PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 7 | nr 132 Problemy globalizacji | 263--273
Tytuł artykułu

Podstawy budowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach w UE w warunkach gospodarki globalnej

Autorzy
Warianty tytułu
The Basis for Creating Economy based on Knowledge and Innovations in the EU in Global Economy Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Procesy globalizacji gospodarki światowej prowadzą do budowy tzw. nowej gospodarki, której podstawowym celem staje się wdrażanie innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Jej istotą jest poszukiwanie relacji przyczynowo-skutkowych między podmiotami uczestniczącymi w jej wdrażaniu. Szybkość budowy takiej gospodarki zależy od stanowiska UE i rozwiązań w poszczególnych krajach członkowskich. Kraje te podjęły decyzję o realizacji Strategii lizbońskiej, której celem jest stworzenie do 2010 r. w UE najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie. Kładzie ona nacisk na: innowacyjność; wdrażanie gospodarki opartej na wiedzy; liberalizację i swobodę przepływu na rynkach telekomunikacyjnych, energii, transportu i rynkach finansowych; w systemie kształcenia, przedsiębiorczości i spójności społecznej oraz na zrównoważony rozwój. (abstrakt oryginalny)
EN
Globalization processes of world economy and socio-economic integration lead to building New Economy where their basic goal becomes inculcating economy based on knowledge and innovative. The essence of this kind of economy is looking for relations between subjects which implement the knowledge-based economy and innovativeness. Rapidity of building economy based on knowledge and innovations depends on the European Union position and solutions applied in particular member country. Member countries make a decision about realization of guidelines of the Lisbon Strategy. The main goal of the Lisbon Strategy is to make the European Union economy the best competitive economy in the world before end of 2010. In the Lisbon Strategy there is pressure on: innovations, implementation of the economy based on knowledge, liberalization and freedom in influences in telecommunication markets, energy, transport and financial markets; in education system, initiative and social cohesion and also balanced development. The continuous process of changes in the economy and intensive development demand from the EU search after new solutions leading to New Economy goals. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Budzyńska A. et al., Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, maj 2002.
 • Grodzka D., Zygierewicz A., Innowacyjność polskiej gospodarki, "Indos" 2008 nr 6(30) z 27 marca (Wydawnictwo Sejmowe. Biuro Analiz Sejmowych).
 • Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 • Hollanders H., 2006 European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS), Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology, European Trend Chart on Innovation, 04.01.2007.
 • Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007- 2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 19 sierpnia 2006.
 • Klepka M., Raport. Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 31.10.2005.
 • Klepka M., W kierunku regionalnych systemów innowacji - polskie i europejskie przykłady tworzenia struktur sieciowych na poziomie regionów, raport przygotowany w ramach projektu: "Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji". Lider Projektu: Biuro Programów Międzynarodowych Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2006.
 • Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa 2008.
 • Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007.
 • Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - wnioski i rekomendacje, red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piecha, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2005.
 • Strategia rozwoju kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, listopad 2006.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tsc00010.
 • http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Innowacyjnosc/Polityka+innowacyjnosci/innowacyjnosc+gospodarki+2007+2013/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370115

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.