PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 288--298
Tytuł artykułu

Strategie zapewniania bezpieczeństwa powodziowego realizowane w gminach doliny Sanu

Autorzy
Warianty tytułu
Strategies for Providing Flood Protection Implemented in the Municipalities of San Valley
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie realizowane są dwie najistotniejsze strategie zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego. Jedną z nich jest zarządzanie przeciwpowodziowe polegające na "odsunięciu wody od ludzi", drugą jest pozostawienie przestrzeni rzekom i dostosowanie działalności gospodarczej człowieka do cyklicznych wylewów powodziowych. Przeprowadzone badania w gminach doliny Sanu wskazały na realizację pierwszej z wymienionych strategii i ujawniły znaczne potrzeby edukacyjne względem drugiej. Dostosowanie zagospodarowania dolin rzek do cyklicznie występujących, naturalnych wylewów powodziowych powinno stanowić podstawę kształtowania przestrzeni na terenach zalewowych. Obszary, na których niemożliwa jest realizacja tej strategii, muszą być chronione zgodnie z dotychczas realizowanym schematem. Wprowadzenie realizowanej na świecie strategii "pozostawienia rzekom przestrzeni" jest zgodne z ustawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym gospodarki wodnej. Badane gminy doliny Sanu planują rozbudowę technicznych środków zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Niedoceniana i często nieznana jest rola zabezpieczeń nietechnicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Two most important strategies are implemented today to ensure the safety of flood. One of them is the management of flood involving the "removal of water from the people", the second is to leave the rivers and adapting human activities to cyclic floods. The research in the municipalities of San valley indicated the implementation of the first of these strategies and revealed significant educational needs relative to the other. Adapting development of river valleys to cyclically occurring natural floods should be the basis for the development of flood plains. The areas where the implementation of this strategy is not possible has to be protected in accordance with a scheme which was previously implemented. The introduction of implemented worldwide strategy "of leaving the rivers" is in line with European legislation on water management. Examined the San valley municipalities plan to expand the technical means of flood protection. Undervalued and often unknown is the role of non-technical security.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U. UE.L.00.327.1, Dz.U.UE- -sp.15-5-275.
 • Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, Dz.U. UE L 288/27;
 • Foresight powodzi realizowany w Wielkiej Brytanii, http://webarchive.nationalarchives.gov. uk/20140108140803/http://bis.gov.uk/foresight/our-work/projects/published-projects/flood-and- -coastal-defence/general-reports (20.06.2014 r.)
 • Gawroński H., Instrumenty planowania przestrzennego w zarządzaniu strategicznym jednostkami terytorialnymi, Studia i Materiały Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rok 16, Nr 2/2012.
 • González del Tánago M., García de Jalón D., Román M., River restoration in Spain: theoretical and practical approach in the context of the European water framework directive, Environmental Management, 2012, 50.
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Projekt Polityki Wodnej Państwa do Roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016), KZGW 2010.
 • Kud K., Doskonalenie kształtowania przestrzeni, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 264, Wrocław 2012, s. 220-229.
 • Kud K., Elementy analizy strategicznej w zarządzaniu przestrzenią terenów zalewowych jako narzędzie realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 260, Wrocław 2012.
 • Kud K., Rolnicze i ekologiczne znaczenie terenów zalewowych, Ofic. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 20013.
 • Lise W., van der Veeren R.J.H.M., Cost-effective nutrient emission reductions in the Rhine river basin, Integrated Assessment, v. 3, No 4, 2002.
 • Nieznański P., Ekologiczne aspekty ochrony przeciwpowodziowej, [w:] Konferencje i Seminaria, 5(49)03, Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2003.
 • Radomska J., Myślenie strategiczne - modny trend czy skuteczna alternatywa dla planowania strategicznego?, Management and Business Administration. Central Europe Vol. 21, No. 1(120), 2013.
 • Report of the Second Assembly of the Gilbert F. White National Flood Policy Forum, Floodplain management 2050, Marvin Center George Washington University Washington, D.C. November 6-7 2007.
 • Schneider E., Floodplain Restoration of Large European Rivers, with Examples from the Rhine and the Danube, [w:] M. Eiseltová (ed.), Restoration of Lakes, Streams, Floodplains, and Bogs in Europe: Principles and Case Studies, Wetlands: Ecology, Conservation and Management, Springer Science+Business Media B.V. 2010.
 • Smits S., Warner J., Butterworth J., Strengthening capacity of local governments to engage in Integrated Water Resources Management; experiences from the Netherlands, Symposium on Sustainable Water Supply and Sanitation: Strengthening Capacity for Local Governance 26-28 September 2006, Delft, the Netherlands.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 • Śleziak Cz., Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce, [w:] Konferencje i Seminaria, 5(49)03, Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2003.
 • Tockner K., Stanford J. A., Riverine flood plains: present state and future trends, Environmental Conservation, Vol. 03, September 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370359

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.