PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 405--412
Tytuł artykułu

Zmiany w zarządzaniu strategicznym przez stosowanie koncepcji foresight

Warianty tytułu
Changes in Strategic Management by Using Foresight Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uwzględniając specyfikę zarządzania strategicznego i możliwości zastosowania koncepcji foresight, w artykule określono potencjalne zakresy zmian zarządzania strategicznego wskutek włączenia do tego procesu badań foresightingowych. Wykorzystywanie koncepcji foresight stanowi swoisty przełom w zarządzaniu strategicznym, ponieważ może ona służyć kreowaniu pożądanej wizji przyszłości, ograniczeniu przeszkód racjonalności podejmowanych decyzji i adaptowaniu zarządzania strategicznego do wymogów otoczenia.
EN
Regarding strategic management requirements and foresight opportunities, the potential scopes of changes in strategic management resulting from the fact that Foresight research is included in this process, were determined in the article. The concept of Foresight becomes a turning point in the strategic management because it can serve as a way of creating the desired vision of the future, limiting barriers of rationality and adaptation of strategic management to the requirements of the environment.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Bibliografia
 • Ансофф И., 1999, Стратегическое управление, М,Экономика.
 • Третьяк В., 2009, Форсайт как технология предвидени,Экономические стратегии, №8.
 • Шелюбская Н.Н., 2004., с.3, Форсайт - новый механизм определения приоритетов государ- ственной научно-технической политики, Проблемы теории и практики управления, № 2.
 • Cuhls K., 2003, From forecasting to foresight processes - new participative foresight activities in Germany, Journal of Forecasting, vol. 23.
 • Ejdys J., Kononiuk A., 2013, Doskonalenie zarządzania strategicznego poprzez wykorzystanie koncepcji badań foresightingowych, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Gavigan J.P., Skapolo F., 1999, A comparison of national foresight exercises, Foresight, vol. 1, no. 6.
 • Georghiou L., 2001, Third Generation Foresight: Integrating the Socio-Economic Dimention, in Proceedings of the International Conference on Technology Foresight - the Approach to and Potential for New technology Foresight, NISTEP Research Material 77.
 • Georghiou L., 2007, Future of Foresighting for Economic Development, UNIDO Technology Foresight Summit, Budapest.
 • Glińska U., Kononiuk A., Nazarko Ł ., Przegląd projektów foresight branżowego w Polsce. Raport z działalności Grupy Wsparcia przy Komitecie Sterującym narodowego Programu Foresight "Polska 2020", Warszawa.
 • Gudanowska А., 2012, Mapowanie a foresight - wybrane aspekty metodologiczne jednego ze współczesnych nurtów badawczych w naukach o zarządzaniu, "Współczesne Zarządzanie", nr 4.
 • Heraud J.-A., Cuhls K., 1999, Current foresight activities in France, Spain and Italy, Technological Forecasting and Social Change, vol. 60.
 • http://foresight.hse.ru/whatforesight/ Что такое форсайт? Высшая школа экономики.
 • Lichtarski J., 2011, Kilka refleksji o konsekwencjach przełomów w zarządzaniu i ich rozpoznawaniu, Przegląd Organizacji, nr 3.
 • Martin B., 1995, Foresight in science and technology, Technology Analysis and Strategic Management, Vol. 7, No. 2.
 • Miles I., Harper J., Georghiou L., Keenan M., Popper R., 2008, The Many Faces of Foresight, [w:] L. Georghiou, J. Cassingea, I. Harper, M. Keenan, I. Miles, R. Popper, The Handbook of Technology of Foresight . Concepts and Practice, Prime Series on Research and Innovation Policy, Edward Elgar Publishing, Inc. Northhampton.
 • PARP, 2005, Foresight Technologiczny, Tom 1: Organizacja i metody, Warszawa.
 • Popper R., 2007, Methodology: Common Foresight Practices & Tools, [in:] L. Georghiou et al., International Handbook on Foresight and Science Policy: Theory and Practice, Edward Elgar.
 • Stabryła A., 2011, Przełomy w teorii zarządzania, Przegląd Organizacji, nr 3.
 • Unido Technology Foresight Manual, 2005, Vienna, Vol. 1, Organization and Methods.
 • www.forera.jrc.ec.europa.eu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370831

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.