PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 45 Nowoczesna administracja publiczna | 287--297
Tytuł artykułu

Współpraca władz samorządowych I przedsiębiorców a tworzenie podstaw inicjatyw klastrowych

Autorzy
Warianty tytułu
Cooperation Between Public Administration And Etrepreneurs and Cluster Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z zadań samorządu terytorialnego jest zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych układów lokalnych poprzez prowadzenie różnych aktywności, np. pozyskanie i utrzymanie inwestorów zewnętrznych oraz pobudzanie przedsiębiorczości inwestorów lokalnych. Jednym ze skutecznych działań realizujących ten cel jest współpraca władz samorządowych z przedsiębiorcami m.in. w zakresie uchwalania dokumentów strategicznych, konsultowania kluczowych decyzji dotyczących rozwoju biznesu, tworzenia klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości itp. Aby inicjatywa klastrowa miała możliwość powstania, a następnie rozwoju współdziałać muszą wszyscy aktorzy rozwoju lokalnego i regionalnego: przedsiębiorcy, władze samorządowe, jednostki badawczo-rozwojowe oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość. Na podstawie literatury przedmiotu wyodrębniono czynniki, które mają zastosowanie do rozwoju lokalnego i regionalnego oraz funkcjonowania inicjatyw klastrowych. Przedmiotem analizy jest ocena czynników w subiektywnym odczuciu przedsiębiorców oraz władz samorządowych szczebla gminnego w województwie opolskim. Celem artykułu jest ukazanie roli współpracy władz samorządowych z przedsiębiorcami w procesie tworzenia i rozwoju inicjatyw klastrowych oraz wskazanie rekomendacji dla działań pobudzających tą współpracę. (fragment tekstu)
EN
Cluster structures became an important factor in the process of increase of investment attractiveness of regions. In some cases cluster structures should became a peculiar "flywheel" of regional development. Effectively functioning cluster initiatives generate a number of benefits for cluster members themselves, for cooperating firms and for region including its inhabitants. To make more attractive for investment a self-govemment of small and economically weaken region have to support and make easier development of SME. II is known that SME are effective in initiation of different forms of entrepreneurship. Particular role in this process is played by public administration. It has a task to support initiatives making "climate" to development of entrepreneurs and initiating creation of clusters. Paper is an attempt at recommendation for cluster supporting policy and role of cooperation between public administration and entrepreneurs. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Gorynia M., Jankowska B., Klastiy a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 • Heffner K., Klemens B., Funkcjonowanie inicjatyw klastrowych jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości vt' regionie, [w:] S. Korenik, Z. Przybyła Z. (red.), Współczesne problemy polityki ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008.
 • Heffner K., Klemens B., Powstawanie k/astrów - szanse i zagrożenia. Inicjatywy oddolne a inicjatywy odgórne, [w:] E. Bojar, J. Stachowicz (red.), Siecie proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, Politechnika Lubelska, Lublin 2008.
 • Juchnicka M., Polityko rozwoju ki as I rów w województwach Polski Wschodniej, [w:] B. Plawgo (red.), Klastry gospodarcze jako czynnik rozwoju regionu, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2008.
 • Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-20!3, Ministerstwo Gospodarki, 2006.
 • Szultki S. (red.), Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004.
 • Klemens B., Czynniki zwiększające możliwości inwestycyjne regionu opolskiego zależne od administracji samorządowej, [w:] R. Niedzielski (red.). Opolskie atrakcyjna dla inwestorów - atuty regionu, PIN Instytut Śląski w Opolu, Opole 2008.
 • Klemens B., Tereny inwestycyjne jako instrument wspierania przedsiębiorczości i struktur klastrowych w ujęciu regionalnym, [w:] K. Malik (red.). Monitorowanie rozwoju regionu wymiar społeczny, gospodarczy, środowiskowy, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2008.
 • Krajewski K., Śliwa J. (red.), Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.
 • Maciejczak M., Muniak R., Zastosowanie koncepcji potrójnej hel iksy w tworzeniu narzędzi informatycznych dla sektora publicznego, X Jubileuszowa Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane 15-17.01.2007.
 • Nowakowska A., Instrumenty promowania i wspierania przedsiębiorczości na poziomie gminy, [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Środowisko przedsiębiorczości, innowacje a rozwój terytorialny, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 • Rybińska A., Tokąj-Krzewska A. (red.). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w lalach 2001-2002, PARP, Warszawa 2003.
 • Wojnicka E., Współpraca w procesie innowacyjnym w Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie", kwiecień 2003, nr 4 (139).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370445

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.