PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 317--325
Tytuł artykułu

Organizacja publiczna w społeczeństwie informacyjnym - wybrane aspekty

Warianty tytułu
Public Organization in Information Society - Chosen Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań niniejszej publikacji jest problematyka dotycząca organizacji publicznych funkcjonujących w stosunkowo nowym typie społeczeństwa, jakim jest społeczeństwo informacyjne. Głównym celem jest zidentyfikowanie cech charakteryzujących organizacje publiczne w społeczeństwie informacyjnym w odniesieniu do subdyscypliny nowego zarządzania publicznego. Zgodnie z wskazaną koncepcją organizacje omawianego typu powinny realizować swoje działania w myśl trzech idei mających swoje źródło w nowej ekonomii instytucjonalnej: teorii kosztów transakcyjnych, teorii wyboru publicznego oraz teorii interesariuszy. Strategie związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w państwach, szczególnie w zakresie elektronicznej administracji, mogą sprzyjać rozwojowi organizacji publicznych. Ich podstawowym celem są przeobrażenia współczesnych instytucji publicznych, wywoływane wdrażaniem na szeroką skalę nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the discussion of this publication are matters concerning public organizations operating in a relatively new type of society which is the information society. The main objective is to identify the characteristics of public organizations in the information society in relation to the subdiscipline of new public management. According to the organizations indicated the concept of this type should pursue their activities in accordance with the three ideas which have their source in the new institutional economics: the theory of transaction costs, public choice theory and the theory of stakeholders. Strategies associated with the development of information society in the countries, especially in the field of eGovernment, may favor the development of public organizations. Their main goal is to transform today's public institutions that are caused by the implementation of modern information and communication technologies.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Barro R.J., 1997, Makroekonomia, PWE, Warszawa, s. 125.
 • Centeno C., van Bavel R., Burgelman J. C., 2005, A prospective view of e-government in the European Union, The Electronic Journal of e-Government, Volume 3 Issue 2, s. 60.
 • Chadwick A., May C., 2003, Interactions between states and citizens in the age of the internet: e-government in the United States, Britain and the European Union, Journal of Policy, Administration and Institutions, Vol. 16, s. 277.
 • Denhardt R., 2008, Theoris of Public Organization, Thomson Wadsworth, Belmont, s. 12.
 • Fesler J.W., Kettl D.F., 1991, The Politics of the Administrative Process, Chatham House, Chatham, s. 9.
 • Gruszecki T., 2002, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa, s. 130.
 • Knosala E., 2010, Zarys nauki administracji, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 21-22.
 • Kożuch B., 2008a, Nauka o organizacji, Wyd. Fachowe CeDeWu, Warszawa, s. 89.
 • Kożuch B., 2008b, Współczesne kierunki zmian w zarządzaniu administracją publiczną, [w:] Optimum studia ekonomiczne, Wyd. UwB, Białystok, s. 52.
 • Kożuch B., 2004, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. Placet, Warszawa, s. 46-83.
 • Kuder D., 2011, Pojęcie instytucji w teorii ekonomii, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt 19, Wyd. UR, Rzeszów, s. 90.
 • Liikanen E., 2003, eGovernment for Europea's Public Services for the Future, Inaugural Lecture of the 2003-2004 Academic Year, University of Catalunya, Barcelona, s. 16-17.
 • Luterek M., 2010, E-government, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 29.
 • McLuhan M., 2011, Counterblast, Gingko Press, Berlin, s. 10.
 • Opolski K., Modzelewski P., 2004, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wyd. CeDeWu, Warszawa, s. 36.
 • Papińska-Kacperek J., 2008, Społeczeństwo informacyjne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 14.
 • Peszko A., 1999, Funkcje i metody nadzoru właścicielskiego w spółkach, [w:] Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, S. Rudolf (red.), PWN, Warszawa, s. 45.
 • Spence R., Smith M., 2010, ICT, Development, and Poverty Reduction: Five Emerging Stories, Refections From and On The Forum, Information Technologies & International Development, SE, Volume 6, s. 14-15.
 • Stempnakowski Z., 2007, Administracja elektroniczna, [w:] A. Szewczyk (red.), Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, Difin, Warszawa, s. 51.
 • Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 2009, Wizje i priorytety w zakresie administracji elektronicznej w Europie. Wytyczne dla "Planu działań w zakresie administracji elektronicznej" po 2010 r. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", s. 6.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370511

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.