PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 45 Nowoczesna administracja publiczna | 195--204
Tytuł artykułu

Wiedza techniczna jako kluczowy czynnik rozwoju innowacyjności

Warianty tytułu
Technical Knowledge As Key Factor of Development of Innovations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dla rozwoju społeczeństwa bardzo istotne jest, aby rozwój poszczególnych dziedzin życia był wspierany rozwojem wiedzy. Wiedza jest obecnie uważana za jeden z trzech kluczowych czynników kształtujących kapitał ludzki, rozumiany jako: "zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań". Wiedza posiadana przez człowieka wywiera wpływ na jego stosunek do świata i siebie, skłania do działań, czyli zachowań celowych i świadomych. W gospodarce celem tych działań jest między innymi wzrost innowacyjności i konkurencyjności. Znaczenie rozwoju badań, edukacji, innowacyjności i aktywnej polityki przemysłowej podkreślone zostało w strategii lizbońskiej. Wiedza nie jest jednorodna, jest poddawana wielu podziałom i ujmowana w różnych klasyfikacjach. Jednym z rodzajów wyróżnianej wiedzy jest wiedza techniczna, którą można określić jako ogół wiarygodnych informacji z zakresu techniki wraz z umiejętnością ich wykorzystywania. (fragment tekstu)
EN
The article is an attempt lo prove a connection between a technical knowledge and innovativeness. Nowadays the great influence of intellectual capital on economy development is often highlighted. Intangibles, including among others technical knowledge, contribute equally to tangibles and energy to achieve economic success. Particularly crucial role in creating innovativeness is played by technical knowledge. lnnovativeness along with competitiveness are currently considered to be lifeblood ot the economy. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Brzeziński M., Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001, s. 18.
 • Davenport T., Prusak W., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, HBS Press Boston, Massachusetts 1998.
 • Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 • Dziuba T., Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
 • Edvinsson L., Kapitał intelektualny, przeł. M. Marcinkowska, PWN, Warszawa 2001.
 • Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000.
 • Głąbicka K., Finansowanie gospodarki opartej na wiedzy ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, [w:] J. Żuchowski (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2006.
 • Hamrol A., Mantura M., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa- Poznań 1998.
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na łata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 27 kwielnia 2006.
 • Pacholski L., Ergonomie issues ofthe neural integrated human - computer interaction, "Cybernetics and Systems: An International Journal" 2006, vol. 37.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji., Komisja Europejska, OECD, wyd. 3, Warszawa 2008.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, MRR, Warszawa, 29 listopada 2006.
 • Program operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013, MRR, Warszawa, 7 września 2007.
 • Ratajczak Z., Człowiek w sytuacji innowacyjnej, PWN, Warszawa 1980.
 • Raport o kapitałę intelektualnym Polski, Warszawa, 10 lipca 2008 r. http://pliki.innowacyjnosc.gpw.pl/Kapital lntelektualny_Polski.pdf, 2008-10-31.
 • Rutecki M., Strategia Lizbońska, http://www.konstytucjaue.com/opr_ue_lizbona. htm, (data odczytu) 2007-12-16.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, MRR, Warszawa, 29 listopada 2006.
 • Szafrański M., Bondarowska K., Więcek-Janka E., Goliński M., Akcelerator wiedzy technicznej Politechniki Poznańskiej - innowacja w doskonaleniu jakości kształcenia w zakresie wiedzy technicznej, [w:] Z. Kłos (red.), TQM stymulatorem innowacyjności. Materiały X Konferencji, Boszkowo, 23-25 kwietnia 2008, Politechnika Poznańska, s. 356.
 • Szafrański M" Miądowicz M" Wartość i koszt kapitału ludzkiego w ujęciu jakościowym. AE w Katowicach. Katowice 2008.
 • Szafrański M., Elementy ekonomiki jakości w przedsiębiorstwach, Politechnika Poznańska, Poznań 2007.
 • Wronowska G., Koncepcja kapitału ludzkiego - ujęcie historyczne, rozdz. 13, [w:] D. Kopycińska (red.). Teoretyczne aspekty gospodarowania, US, Szczecin 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370129

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.