PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 45 Nowoczesna administracja publiczna | 443--453
Tytuł artykułu

Kompetencje menedżera organizacji samorządowej -model kompetencji

Warianty tytułu
The Competence of The Manader of the Local Goverment Organisation - Competence Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Treść lego opracowania jest efektem poszukiwań odpowiedzi na następujący problem: Jaka jest istota i znaczenie kompetencji menedżera organizacji samorządowej oraz jaki mają związek z efektywnością? Podjęto w nim rozważania takich kwestii jak: pojęcie, istota i cechy kompetencji. Jako, że literatura przedmiotu przedstawia najczęściej modelowe zestawy kompetencji menedżerów nastawionych na zysk, niniejsze opracowanie dotyczy menedżera organizacji publicznej, definiowanej jako "społeczno-ekonomiczny system, którego podsystemy: celów i wartości, psychospołeczny, materialno-techniczny i podsystem struktury, przede wszystkim zaś podsystem zarządzania i relacje z otoczeniem, wyróżniają się publicznością jako immanentną cechą, odróżniającą ją od innych typów organizacji". W opracowaniu przedstawiono skróconą charakterystykę modelu kompetencji menedżera organizacji samorządowej, co było celem niniejszego artykułu, który powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę usystematyzowania dotychczasowej wiedzy 0 kompetencjach zawodowych. Zdaniem Wojciechowskiego4 menedżerem samorządowym może być osoba, która "spełnia kryteria odnoszące się do typowego menedżera, a jednocześnie kieruje się dobrem wspólnoty lub interesem publicznym i jest przywiązana do wartości służby publicznej". Zbudowany na podstawie dociekań teoretycznych 1 empirii model kompetencji odnosi się do wszystkich osób kierujących jednostkami samorządowymi, mimo, że w badaniach skupiono się na osobach pełniących funkcje dyrektora. (fragment tekstu)
EN
People employed in an organisation play the deciding role in creating its success, and their competence and commitment constitute the unique quality of the capital of each enterprise. Human resource management concentrated on the development of each employee's competence becomes the key factor in the development of an organisation. Shaping managerial competence and labour competence is a part of the manpower management process in each organisation. Considering the facts mentioned above, taking up the search for the answers to the questions concerning the notion, the essence and the features of the competence was regarded reasonable. The trial of explaining the meaning of competence as a determinant in a manager's work was taken up and an abridged description of the competence of a manager of a local government organisation was shown. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Borkowski J., Dyrda M., Kanarski L., Rokicki B., Człowiek w organizacji, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
 • Borowicz M., Profil kompetencyjny współczesnego lidera partii, [w:] J. Sielski, M. Czerwiński (red.), Partie polityczne - przywództwo party;".?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • Dubois D., Rothwell W., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Helion, Gliwice 2004.
 • Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 • Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999.
 • Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1992.
 • Kubik K., Kultura menedżerska, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego, Warszawa 2008.
 • Levy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami, Poltext, Warszawa 1997.
 • Ludwiczyński A., Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy. Wnioski z konferencji, PFPK, Warszawa 2000.
 • Majewski T., Kompetencje dowódcze oficerów wojsk lądowych sil zbrojnych RP, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo AON, Warszawa 2006.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWE, Warszawa 2000.
 • Sajkiewicz A., Organizacja procesów personalnych w firmie, [w:] K. Makowski (red.), Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa 2001.
 • Walkowiak R., Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004.
 • Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370479

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.