PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 45 Nowoczesna administracja publiczna | 265--276
Tytuł artykułu

Rola administracji publicznej w realizacji polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013

Warianty tytułu
The Role of Public Administration in the Implementation of Cohesion Policy in Poland for the Period 2007-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kierunki polityki spójności w Polsce wyznacza Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 (NSS). Cel strategiczny NSS sformułowano jako tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej". Tak sformułowany cel prowadzić ma do odrobienia zaległości rozwojowych oraz przyspieszenia procesów zmierzających do osiągnięcia konwergencji z innymi regionami i krajami Wspólnoty. NSS została opracowana zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Przy formułowaniu NSS, a więc średniookresowej strategii rozwojowej (w horyzoncie średnioterminowym, tj. 7 lat), zgodnie z rozporządzeniem Rady, uwzględniono analizę m.in. dysproporcji, słabości i potencjału rozwojowego oraz tendencje w gospodarce europejskiej i światowej. Ponadto kierowano się wytycznymi Zintegrowanego Pakietu Wytycznych w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata 2005-2008 oraz Krajowym Programem Reform na lata 2005-2008. (fragment tekstu)
EN
The article presents directions of the cohesion policy in Poland for the years 2007-2013, efforts to improve (be quality of the functioning of public institutions and to develop mechanisms of partnership within the cohesion policy, and also the system of implementation of the cohesion policy, in which the public administration plays a key role, performing a task of coordination, management and implementation of the operational programs. In the present programming period in the European Union the cohesion policy in Poland leads to compensation of development delays and acceleration of efforts to achieve convergence with other regions and countries of the Community. (original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • Bajko Z., Jóźwik B., Szewczak M. (red.), Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013, KUL, Lublin 2008.
 • Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Warszawa, 28 grudnia 2005.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999; (Dz. Urz. UE L210 z 31 lipca 2006 r.).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. nr 216, poz. 1592).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999; (Dz. Urz. UE L210 z 31 lipca 2006 r.).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/1999 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94; (Dz. Urz. UE L210 z 31 lipca 2006 r.).
 • Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2007.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. 2001, nr 100. poz. 1080 z późn. zm.).
 • Zarządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego nr 6 z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013.
 • Zintegrowany Pakiet Wytycznych w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata 2005-2008 - strategiczny dokument wspólnotowy, zawierający wytyczne w zakresie polityki gospodarczej i zatrudnienia, służące realizacji priorytetów UE sformułowanych w ramach odnowionej Strategii Lizbońskiej, COM (2005) 141 z dnia 12 kwietnia 2005 r.
 • www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 • www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 • www.mrr.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370441

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.