PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 45 Nowoczesna administracja publiczna | 299--308
Tytuł artykułu

W kwestii potrzeby wyodrębnienia prawa urzędniczego i korpusowego charakteru służby publicznej

Autorzy
Warianty tytułu
On the Need for the Separate Civil Service Law and Corps-Like Character of Public Service
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dyskusjach politycznych i rozważaniach naukowych, ale też pracach legislacyjnych ciągle obecny jest wątek tematyczny dotyczący jakości kadr administracji publicznej. Pogląd wyrażony wiele lat temu przez T. Górzyńską, iż "Słuszne założenia teoretyczne, dobre prawo, przemyślane struktury i skrupulatnie opracowane metody pracy praktycznie mogą być dopiero naprawdę skuteczne, jeśli będą realizowane przez personel rozumiejący istotę i cele służby państwowej, przygotowany zawodowo i moralnie do powierzonych mu zadań"2 najlepiej ilustruje sens roli pracowników administracji w jej funkcjonowaniu skutecznym. Nie znajduje to jednak odbicia ani w stanie legislacji z zakresu regulacji sytuacji prawnej pracowników administracji, ani w poglądach doktryny na temat konstrukcji pojęć związanych ze służbą publiczną, ani wreszcie w tzw. opinii społecznej o zawodzie urzędnika. Powoduje to, iż nie można mówić o prawie urzędniczym jako gałęzi prawa, a wyłącznie jako koncepcji doktrynalnej polegającej na w miarę całościowym rozpatrywaniu zasad zatrudniania i statusie prawnym osób pełniących funkcje, świadczących pracę i służbę w szeroko rozumianej administracji publicznej. (fragment tekstu)
EN
The quality of public administration employees is still the ongoing theme in political debates, scientific deliberations, as well as in the legislative process. Unfortunately all this do not have a great impact on condition of legislation concerning legal status of public administration employees, doctrinal accomplishments concerning the structure of notions in the field of public service or- finally - public opinion about civil servants. In spite of the existence of many scientific works in the field, the doctrine lacks the general agreement as for the understanding of fundamental concepts of civil service law or even the very possibility of talking about the separate branch of civil service law. The author proposes in the paper treating the civil service law as a semi-autonomous branch of law with some common principles, institutions and regulation methods of legal status of public functionaries. The author's comparative analysis of national and European legal systems in which regulations of public service corps have been introduced allowed to present their main features justifying discussing the possibility of introducing corps-like organization for individual groups of public functionaries in Poland. The equivalence among these corpses have been suggested which should enable continuity in promotions and employees' rights. This should bring practical effects like long-term improvements of administrative processes and more conscious decisions concerning entering career in public service. original abstract)
Słowa kluczowe
PL
Prawo  
EN
Law  
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Beer R.R., Laux E., Die Gemeinele. Einfuhrung in die Konimwuilpolitik, Munchen- Wien 1981.
 • Bida A., Po co konin służba cywilna, "Rzeczpospolita" z dnia 6 marca 1998 r., nr 55.
 • Boć J. (red.). Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2003.
 • Długosz D., Jaki system dla Polski, "Rzeczpospolita" z dnia I kwietnia 1998 r., nr 77(4937).
 • Filipek J., Stosunek administracyjnoprawny, Kraków 1968.
 • Gintowt-Jankowicz M., O służbie cywilnej inaczej, "Rzeczpospolita" z dnia 1 kwietnia 1998 r., nr 77.
 • Góral Z., Swoistość stosunków pracy pracowników samorządowych, [w:] Z. Kubot (red.). Szczególne formy zatrudnienia, Wrocław 2000.
 • Górzyńska T., Stanowiska kierownicze w administracji państwowej, Ossolineum 1985.
 • Górzyńska T., Od koncepcji do stworzenia podstaw prawnych funkcjonowania służby cywilnej, "Kontrola Państwowa" 2005, nr 1.
 • Grosse T.G., Czy w Polsce powinna powstać samorządowa służba cywilna?, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 7-8.
 • Itrich-Drabarek J., Samorządowa służba cywilna w Polsce - fakty i mity, "Służba Cywilna" 2004/2005, nr 9.
 • Jaśkiewicz W., Studia nad sytuacja prawna pracowników państwowych, T. 2. Socjalistyczna służba państwowa PRL-ZSRR, Poznań 1966.
 • Jeżewski J. Dekoncentracja terytorialna administracji jako zasada prawa administracyjnego we Francji, Kolonia Limited, Wrocław 2004.
 • Jeserich K., Die deutsche Gemeinde, Stuttgart-Berlin 1938.
 • Kieres L., Status prawny pracowników administracji samorządowej w świetle standardów europejskich, [w:] A. Dębicka (red.), Profesjonalizm w administracji publicznej, Białystok 2004.
 • Kluczny A.K., Komu przeszkadza służba cywilna, "Rzeczpospolita" z dnia 24 marca 1998 r., nr 70.
 • Konzal P., Skiba L., Politycy zamiast prawników. Jakiej służby cywilnej nam potrzeba?, "Rzeczpospolita" z dnia 6 lutego 2006 r., nr 31.
 • Korczak J., Pozycja prawna pracownika samorządowego w świetle ustawy o pracownikach samorządowych (Wybrane zagadnienia), "Człowiek i Środowisko", nr 1-2, Warszawa 1992.
 • Korczak J., Kadry administracji publicznej wobec przeobrażeń we współczesnym prawie administracyjnym, [w:] A. Błaś (red.), Współczesne problemy administracji publicznej i prawa administracyjnego, Wrocław-Poznań 1999.
 • Korczak J., Urzędnik samorządowy - nowa instytucja polskiego prawa samorządowego, [w:] E. Ura (red.), Sprawność działania administracji samorządowej, Rzeszów 2006.
 • Korczak J., Procedura naboru do służby cywilnej - biurokratyzacja, czy modelowa biurokracja, [w:] J. Łukasiewicz (red.), Biurokracja, Rzeszów 2006.
 • Kuczyński T., Właściwość sądu administracyjnego w sprawach stosunków służbowych, Kolonia Limited, Wrocław 2000.
 • Kuczyński T" Umowy o zatrudnienie służbowe, [w:] Z. Kubot (red.), Szczególne formy zatrudnienia, Wrocław 2000.
 • Kuśmider M., Funkcjonariusz publiczny a obywatel w państwie w państwie demokratycznym - władza czy służba?, [w:] J. Radwanowicz-Wanczewska, P. Niczyporuk, K. Kużmicz (red.), Jednostka a państwo na przestrzeni wieków, Białystok 2008.
 • Mordel T., Uwagi o potrzebie samorządowej służby cywilnej, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 7-8.
 • Mordel T., Samorządowa służba cywilna. O potrzebie normatywnych gwarancji profesjonalizmu pracowników urzędów samorządowych, "Służba Cywilna" 2004/2005, nr 9.
 • Niewiadomski Z., Kodeks Dobrej Administracji a polska procedura administracyjna, [w:] J. Łukasiewicz (red.), Jakość administracji publicznej, Międzynarodowa konferencja naukowa Cedzyna k. Kielc, 24-26 września 2004 r., Rzeszów 2004.
 • Rabska T., Kontrowesje wokół służby cywilnej i dyrektorów generalnych urzędów, "Rzeczpospolita" z dnia 27 lutego 1997 r., nr 49 (4606).
 • Rabska T., Wyzwania administracji publicznej w świetle integracji z Unią Europejską, [w:] A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka (red.), Profesjonalizm w administracji publicznej, Białystok 2004.
 • Scholler H., BroB S., Grundziige des Kommunalrechts in der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg-Karlsruhe 1979.
 • Supernat J., Europejska przestrzeń administracyjna (zarys problematyki), [w:] Z.Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (red.), Europeizacja fjolskiego prawa administracyjnego, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 • Szachułowicz J., Uwagi do raportu, "Rzeczpospolita" z dnia 1 kwietnia 1998 r., nr 77.
 • Święcicki M., Przedmiot prawa pracy, [w:] Z. Salwa, W. Szubert, M. Święcicki, Podstawowe problemy prawa pracy, Warszawa 1957.
 • Ura E., Prawo urzędnicze, Warszawa 2007.
 • Wojtczak K., Urzędnicy we Francji, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 6.
 • Wróblewska G., Bój o urzędnika (rozmowa z Janem Pastwą, Szefem Służby Cywilnej), "Gazeta Prawna" z dnia 17-19 grudnia 2004 r.
 • Zieliński T., Problem stosunków służbowych a kodyfikacja prawa pracy w PRL, "Państwo i Prawo" 1974, nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370447

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.