PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 336--346
Tytuł artykułu

Nieprzewidywalność środowiska współczesnych organizacji

Warianty tytułu
Unpredictability of the Environment of Modern Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przewidywanie na poziomie strategicznym stanowi jedno z największych wyzwań zarządzania, gdyż jedną ze specyficznych cech funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw jest zwiększenie niepewności warunków ich działania. Wiąże się to ze wzrostem złożoności zarówno otoczenia, jak i struktur organizacyjnych przedsiębiorstw oraz ich związków - aliansów, sieci oraz innych form współpracy. Celem artykułu jest przedstawienie źródeł nieprzewidywalności działania współczesnych przedsiębiorstw w warunkach globalizacji i rozwoju technologii informacyjnych oraz wzrostu złożoności nowoczesnego społeczeństwa. Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu są związki nieprzewidywalności warunków otoczenia przedsiębiorstw z wzrastającą złożonością systemów społecznych. Zjawisko to traktowane jest jako specyficzna determinanta zarządzania strategicznego we współczesnym świecie.(abstrakt oryginalny)
EN
Prediction at the strategic level constitutes one of the biggest management challenges since one of the specific features of the functioning of modern enterprises is the increasing uncertainty of the conditions of their operation. This is due to the increase in complexity of both the environment and the organizational structures of enterprises and their alliances, networks, and other forms of cooperation. The aim of the paper is to present the sources of unpredictability of activities of modern enterprises in the conditions of globalization and development of information technology, and the increase in complexity of modern society. The subject of discussion in this paper are the relations between unpredictability of the business environment with the increasing complexity of social systems. This phenomenon is treated as a specific determinant of strategic management in the modern world.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Ansoff H.I., 1985, Zarządzanie strategiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Barabási A.-L., 2003, Linked: How Everything is Linked Together and What It Means, Penguin, New York.
 • Bauman Z., 2006, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Beck U., 2004, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Binsztok A., 2003, Modele organizacji fraktalnej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Brown S., Eisenhardt K., 1998, Competing on the Edge. Strategy as Structured Chaos, Harvard Business School Press, Cambridge, MA.
 • Chaitin G.J., 2001, Exploring Randomness, Springer Verlag, London 2001.
 • Dreborg K.H., 1996, Essence of backcasting, "Futures", vol. 28, s. 813-828.
 • Eisenhardt K.M., Piezunka H., 2011, Complexity Theory and Corporate Strategy, [w:] The SAGE Handbook of Complexity and Management, pod red. P. Allena, S. Maguire, B. McKelvey, SAGE Publications Ltd., London.
 • Futures Research Methodology, Version 3.1., pod red. J. C. Glenna i T. J. Gordona, Millenium Project, Washington, D.C. (wersja CD).
 • Gillespie A., Cornish F., 2010, Intersubjectivity: towards a dialogical analysis, Journal for the Theory of Social Behaviour, vol. 40, s. 19-46.
 • Glattfelder J.B., 2007, Ownership Networks and Corporate Control: Mapping Economic Power in a Globalized World, Ph.D. Thesis, ETH Zurich, http://www.sg.ethz.ch/media/medialibrary/2013/ 12/james_glatteth-2007-02.pdf, (17.05.2014)
 • Glazersfeld von E., 1995, Radical Constructivism: A New Way of Knowing and Learning, The Farmer Press.
 • Goergen M., Malline C., Mitleton-Kelly E., Al-Hawamdeh A., Hse-Yu Chiu I., 2010, Corporate Governance and Complexity Theory, Edward Elgar, Cheltentham.
 • Goffman E., 1974, Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience, Harper and Row, London.
 • Holland J.D., 1995, Hidden Order. How Adaptation Builds Complexity, Basic Books, New York.
 • Hoverstadt P., 2008, The Fractal Organization. Creating Sustainable Organizations with the Viable System Model, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Kahneman D., Tversky A., 1979, Prospect theory: an analysis of decision under risk, Econometrica, vol. 47, nr 2, s. 263-291.
 • Kostera M., 1996, Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., 2007, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krupski R., 2010, Krawędź chaosu jako stan organizacji, [w:] Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian, pod red. J. Rokity, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice, s. 21-37.
 • Lakoff G., Johnson M., Metaphors We Live By, University of Chicago Press, Chicago 1980/1995
 • Lissack M.R., 1999, Complexity: the science, its vocabulary, and its relation to organizations, Emergence, vol. 1, nr 1.
 • Lloyd S., 2001, Measures of Complexity: A Nonexhaustive List, IEEE Control Systems Magazine, vol. 21, nr 4, s. 7-8.
 • Mantegna R.N., Stanley H.E., 2001, Ekonofizyka - wprowadzenie (tłum. Ryszard Kutner), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mesjasz C., 2010, Complexity of social systems, Acta Physica Polonica A, vol. 117, nr 4, s. 706-715, http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/117/a117z468.pdf, 15.06.2014.
 • Mesjasz C., 2008, Przewidywanie we współczesnym zarządzaniu strategicznym, Organizacja i Kierowanie, nr 3 (133), 2008.
 • Miller G.A., 1956, The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing information, Psychological Review, vol. 63, nr 2, s. 81-97.
 • Perechuda K., 1999, Organizacja fraktalna, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 842, s. 25-35.
 • Popper K., 1999, Nędza historycyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian, 2010, pod. red. J. Rokity, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2010
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., 2002, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Rokita J., 2012, Możliwości wykorzystania teorii złożoności w badaniach organizacji, [w:] Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian, część 2, pod red. J. Rokity, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice, s. 80-90.
 • Rokita J., 2011, Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Saphir J., 2009, Power in the Cloud: Building Information Systems at the Edge of Chaos, Meghan- Kiffer Press.
 • Schneider M., Somers M., 2006, Organizations as complex adaptive systems: implications of complexity theory for leadership research, The Leadership Quarterly, vol. 17.
 • Sekcja "Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych", Polskie Towarzystwo Fizyczne, http://www.ptf. net.pl/pl/towarzystwo/sekcje/fens/ (12.06.2014).
 • Simon H.A., 1997, Models of Bounded Rationality: Empirically Grounded Reason (vol. 3), MIT Press, Cambridge, MA.
 • Simon H.A., 1962, The architecture of complexity, Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 106, nr 6.
 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego - wersja online, http:// www.slownik-online.pl/index.php.
 • Stacey R.D., 1992, Managing The Unknowable: Strategic Boundaries Between Order and Chaos in Organizations, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Stacey R.D., 1993, Strategic Management and Organisational Dynamics, Pitman, London.
 • Stacey R.D., Griffin D., Shaw P., 2000, Complexity and Management. Fad or Radical Challenge to Systems Thinking, Routledge, New York.
 • Sztompka P., 2002, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Taleb N.N., 2007, The Black Swan. The Impact Of the Highly Improbable, Random House, New York.
 • Watzlawick P., 1976, How Real is Real?, Basic Books, New York.
 • Watts D.J., Strogatz S.H., 1998, Collective dynamics of 'small-world' networks, "Nature" 1998, vol. 393, s. 440-442.
 • Weaver W., 1948, Science and complexity, American Scientist, vol. 36, nr 4, s. 536-544.
 • Wołoszyn P., 2013, Struktury agentowe w symulacyjnych badaniach złożonych systemów ekonomicznych, Seria specjalna: Monografie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian, pod. red. J. Rokity, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2009.
 • Zeliaś A., 1997, Teoria prognozy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., 2003, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.