PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 7 | nr 164 Zarządzanie w praktyce | 138--148
Tytuł artykułu

Strategie rozwoju przedsiębiorstw sektora budownictwa mieszkaniowego w Polsce w warunkach kryzys

Warianty tytułu
Development Strategies of Polish Housing Sector Companies During the Economic Recession
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była próba zidentyfikowania determinant mających wpływ na wybory strategiczne firm deweloperskich w Polsce, a także przybliżenie strategii rozwoju stosowanych przez firmy tego sektora w okresach nieciągłości spowodowanych kryzysem. Starano się także wykazać, jak ważna dla przetrwania tego rynku jest identyfikacja czynników stymulujących rozwój sektora oraz szybkie ich uwzględnienie w strategiach. Działanie przedsiębiorstw rynku deweloperskiego w okresie bessy jest bardzo trudne, trudne są również wybory strategiczne firm, a reakcje przedsiębiorstw na zachodzące w otoczeniu zmiany obarczone dużym ryzykiem. Pomimo tych trudności są na tym rynku podmioty, które potrafią dostosować swoje działania do trudnej sytuacji i wdrożyć skuteczne strategie rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to try and identify the determinants underlying the strategic choices of Polish developers, as well as build up a picture of development strategies used by companies representing this sector in the periods of discontinuity caused by the economic crisis. It also tries to prove how important it is to identify the factors which stimulate the development of the housing sector as well as to take them promptly into consideration while building a company's strategy. The performance of development market in the face of the economic crisis is very difficult and the strategic choices of compa nies are very hard, too. Moreover, their courses of action in the changing economic environment do not always guarantee success. However, there still are some businesses on the market which can adapt their activity to the difficult situation and implement some effective development strategies.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 2, PWE, Warszawa 1994.
 • Budzińska B., Budownictwo deweloperskie i spółdzielcze, tendencje i perspektywy, "Finansowanie Ni?eruchomości" 2008 nr 9.
 • Chmielewska-Mulka A., Źródło finansowania dewelopera: alternatywa dla kredytu bankowego i wpłat od klientów, "Finansowanie Nieruchomości" 2008 nr 2.
 • Drewicz-Tułodziecka A. (red.), Nieruchomość jako przedmiot obrotu i zabezpieczenia w Polsce, "Zeszyty Hipoteczne" 2008 nr 27.
 • Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik K., Zarządzanie strategiczne; koncepcje, metody, strategie, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 • Kozłowski M., W krytycznej sytuacji znajdą się deweloperzy mieszkaniowi..., raport "Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości w Polsce w 2009 roku", Krawczyk i wspólnicy S.K., www.krawczyk-legal.com/pliki/upload/kiw_raport_nieruchomosci_2009,19519.pdf, s. 4.
 • Kirejczyk K., Sytuacja na rynkach mieszkaniowych Polski. Stan obecny i zagrożenia, REAS, maj 2009, s. 5.
 • Nykiel L., Rynek mieszkaniowy w Polsce, Cykle koniunkturalne w mieszkalnictwie, "Zeszyty Hipoteczne" 2008 nr 25.
 • Osbert-Pociecha G., Elastyczność organizacji - "tańczenie" w turbulentnym otoczeniu" www.wiedzainfo.pl/wyklady/1297/elastycznosc_organizacji_tanczenie_w_turbulentnym_otoczeniu.html (dostęp: 09.01.2010).
 • Smutek H., Rozwój przedsiębiorstwa a strategie dywersyfikacji, Zeszyty Naukowe nr 613, AE, Kraków 2003.
 • Stachura E., Marketing na rynku nieruchomości, PWE, Warszawa 2007.
 • Stokłosa M., Rynek deweloperski mieszkań, Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A, Warszawa 2009.
 • Zelek A., Strategie biznesu - od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu, Wyd. ZPSB, Szczecin 2008 (cyt. za B.Wawrzyniak (red.) Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje, PWE, Warszawa 1984, s. 58 i nast.).
 • www.bankier.pl, Rynek mieszkaniowy w Polsce-III kwartał 2009 r.
 • www.budownictwo.wnp.pl, Bez kredytów rynek deweloperski się cofnie, 2009.
 • www.emerson.pl, Polski rynek budowlany 2009 r.
 • www.dom.gazeta.pl/nieruchomości.
 • www.hossa.ae.wroc.pl.
 • www.orka2.sejm.gov.pl.
 • www.pmrpublications.com, Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r.,
 • www.skarbiec.biz/inwestycje/rynek_budowlany.
 • www.wroclaw.gazeta.pl, Kryzys w branży deweloperskiej powoli się kończy, 2009.
 • DzU 2003 nr 119, poz. 1115, z późn. zm.
 • DzU 2006 nr 183, poz. 1354, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie ( DzU 2002 nr 75, poz. 690).
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 nr 75, poz. 690).
 • Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych i domów dla bezdomnych - przyjęta przez Sejm 9 stycznia 2009 roku.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003 nr 80, poz. 717).
 • Ustawa o pomocy w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji na rzecz banków wypłaconych premii gwarancyjnych (DzU 2003 nr 119, poz. 1115, z późn. zm.).
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU 2008 nr 199, poz. 1227).
 • Ustawa - Prawo budowlane (DzU 1994 nr 89, poz. 414).
 • Ustawa przyjęta przez Sejm 9 stycznia 2009 r (obecnie jest przedmiotem prac legislacyjnych w Senacie RP).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (DzU 1994 nr 89, poz. 414).
 • Ustawa z 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (DzU nr 183, poz. 1354, z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370747

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.