PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 269--277
Tytuł artykułu

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw w świetle koncepcji tworzenia wartości wspólnej

Autorzy
Warianty tytułu
Mergers and Acquisitions as Presented by Means of the Idea of Creating Shared Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł koncentruje się na problematyce kreowania wartości przedsiębiorstw poprzez procesy fuzji i przejęć. W przeciwieństwie do przeważającego w literaturze ekonomicznej poglądu o dominującej roli modelu kreowania wartości dla akcjonariuszy w pracy zaprezentowano podejście uwzględniające szersze grono interesariuszy. Autorka podejmie próbę wykazania, iż fuzje i przejęcia nie tylko powinny być ukierunkowane na tworzenie wartości dla akcjonariuszy, ale uwzględniać oczekiwania szerszego grona interesariuszy, wpisując się tym samym w idee koncepcji tworzenia wartości wspólnej. Ideą koncepcji tworzenia wartości wspólnej jest nie tyle czynienie dobra, ile tworzenie korzyści dla biznesu i społeczeństwa w odniesieniu do kosztów ich wytworzenia. Koncepcja CSV koncentruje się głównie na przedsiębiorstwie i jego zyskowności, a jej efektem ma być uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper focuses on the issue of creating the value of enterprises through the processes of mergers and acquisitions. Contrary to the idea which is present in the majority of economic writings about a dominant role of a model of creating values for shareholders, this paper presents the view which takes into consideration a wider group of stakeholders. The writer makes an attempt to prove that mergers and acquisitions should aim not only at creating values for shareholders, but they should take into consideration the expectations of a wider group of stakeholders, thus joining the idea of Creating Shared Value. The idea of the concept of Creating Shared Value is not only to do good, but the creation of benefits for business and society in relation to the cost of production. The concept of CSV focuses primarily on the company and its profitability, and its effect will be to obtain a competitive advantage by meeting social and economic needs(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Brigham E.F., Houston J.F., 2001, Fundamentals of Financial Management, Harcourt Collage Publishers, Orlando.
 • Jabłoński A., Jabłoński M., 2013, Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 4.
 • Jaki A., 2011, Imperatyw kreowania wartości, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2.
 • Korpus J., 2011, Fuzje i przejęcia - czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń, http://www.praktycznateoria. pl/fuzje-przejecia/.
 • Korzeb Z., 2010, Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym, Difin, Warszawa.
 • Mills R.W., 2005, Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców, zasady i praktyka wartości strategicznej, ODiDK, Gdańsk.
 • Morawska S., Roszkowska P., 2011, Interesariusze w procesie upadłości przedsiębiorcy, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2.
 • Pierścionek Z., 2006, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 • Porter M.E., Kramer M.R., 2011, Creating Shared Value, Harvard Business Review, November/December.
 • Rappaport A., 1999, Wartość dla akcjonariuszy, Wig-Press, Warszawa.
 • Rostkowski T., 2014, Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesach fuzji i przejęć, [w:] J. Korpus (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa, s. 201.
 • Staniszewski A., 2014, Sukces czy porażka? Ocena efektywności fuzji i przejęć, [w:] J. Korpus (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Szablewski A., 2008, Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] A. Szablewski, R. Tuzimek (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
 • Szczepankiewicz E.I., 2013, Informacje tworzące wartość rynkową w raportowaniu biznesowym, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 3.
 • Trzaskowski M., 2012, Tworzenie wspólnej wartości jako nowe podejście do konkurencyjności firmy, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.