PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 381--394
Tytuł artykułu

Renta ekonomiczna jako warunek strategii implementacji wyrobu gotowego i determinanta elastycznego wytwórcy

Warianty tytułu
Economic Rent as a Condition of Implementation Strategy of a Finished Product and a Determinant of a Flexible Manufacturer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu autorzy za zasadne uznali przedstawienie kontekstu renty ekonomicznej jako czynnika warunkującego implementację wyrobu gotowego i determinantę elastycznego wytwórcy. W kontekście prowadzonych badań autorzy poszukują odpowiedzi na dwa kluczowe pytania: a) czy wysokość osiąganej przez wytwórcę renty ekonomicznej może w obecnych czasach stanowić podstawę decyzji w kontekście implementacji wyrobu gotowego, b) czy renta ekonomiczna może stanowić o przewadze rynkowej osiąganej przez elastycznego producenta działającego na rynku mechanizacji rolnictwa? Osiągnięcie tak postawionego celu wymagało sformułowania i zrealizowania celów cząstkowych. W ramach badań zaproponowano autorską metodę osiągania wzrostu renty ekonomicznej przez zastosowanie strategii związanej z "odchudzaniem".(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, the authors found it reasonable to present the context of the economic rent as a factor determining the implementation of the finished product and a determinant of the flexible manufacturer. In the context of the conducted research, the authors are searching for answers to two key questions: 1. Can the amount of economic rent, achieved by a manufacturer, currently provide the basis for the decision in the context of the implementation of the finished product? 2. Can the economic rent make the market advantage achieved by the flexible manufacturer operating in the market of agricultural mechanization? The achievement of such an assumed objective required the formulation and the implementation of the partial objectives, which, according to the authors, included: a) the subject literature queries related to economics and management sciences, remaining in the direct relation to the topic of the research, including the discussion about the economic rent in the context of the manufacturer's decision-making and the related diversification of the product portfolio, b) presenting the relations between the height of economic rent and the decision on the implementation of the finished product, c) showing the effects, in the financial aspect, which the decision, concerning the implementation and the related amount of the economic rent, made by the manufacturer, entails. Within the framework of the research, an original method for achieving the growth of the economic rent, through the use of the strategy associated with "slimming", was offered.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Zakład Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Rolniczych FORTSCHRITT
Bibliografia
 • Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1965.
 • Gorynia M., Jankowska B., Owczarzak R., Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa, "Ekonomista" 5/2005.
 • Grant R., The resourced - based theory of competitive advantage, "California Management Review", Spring 1991, vol. 33.
 • Kaleta A., Zapis strategii odpowiadający wymogom współczesnego zarządzania strategicznego, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w otoczeniu wielokulturowym, red. S. Lachiewicz, M. Matejun, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014.
 • Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWE, Warszawa 2007.
 • Malara Z., Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
 • Mazur M., Historia naturalna polskiego naukowca, PIW, Warszawa 1970.
 • Mikołajczyk Z., Metodyka pracy naukowej jako podstawa przygotowania rozpraw na stopnie naukowe - powrót do korzeni, "Organizacja i Kierowanie" nr 1A(159), 2014.
 • Niewiadomski P., Pawlak N., Lean Product Concept and Its Implications in Terms of Cost and Quality, [w:] Production management - Contemporary approaches, Selected Aspects, ed. Ł. Hadaś, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2012.
 • Nogalski B., Niewiadomski P., Kryterium zwinnego zakładu wytwórczego - strategiczny model biznesowy w przedsiębiorstwie wiedzy, [w:] Prace Naukowe nr 260, Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Obłój K., Logika przewagi konkurencyjnej, "Przegląd Organizacji" 9/2001.
 • Osbert-Pociecha G., Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Pierścionek Z., Łobejko S. (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 • Romanowska N., Planowanie w strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
 • Schoemaker P.J.H., Strategy, complexity and economic rent, "Management Science" 1990, t. 36.
 • Skawińska E., Zalewski R.L., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, PWE, Warszawa 2009.
 • Sopińska A., Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Światowiec-Szczepańska J., Renta ekonomiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, "Ekonomista" 2/2012.
 • www.agrorami.pl.
 • www.prezydent.pl.
 • www.zpcz.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.