PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 45 Nowoczesna administracja publiczna | 527--535
Tytuł artykułu

Nowoczesna administracja celna, jako służba kontroli handlu międzynarodowego W kierunku dobrej administracji

Warianty tytułu
Modern Customs Administration as a Means of International Trade Control
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcie administracja wywodzi się najprawdopodobniej jeszcze z czasów starożytnego Egiptu, Persji oraz Rzymu. W języku łacińskim funkcjonuje, jako administrare, co oznacza być pomocnym. Terminem tym zwyczajowo określa się działalność organizatorską, realizowaną przy pomocy państwowego aparatu urzędników, która w swoim zakresie zawiera sprawy publiczne, regulowane za pomocą ogólnych norm prawnych. Termin administracja celna funkcjonuje zamienienie, jako synonim pojęcia Służba Celna. Znajduje to swoje logiczne uzasadnienie w powołaniu Służby Celnej oraz w służbie społeczeństwu (administro - zarządzać, służyć, publicus - społeczny, zbiorowy, ogólny)"1 przejawianej w wykonywaniu funkcji związanej z zapewnieniem zgodności z prawem przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, wywozu towarów z obszaru celnego tejże Wspólnoty oraz wykonywania obowiązków określonych w innych przepisach odrębnych, zwłaszcza w zakresie podatku akcyzowego. Administracja celna stanowi tym samym składnik administracji niezespolonej (podległej centralnym organom administracji) oraz jeden z komponentów systemu, którym jest cała administracja. (fragment tekstu)
EN
Modern global economy, as a historically shaped changeable system of connections between entities of international labour divsion constitutes a progressive mechanism of influence on particular countries. Even while taking a single enterprise acting on a local market into consideration, it is difficult not to notice indirect international links for example, such as standardization of goods, competition with foreign entities or implementing and using the best technological solutions. In such conditions, multidimensional quality implications come out naturally. They change the level of social life and technical knowledge or culture offering much better, common and unique products. The essence of democratic countries of law implementing international exchange is ensuring normalization of this process and at the same time an effective and comfortable control of supply chain of goods. It seems that customs administration27, as performing to some extent an ancillary role for entrepreneurs, plays a crucial role in monitoring, control and management of international goods exchange. That is why it is worth considering what should such administration be like in order to be perceived as modern? From the point of view of modernization changes, especially in the area of functional, professional, technical and informational relations that can be implemented in the coming years it is advisable to forecastingly indicate the features that should characterize modern customs administration. To do this it will be undertaken to present hypothetical. most well-grounded from the economic and pragmatic point of view, (original abstract)
Twórcy
 • Ministerstwo Finansów
Bibliografia
 • Aussenwirtschafts-Alphabet, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main 1986.
 • Dane Komendy Głównej Policji, KGP, Warszawa 2009.
 • Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa 2000.
 • Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2002.
 • Jackiewicz A., Prawo do dobrej administracji w świetle Karty Praw Podstawowych, "Państwo i prawo" 2003, nr 7, s. 73.
 • Mikulski K., Technologia informacyjna w administracji i dla administracji, KPSW, Bydgoszcz 2008.
 • Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa, SGH, Warszawa 2005.
 • Przybysz P., Władztwo administracyjne, [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Lewis Nexis, Warszawa 2006.
 • Raczkowski K., Mobilne grupy kontrolne w systemie działania Krajowej Administracji Skarbowej, [w:] Z. Gilowska, H. Izdebski, K. Raczkowski, Efektywna Administracja Skarbowa, Difin, 2007.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. 2004, nr 101, poz. 1032).
 • Rymarczyk J. (red.), Handel zagraniczny. Organizacji i technika, PWE, Warszawa 2005.
 • Siemieniecki B., Kierunki zmian we współczesnej edukacji a technologia informacyjno- komunikacyjna, [w:] S. Juszczyk (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2002.
 • Specjalne Wydanie Dz. U. WE Rozdział 02 Unia celna i swobodny przepływ towarów, Tom 002/2004.
 • Sprawozdanie z prac Zespołu do spraw analizy obciążenia pracą etatów w jednostkach organizacyjnych resortu finansów, MF, Warszawa 2006.
 • Stępień B., Handel zagraniczny, poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2007.
 • Strategia działania Służby Celnej 2007+, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007.
 • Strategiczny plan kontroli Służby Celnej, MF, Warszawa 2008.
 • Tchorzewski J., Reinżynieria rozwoju systemu administracji realizującej dochody budżetu państwa, [w:] Z. Gilowska, R. Tadeusiewicz, J. Tchorzewski (red.), Nowoczesna administracja skarbowa, Difin, 2007.
 • Ustawa o Służbie Celnej z dnia 24 lipca 1999 r. (Dz. U. 2004, nr 156, poz. 1641).
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (Dz. U. 2007, nr 43, poz. 277 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2007, nr 111, poz. 765).
 • Zalewski A., Nowe zarządzanie publiczne jako instrument poprawy efektywności sektora publicznego, [w:] K. Krukowski (red.), Zarządzanie organizacjami publicznymi, Olsztyn 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370495

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.