PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 225--235
Tytuł artykułu

Współpraca pomimo rywalizacji na przykładzie przedsiębiorstw projektujących gry szkoleniowe

Warianty tytułu
Cooperation Despite Competition: the Case of Firms Creating Training Games
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań nad występowaniem relacji współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami projektującymi gry szkoleniowe. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową, a uzyskane wyniki wskazują na to, że pracownicy podejmują współpracę z konkurentami, są też otwarci na jej poszerzenie, gdyż zauważają płynące z niej korzyści. Przedsiębiorstwa, nawiązując relacje z konkurentami, decydują się na współpracę polegającą przede wszystkim na wspólnym projektowaniu i testowaniu gier oraz udziale w konferencjach poświęconych tematyce gier szkoleniowych. Ponadto respondenci wymieniają liczne korzyści wynikające z podejmowanej współpracy, m.in. możliwość rozszerzania asortymentu czy też nawiązywania kontaktu z nowymi klientami. Jednocześnie badane przedsiębiorstwa wskazują kilka istotnych zagrożeń wynikających z relacji koopetycyjnych, podkreślając, że brak zaufania do konkurentów jest najważniejszym czynnikiem ograniczającym nawiązywanie tych relacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Undestanding simultaneous cooperative and competitive dynamics in coopetitive relationships is of crucial importance of success in turbulent external conditions. This study empirically investigates questions in coopetition literature: to what extend firms which create training games are willing to cooperate with their competitors? What are the main benefits from coopetitive relationships? Are firms aware of potential threats of cooperation? And finally, what prevents firms from cooperating with competitors? The results of a case study of six firms which design training games show that firms cooperate mainly to improve their products quality and consumer service. The article further highlights several benefits from cooperation e.g.: products of higher quality, possibility to meet new clients or to conduct complex tasks. Coopetition is viewed as a potentionally beneficial relationship, but according to the results of a study it can be risky as well. Distrust is the main reason which prevents firms from cooperation. This study extends knowledge of the dynamics and fields of cooperation.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bengtsson M., Eriksson J., Wincent J., 2010, Co - opetition dynamics - an outline for further inquiry, Competitivenes Review: An International BusinessJournal, vol. 20, iss. 2, s. 200.
 • Bengtsson M., Kock S., 2000, "Coopetition" in business networks - to cooperate and compete simultaneously, Industrial Marketing Management, vol. 29, iss. 5, s. 412.
 • Cygler J., 2014, Granice inspiracji w kooperencji, [w:] M. Romanowska, J. Cygler (red.), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 328.
 • Cygler J., 2013a, Charakterystyka kooperencji, [w:] J. Cygler, M. Aluchna, E. Marciszewska, M.K. Witek-Hajduk, G. Materna, Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa, s. 20-24.
 • Cygler J., 2013 b, Korzyści kooperencji - oczekiwania i efekty, Organizacja i Kierowanie, nr 5, s. 64-72.
 • Cygler J., 2009, Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, SGH, Warszawa.
 • Cygler J., 2007, Typologia powiązań kooperencyjnych przedsiębiorstw, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy nr 77, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa s. 83.
 • Czakon W., 2013, Kierunki badań nad strategią koopetycji, [w:] Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie organizacjami sieciowymi, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 13, cz. 1, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź, s. 8-13.
 • Czakon W., 2009, Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, Przegląd Organizacji, nr 12, s. 13.
 • Czakon W., Mucha-Kuś K., Sołtysik M., 2012, Relacja koopetycji w tworzeniu efektywności rynku, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy nr 116, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 48.
 • Czakon W., Rogalski M., 2012, Komplementarność kompetencyjna organizacji a koopetycja na rynku obrotu energią elektryczną, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 260, s. 60 (za: M. Bengtsson, S. Kock, 2000, "Coopetition" in business networks - to cooperate and compete simultaneously, Industrial Marketing Management, vol. 29, iss. 5, s. 418-424; Y. Wang, S. Krakover, 2008, Destination marketing: competition, cooperation or coopetition?, International Journal of Contemporary Hospitality Management, no. 2(20), s. 128; K. Walley, 2007, Coopetition. An introduction to the subject and an agenda for research, International Studies and Management & Organization, no. 2(37), s. 17-18; Y. Luo, 2007, A coopetition perspective of global competition, Journal of World Business, vol. 42, iss. 2 s. 130).
 • Dagnino G.B., Roy F.L., Yami S., Czakon W., 2008, Strategia koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej, Przegląd Organizacji, nr 6, s. 3.
 • Das T.K., Teng B.S., 2000, Instabilities of strategic alliances: an internal tensions perspective, Organization Science, vol. 11, no. 1, s. 85-86.
 • Gnyawali D.R., Park B.-J. R., 2009, Co-opetition and technological innovation in small and medium - sized enterprises: a multilevel conceptual model, Journal of Small Business Management, vol. 47, iss. 3, s. 322.
 • http://www.shtraining.pl/projektowanie-gier-i-symulacji (17.07.2014).
 • Jankowska B., 2009, Koopetycja a międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa - przypadek małych i średnich firm z Wielkopolski - badanie eksploracyjne, [w:] J. Schroeder, B. Stępień (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 125, , Poznań, s. 184.
 • Jankowska B., 2012, Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Luo Y., 2007, A coopetition perspective of global competition, Journal of World Business, vol. 42, iss. 2, s. 130.
 • Peng T.-J.A., Pike S., Yang J.C.-H., Roos G., 2012, Is cooperation with competitors a good idea? An example in practice, British Journal of Management, vol. 23, iss. 4, s. 532-549.
 • Raza-Ullah T., Bengtsson M., Kock S., 2014, The coopetition paradox and tension in coopetition at multiple levels, Industrial Marketing Management, vol. 43, iss. 2, s. 190.
 • Rogalski M., 2011, Strategia koopetycji - światowe trendy eksploracji, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 17-18.
 • Sroka W., 2012, Koopetycja jako fenomen współpracy międzyorganizacyjnej, [w:] A. Jabłoński (red.), Strategiczny wymiar funkcjonowania współczesnych organizacji. Strategie, modele biznesu, finanse, zasoby ludzkie, relacje, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, s. 71.
 • Stańczyk-Hugiet E.I., 2013, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2014, Typy relacji koopetycyjnych, czyli o granicach między konkurencją a współpracą, [w:] A. Sopińska, S. Gregorczyk, Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 132.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2013, Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high- -tech, Przegląd Organizacji, nr 2, s. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370169

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.