PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 202--211
Tytuł artykułu

Rola zaangażowania w podnoszenie efektywności zarządzania organizacjami sektora zdrowia przy wykorzystaniu MSC (Mission Oriented Scorecard)

Warianty tytułu
The Role of Involvement in Improving the Efficiency of the Management by Health Sector Organizations Using MSC (Mission Oriented Scorecard)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problem efektywności organizacyjnej przy wykorzystaniu MSC (Mission Oriented Scorecard) w zarządzaniu organizacjami. Intencją autora było omówienie aspektu efektywności organizacyjnej z koncentracją na roli zaangażowania pracowników w sektorze ochrony zdrowia. Wagę podjętej problematyki potęguje fakt, że sektor ten znajduje się w procesie zmian, a jego ocena w odbiorze pacjentów nadal pozostaje daleka od oczekiwań i potrzeb, dlatego też ważne są próby określenia kierunków i sposobów poprawy efektywności. Zdaniem autora istotne jest uzyskanie zaangażowania i wzbudzanie zaufania pracowników do organizacji sektora zdrowia nie tylko w fazie wdrażania i monitoringu karty wyników, ale również w czasie przyszłego sprawnego zarządzania tymi podmiotami. Rzeczywiste zaangażowanie pracowników sektora zdrowia jest w stanie odbudować zaufanie pacjentów i jako takie wpływać pośrednio na jakość usługowego świadczenia.(abstrakt oryginalny)
EN
The article takes up the problem of organizational effectiveness using MSC (Mission Oriented Scorecard) in the management of organizations. The intention of the author was to take aspects of organizational effectiveness, focusing on the role of the involvement of employees in the health sector. The importance of the mentioned issues justifies the fact that the sector is in the process of change, and its evaluation in patients reception is still far from expectations and needs, which is why trying to determine the direction and ways to improve efficiency is important. According to the author, it is important to engender commitment and trust of employees to the organization of the health sector, not only in the phase of implementation and monitoring of Mission Oriented Scorecard, but also of the future efficient management of these entities. The actual motivation of health workers can rebuild the confidence of patients and, as such, can indirectly affect the quality of service provision.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 426-427.
 • Berry L.L., Parasurman A., Marketing Services Competing through Quality, The Free Press, New York 1991, s. 107, 144.
 • Bratnicki M., W poszukiwaniu teoretycznych podstaw pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej, "Organizacja i Kierowanie" 2005, 4(122), s. 13-18.
 • Byrnes J., Local government failure in Australia? An empirical analysis of New South Wales, "Australian Journal of Public Administration" 2002, September Vol. 61, Issue 3,s. 55.
 • Chandon J., Leo P., Philippe J., Service encounter dimensions: a dyadic perspective, "International Journal of Service Industry Management" 1997, Vol. 8, No. 1, s. 67.
 • Doyle P., Marketing wartości, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 102.
 • Dube L., Belanger M., The role of emotions In health care satisfactions. "Journal of Health Care Marketing" 1996, Vol. 16, Issue 2, s. 11.
 • Ehrlich E., Wstęp do nauki o państwie i prawie. PWN, Warszawa 1979, s. 67.
 • Hall M.A., Arrow and trust. "Journal of Heath Politics and Law" 2001, Vol. 26, No.5, s. 1132, za: I. Rudawska, Ekonomizacja relacji..., s. 151.
 • Kaplan R.S., Evolution Balanced Scorecard: Budowanie organizacji skupionej na strategii, Konferencja organizowana przez Institute for International Research. Warszawa, 9 lutego 2005: R.K. Tyagi, P. Gupta, Strategiczna Karta Wyników Firm Usługowych, PWN, Warszawa 2010, s. 225
 • Kmietowicz Z., France leads WHO΄s league table of health systems, "British Medical Journal" 2000, t. 320, s. 1687.
 • Lis J., Analiza ekonomiczna w ochronie zdrowia - ograniczenie kosztów czy zwiększenie opłacalności? "Problemy Zarządzania" 2004, 4, s. 97.
 • Moorman C., Deshpardé R., Zaltman G., Relationships between Providers and Users of Market Research: the Role of Personal Trust. "Working Paper ", No. 93, Marketing Science Institute, Cambridge 1993.
 • Morgan R.M., Hunt S.D., The commitment - trust theory of relationship marketing, "Journal of Marketing" 1994, Issue 3, s. 24.
 • Ostrowska S., Zmiana w zorientowanej na misję Karcie Wyników (MSC) i jej wpływ na zachowanie członków organizacji publicznej, [w:] Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, pod red. nauk. A. Frąkiewicz-Wronki, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 235.
 • Roberts K., Varki S., Broslie R., Measuring the quality of relationship in consumer services an empirical study, European Journal of Marketing, 2003, Vol. 37, No. 1-2, s. 178.
 • Rotter J.B., A NEW SCALE FOR THE MANAGEMENT OF TRUST, "Journal of Personality" 1967, Vol. 35.
 • Rudawska I., Ekonomizacja relacji pacjent-usługodawca w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 48.
 • Rudawska I., Kształtowanie zaangażowania w relacjach usługowych (na przykładzie rynku usług zdrowotnych), "Marketing i Rynek" 2004, nr 3, s. 16.
 • Rudawska I., Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 36.
 • Rudawska I., Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 49.
 • Seal W.B., Relationship banking and management of the organization trust, "International Journal of Bank Marketing" 1998, Vol. 16, No. 3.
 • Smoleń M.M., Mechanizmy rynkowe a samodzielność zakładów opieki zdrowotnej. "Antidotum" 1997, nr 2, s. 5 i następne.
 • Suchecka J. (red.), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 160.
 • Woodburn D., Engaging marketing in performance measurement, "Measuring Business Excellence" 2004, Vol. 8, No. 4, s. 63-72.
 • Zweifel P.A., Microeconomic Characterization of European Health Care Systems, [w:] Health Care Financing in the Single European Market, R. Leidl, IOS Press, Amsterdam 1998, s. 72-82.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.