PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 373--380
Tytuł artykułu

Wybrane elementy strategii bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie - wyniki badań organizacji regionu dolnośląskiego

Warianty tytułu
Chosen Elements of Work Security Strategies in an Organization - Research Results of Organizations of Lower Silesia Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ocena realizacji wybranych działań z zakresu strategii bezpieczeństwa pracy w organizacjach. Strategia ta określa zachowania i/lub działania wszystkich członków organizacji, na czele z najwyższym kierownictwem, w zakresie: ochrony zdrowia, czynników stwarzających szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia, infrastruktury budowlanej i maszynowej czy środków ochrony indywidualnej. Przedmiotem badań była ocena działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast podmiotem - pracodawcy organizacji regionu dolnośląskiego. Badania prowadzone były na próbie 2000 organizacji dobranych kwotowo, poprzez wywiad, przy wykorzystaniu wystandaryzowanego kwestionariusza badawczego. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań. Uzyskane wyniki wykazały, że pracodawcy regionu dolnośląskiego w niewielkim stopniu sformułowali i realizują strategię bezpieczeństwa pracy na terenie zarządzanych przez siebie organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyse the activities of selected elements of work security strategies in organizations. Activities undertaken demonstrate the formulation of the strategy and its implementation. Behaviours were studied in the field of occupational health and safety. The study was performed among employers of the region of Lower Silesia. Research was conducted on a sample of 2,000 organizations selected by interview, using a questionnaire. Research shows that employers of Lower Silesia region formulate and implement a work security strategy in their organizations to a small extent.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Boczkowska K., Sikora A., 2010, Ocena poziomu profilaktycznej ochrony zdrowia w organizacjach polskich, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Grant R.M., 2011, Współczesna analiza strategii, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Jeżak J., 1990, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kaleta A., 2000, Strategia konkurencji w przemyśle, AE, Wrocław.
 • Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., 2009, Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
 • Niemczyk J., 2013, Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Niziołek K., Boczkowska K., 2010, Diagnosis of consciousness in the area of occupational hygiene and safety in Polish organisations - Conference Applied Human Factors and Ergonomics International AHFEI 2010, Miami.
 • Niziołek K., Boczkowska K., Znajmiecka-Sikora M., Sikora A., 2009, Analiza i ocena stopnia dostosowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku - Raport z badań, Wydawnictwo EGO, Łódź.
 • Obłój K., 2007, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Romanowska M., 2009, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Stabryła A., 2007, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2013, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Thompson Jr. A., Strickland III A.J., 1993, Strategic Management. Concepts and Cases, Irwin, Homewood, Boston.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2014, Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych, s. 9-29.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2012, The strategic dilemmas of innovative enterprises: proposals for high-technology sectors, R&D Management, Vol. 42, No. 4, s. 303-314.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.