of intellectual capital management of HEIs. It shows the structure of intellectual capital and intellectual capital scorecard of university as well as indicates the linking of intellectual capital dimensions and selected ways of its raising, using and development in higher education institutions.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ali K., Zohreh S., Khodadoost R., 2012, Designing a model to recognize and manager intellectual capital in education system, "Procedia-Social and Behavioral Sciences" nr 46.
 • Bakonyi J., Kapitał intelektualny uczelni a jakość kształcenia, http://www.sbc.org.pl/Content/21256/ bakonyi.pdf, data odczytu 08.03.2013.
 • Bratnicki M., Ząbkowaka B., 2009, Conceptual reflections on strategic enterpreneurship: intelectual capital and the framework of dialectical dynamics, "Argumenta Oeconomica" nr 2 (23).
 • Dudycz T., 2002, Wpływ kapitału intelektualnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. T. Jajuga, W. Pluta, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Fazlagić J., kwiecień 2013, Struktura kapitału intelektualnego jako kontekst tworzenia strategii szkół wyższych, "e-mentor", Wydawnictwo SGH w Warszawie, nr 2 (49).
 • Gwizdała J., 2011, Kapitał intelektualny w zarządzaniu szkołą wyższą - dylematy, [w:] Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, red. J. Dworak, J., Jaworski Wydawnictwo WSB w Gdańsku.
 • Habersam M.,, Piber M., Skoog M., 2013, Knowledge balance sheets in Austrian universities: The implementation, use, and re-shaping of measurement and management practices, "Critical Perspectives on Accounting", nr 24
 • Hendzel D., Szkoła wyższa jako organizacja oparta na wiedzy, http://www.fundacja.edu.pl/organizacja/_ referaty/15.pdf, data odczytu 08.03.2013.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J., 2002, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., 2006, Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna.
 • Kunasz M., Znaczenie kapitału ludzkiego jako składnika kapitału intelektualnego, [w:] Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, K. Piech, M. Kulikowski (red.), Wyd. Instytut Wiedzy, Warszawa 2003.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 1999 r., GUS, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370059

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.