PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 258--268
Tytuł artykułu

Znaczenie ogólnych zasobów organizacji dla spółdzielni mleczarskich z województwa świętokrzyskiego

Warianty tytułu
The Importance of General Resources for Dairy Cooperatives from the Świętokrzyskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie organizacji opiera się na wykorzystywaniu posiadanych przez nie zasobów. Pomimo że niektóre zasoby będące w posiadaniu organizacji są takie same lub podobne, to każda z nich inaczej postrzega ich znaczenie z punktu widzenia konkurencyjności. Stąd celem artykułu jest analiza ważności oraz stanu faktycznego poszczególnych zasobów w sferze ogólnych zasobów na przykładzie wybranych spółdzielni mleczarskich województwa świętokrzyskiego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że każda spółdzielnia w inny sposób postrzega ważność wykorzystywanych ogólnych zasobów. Z punktu widzenia konkurencyjności najwyżej oceniona została skłonność do aktywnej rywalizacji (nieunikanie konkurencji) oraz udział w aliansach strategicznych. Jednocześnie stan wykorzystywanych zasobów każda ze spółdzielni oceniła jako podobny do konkurencji.(abstrakt oryginalny)
EN
The functioning of organizations is based on the usage of their resources. Despite the fact that some resources, owned by enterprises, are the same, or similar, each of them differently perceives their importance from the point of view of competitiveness. Hence the purpose of this article is to analyze the validity and state of individual resources in the field of general resources on the example of selected dairy cooperatives form the Świętokrzyskie Voivodeship. Based on the research, it was found that each cooperative perceives the importance of used general resources in a different way. From the point of view of competitiveness, a tendency for active competition (non-avoidance of the competition) and participation in strategic alliances were assessed the highest. At the same time, each of the cooperatives assessed the state of used resources as similar to the competition.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Amit R., Schoemaker P.J.H., Strategic assets and organizational rent, "Strategic Management Journal" 1993, no 14.
 • Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Crook T.R., Ketchen D.J. Jr., Combs J.G., Todd S.Y., Strategic resources and performance: a meta- analysis, "Strategic Management Journal" 2008, no 29.
 • de Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 • Grant R.M., The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation, "California Management Review", Spring 1991.
 • Konieczna I., Supply Chain Analysis of Selected Dairy Cooperatives of the Świętokrzyskie Voivodeship, [w:] A. Malina, R. Oczkowska, T. Rojek (red.), Knowledge-Economy-Society. Challenges of the Contemporary Management, Cracow University of Economics, Cracow 2013.
 • Konieczna I., Zasoby i kompetencje w sferze zatrudnienia - ich znaczenie i stan na przykładzie spółdzielni mleczarskich województwa świętokrzyskiego, "Marketing i Rynek" 2014, nr 5.
 • Konieczna I., Znaczenie i stan zasobów i kompetencji spółdzielni w sferze organizacji i zarządzania - wyniki badań spółdzielni mleczarskich z województwa świętokrzyskiego, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, PN WWSZiP, Wałbrzych 2015.
 • Kosińska E. (red.), Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008.
 • Koźmiński A., Jemieleniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Kreft Z. (red.), Sukces organizacji: ujęcie zasobowe i procesowe, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005.
 • Kwiatkowski S., Stowe C. (red.), Intellectual Product and Intellectual Capital, Leon Koźmiński Academy of Enterpreneurship and Management, Warszawa 2001.
 • Machaczka J., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 • Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 • Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 • Romanowska M., Dostosowanie strategii przedsiębiorstwa do jego zasobów, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2006.
 • Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002.
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal" 1997, vol. 18, no 7.
 • Tokuda A., The critical assessment of the resource-based view of strategic management: the source of heterogeneity of the firm, "Ritsumeikan International Affairs" 2005, no 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370251

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.