PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 45 Nowoczesna administracja publiczna | 227--236
Tytuł artykułu

Cenzus obywatelstwa - zagadnienia administracyjnoprawne reprywatyzacji

Warianty tytułu
Some Legal Considerations of Reprivatisation - the Issue of Citizenship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienie reprywatyzacji, jako akt legitymujący ustrojowy zwrot, stanowi problem inspirujący jurydycznie, doniosły społecznie i zawierający całe spektrum niezwykle interesujących spraw. Między innymi obejmuje zagadnienie, jak ukształtować grono beneficjentów ustawy, zwłaszcza z punktu widzenia obywatelstwa, rozumianego jako więź prawna łącząca osobę fizyczną z państwem. Mocą tej więzi jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo - analogicznie - ma obowiązki i prawa wobec jednostki. Stworzenie systemu rekompensat z tytułu pozbawienia własności jest niezwykle trudnym przedsięwzięciem, gdyż z jednej strony znajdują się oczekiwania właścicieli, wyzutych ze swej własności, zaś na przeciwległym biegunie - argument dotyczący możliwości finansowych państwa, pozwalających na realizację tych oczekiwań. (fragment tekstu)
EN
The paper deals with the issue of a comprehensive solution to ownership problems, especially their beneficiaries. Also the Law on the realisation of the right to compensation for property left beyond the present borders of the Polish State and law of different countries have been analyzed as an interesting example of solving a problem of obligation to compensate persons who lost their property. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Antosiewicz J., Reprywatyzacjo (Praktyka organów administracji, działalność prokuratury, orzecznictwo sądowe, uprawnienia byłych właścicieli), Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1993.
 • Bednarek M., Problematyka reprywatyzacji mienia państwowego, [w:] Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne, Scholar, Warszawa 1994.
 • Bieniek G., Mienie zabużańskie, [w:] G. Bieniek, S. Rudnicki (red.), Nieruchomości. Problematyka prawna, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Brunner G., Konstytucyjnoprawna ochrona własności i restytucja wywłaszczonego majątku w Europie Wschodniej, "Przegląd Prawa i Administracji" 1998, t. XL.
 • Diczhazi B., Przekształcenia własnościowe na Węgrzech, [w:] M. Schmidt i L. Gy Tótli (red.), Janusowe oblicze transformacji na Węgrzech, Budapest: "Kairosz", Warszawa: "Pax", cop. 2001.
 • Dudek W., Od nacjonalizacji do prywatyzacji. Aspekty polityczne i ekonomicznoprawne. Uniwersytet Śląski, Katowice 1995.
 • Gniewek E., O reprywatyzacji mienia państwowego - refleksje ogólne, [w:] S. Prutis, Przekształcenia własnościowe w Polsce (Determinanty prawne), Temida 2, Białystok 1996.
 • Godlewski R., Administracyjne aspekty prywatyzacji, [w:] H. Kisilowska (red.), Nieruchomości. Zagadnienia prawne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Granat M., Prawnokonstytucyjne aspekty procesów reprywatyzacji i prywatyzacji w Polsce i w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] T. Bojarski, E. Gdulewicz, J. Szreniawski (red.), Konstytucyjny ustrój państwa: księga jubileuszowa profesora Wiesława Skrzydły, UMCS, Lublin 2000.
 • Grzesiok A., Realizacja uprawnień zabużańskich vt' aktualnym stanie prawnym, "Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu" 2006, z. 2.
 • Grzesiok A., Rekompensaty za mienie zabużańskie - część III. Uwagi "de lege lata", "Nieruchomość" 2006, z. 4.
 • Grzesiok A., Wybrane aspekty zwrotu znacjonalizowanych przedsiębiorstw, [w:] M. Miszewski (red.), Małe przedsiębiorstwa - bariery rozwoju i perspektywy ich przezwyciężenia, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2006.
 • Grzybowski M., Opinia częściowa o rządowym projekcie ustawy "O reprywatyzacji nieruchomości i niektórych ruchomości osób fizycznych przejętych przez Państwo lub gminę miasta stołecznego Warszawy oraz o rekompensatach opinia zlecona przez Biuro Studiów i Ekspertyz, niepublikowana.
 • Hausner R., Zgodnie czy niezgodnie z (ówczesnym) prawem, "Gazeta Sądowa" 2001, nr 5.
 • Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
 • Kalus S., Opinia zlecona dotycząca projektu ustawy o rekompensatach z tytułu przejęcia pizez państwo nieruchomości oraz niektórych ruchomości, czerwiec 2004 r., niepublikowana.
 • Katner W., Uwarunkowania prawne reprywatyzacji w Polsce (Zakres przedmiotowy i podmiotowy, roszczenia reprywatyzacyjne), "Państwo i Prawo" 2003, z. 7.
 • Kolanowski S., Kresy Wschodnie i mienie "zabużańskie", cz. IV-podstawy prawne i możliwości realizacji uprawnień " zabużańskich", "Nieruchomości C.H.Beck" 2006, nr 12.
 • Krzyżewski J., Kierunki koniecznych, ustawowych uregulowań reprywatyzacji, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1992, nr 5-6.
 • Krzyżowska-Mierzewska M., Problem wywłaszczonej własności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i jego odniesienie do niemieckich roszczeń majątkowych wobec Polski, [w:] W.M. Góralski (red.), Transfer. Obywatelstwo. Majątek. Trudne problemy stosunków polsko - niemieckich, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2005.
 • Kuglarz P" Reprywatyzacja, [w:] P. Kuglarz (red.), Od totalitaryzmu do demokracji: pomiędzy "grubą kreską" a dekomunizacją: doświadczenia Polski i Niemiec, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001.
 • Muszyński M., Nacjonalizacja mienia cudzoziemców w Polsce a problem rekompensaty za mienie pozostawione, "Przegląd Sejmowy" 2006, z. 1.
 • Muszyński M., Status prawny przesiedleńców i emigrantów z Polski jako wypędzonych: obywatelstwo, instytucja Niemca i sprawa wyrównania szkód za utracony majątek, [w:] W.M. Góralski (red.). Transfer. Obywatelstwo. Majątek. Trudne problemy stosunków polsko-niemieckich, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2005.
 • Pawlak K., Prawne i ekonomiczne uwarunkowania reprywatyzacji. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2003, nr 6.
 • Pessel R., Rekompensowanie skutków naruszeń prawa własności, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Petretei J., Konstytucyjne kwestie odszkodowania w Republice Węgierskiej, "Przegląd Prawa i Administracji" 1998, t. XL.
 • Rychetsky P., Reprywatyzacja w czeskim systemie prawnym. Stan legislacyjny oraz praktyka - materiały pomocnicze do konferencji "Reprywatyzacja w systemie prawa", która odbyła się w Senacie IV kadencji 9.06.1998 r.. Warszawa 1999.
 • Sobczak K., Reprywatyzacja, [w:] Działalność gospodarcza. Uregulowania prawne, PWN, Warszawa 2001.
 • Szachułowicz J., Prawna i ekonomiczna problematyka reprywatyzacji nieruchomości rolnych, "Państwo i Prawo" 1993, z. 3.
 • Szachułowicz J., Zasady i organizacja reprywatyzacji, "Państwo i Prawo" 2003, z. 9.
 • Sztyk R., Realizacjo prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, "Rejent" 2006, nr 3.
 • Świlka M.: Reprywatyzacja wczoraj i dziś "Nieruchomości C.H. Beck", 2005, nr 7.
 • Wolanin M., Mienie zabużańskie - nowe regulacje prawne, "Nieruchomości. C.H. Beck" 2006, nr 4.
 • Zaradkiewicz K., [w:] Sadomski J., Trzaskowski R., Zaradkiewicz K.., Mienie zabużańskie jako otwarta kwestia majątkowa w prawie polskim, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2002.
 • Zdyb M., Reprywatyzacja, [w:] Publiczne prawo gospodarcze, Zakamycze, Kraków 1997.
 • Zieliński A., O projekcie ustawy o prawie do rekompensaty za przejęte przez Państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia, "Przegląd Legislacyjny" 2005, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.