PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 |
Tytuł artykułu

Przyszłość sektora rolno - spożywczego w Polsce w odniesieniu do stanu obecnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Buduŝee agrarno-prodovolʹstvennogo sektora v polʹše po otnošeniû k suŝestvuûŝemu sostoâniû
The Future of the Agri - Food Sektor in Relation to the Current Status
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę scharakteryzowania stanu obecnego oraz prognoz na przyszłość dotyczących sektora rolno - spożywczego w Polsce. Dokonano oceny zagadnień takich jak stan polskiego rolnictwa, jego szanse rozwojowe, przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, czy wizja rozwoju sektora w przyszłych latach. W opracowaniu podjęto próbę określenia istoty sektora rolno -spożywczego oraz jego znaczenia w całej gospodarce narodowej. W pracy przedstawiono analizę SWOT polskiego rolnictwa, oraz wnioski i opinie sformułowane na jej podstawie. Stwierdzono m.in. że stan rolnictwa poprawia się, jednak należy wyeliminować szereg problemów, z którymi się ono boryka, a także korzystać z licznych szans rozwoju, którymi są w szczególności środki finansowe w Unii Europejskiej. Dokonano także gruntownej analizy przedsiębiorstw działających w branży spożywczej, ich czynników konkurencyjnych a także obszarów wymagających poprawy. Określono także przyszłe kierunki rozwoju sektora rolno - spożywczego w ujęciu perspektywicznym. Prognozy są korzystne i zawierają głównie nowe, światowe kierunki eksportu polskiej żywności, a co za tym idzie zaistnienia na nowych rynkach.(abstrakt oryginalny)
EN
This study attempts to characterize the current situation and future prospects regarding the agricultural and food sector in Poland. Issues such as the state of Polish agriculture, its development opportunities, the food industry, or the vision of development of the sector in future years have been assessed. The study attempts to define the essence of agricultural and food sector and its importance in the national economy. The paper presents a SWOT analysis of Polish agriculture, as well as conclusions and opin-ions expressed on its basis. It was found that the state of agriculture is improving, but we must elimi-nate a number of problems that it faces, as well as enjoy numerous opportunities for development, which are in particular financial resources in the European Union. There has also been a thorough analysis of the companies operating in the food industry, its competitive factors as well as areas for improvement. Future directions of agriculture development have also been defined from a perspective point of view. The forecasts are favourable and include mainly new, global directions for Polish food export, and thus the occurrence of new markets.(original abstract)
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Bibliografia
 • Bański J., 2014, Perspektywy rozwoju polskiej wsi -wybrane zagadnienia, Wieś i Rolnictwo 4 (165).
 • Czyżewski A., Stępień S., 2014, Problemy Rolnictwa Światowego tom 14 (XXIX), zeszyt 3, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Drabik L., Sobol E.,2013, Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Drożdż J., Mroczek R., Rowiński J., Szczepaniak I., Urban R., Wigier M., 2012, Analiza potrzeb i kierunków wsparcia przetwórstwa, przetwarzania, wprowadzania do obrotu i rozwoju produktów rolnych w latach 2014 - 2020, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Firlej K., 2010, Globalizacja i integracja europejska -szansa, czy mit dla polskiego agrobiznesu, "Zeszyty Naukowe SGGW", Warszawa.
 • Firlej K., 2010, Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr.3.
 • Firlej K., Michna W., Wierzbicki K., 2011, Wybrane problemy wizji rozwoju wsi i rolnictwa w pierwszej połowie XXI wieku, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Firlej K., Makarska A., 2012, Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensia", Oeconomica 68.
 • Firlej K., Szymański M., 2012, Przemysł spożywczy na tle wybranych sektorów gospodarki narodowej w dobie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego[w:] Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2),red. nauk. R. Mroczek, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Firlej K., Żmija D., 2014, Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Nurzyńska I., Poczta W., [red], 2014, Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi., Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Obiedzińska A., 2013,Ekspertyza: Przemysł spożywczy" pod kątem wpływu wprowadzenia w Polsce nowych regulacji dotyczących dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści wynikających z użytkowania tych zasobów.
 • Świadek A., 2013, Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Urban R., 2005, Polski przemysł spożywczy w Unii Europejskiej - konkurencyjność i szanse rozwojowe,"Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 7, nr 7.
 • Wasilewski M., Wasilewska A., Bezat A., 2012, Innowacyjność przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego: stan wiedzy i kierunki dalszych badań, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 • Winiarski B., 2008,Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • GUS 2014, Rocznik statystyczny rolnictwa 2015, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Plan rozwoju obszarów wiejskich, http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Plan-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich/Definicje-pojec-PROW(dostęp: 07.04.2015).
 • Portalspożywczy.pl, http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/debata-na-wkg-fundusze-unijne-zmienily-polski-sektor-rolno-spozywczy,105578.html(dostęp: 07.04.2015).
 • Portalspożywczy.pl, http://www.portalspozywczy.pl/handel/artykuly/czas-wyzwan-dla-sektora-zywnosciowego,79961.html(dostęp: 05.04.2015).
 • Portalspożywczy.pl,http://www.portalspozywczy.pl/technologie/artykuly/slawomir-majman-prezes-polskiej-agencji-informacji-i-inwestycji-zagranicznych-obszerny-wywiad,112386_4.html (dostęp: 25.04.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370075

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.