PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 268 Rachunkowość zarządcza w działalności przedsiębiorstw i instytucji | 155--167
Tytuł artykułu

Podstawy gospodarki finansowej gmin

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Basics of Municipality's Financial Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule opisano wybrane aspekty gospodarki finansowej gmin jako podstawowych jednostek samorządu terytorialnego. Na początku przedstawiono podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Następnie omówiono gospodarkę finansową gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Poruszony został też temat budżetu, jego dochodów i wydatków, oraz zagadnienie deficytu budżetowego wraz z źródłami jego finansowania.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents chosen aspects of municipality's financial management - the primary entities of local governments. The first part presents legal conditions and rules of conduct for local governments. Subsequently financial management of municipalities is discussed. Budget being the main matter concerned, sources of income and expenditures along with the budget deficit issue and its financing are also examined.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Agopszowicz A., Zarys prawa samorządu terytorialnego, Skrypty Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1991.
 • Chojna-Duch E., Litwińczuk H. (red.), Prawo finansowe, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009.
 • Cieślak Z., Prawo administracyjne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Federowicz Z., Finanse. Encyklopedia biznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
 • Kijowski D., Skuteczność i zupełność nadzoru nad samorządem terytorialnym, [w:] M. Stec (red.), Reforma administracji publicznej 1999 - dokonania i dylematy, Zakład Badawczy ISP, Warszawa 2001.
 • Komar A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1994.
 • Korasiewicz G., Budżet gminy - praktyczny poradnik, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1997.
 • Maćkowska J., Dochody sektora finansów publicznych. Rachunkowość budżetowa, INFOR, Warszawa, marzec 1999.
 • Milczarek E., Samorząd gminy, INFOR, Warszawa 1999.
 • Niewiadomski Z., Słownik samorządu terytorialnego, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.
 • Ochędowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOiK, Toruń 1999.
 • Osiatyński J., Finanse publiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Żebrowski Z., Subwencje dla gmin. Rachunkowość budżetowa, INFOR, Warszawa 1999.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., DzU z 1994, nr 124, poz. 607.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. DzU z 1997, nr 78, poz. 483.
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie terytorialnym, DzU z 1996, nr 13, poz. 74 z późn. zm.
 • Uchwała TK z 27 września 1994 r., W 10/93, OSS 1994, nr 4-5, poz. 156.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2009, nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU z dnia 13 grudnia 2001, nr 142, poz. 1591.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU z 2007, nr 191, poz. 1370.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw, DzU z 1990, nr 34, poz. 198 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, DzU z 1998, nr 96, poz. 6-3 i nr 104, poz. 656.
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, DzU z 2007, nr 191, poz. 1370.
 • Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, DzU z 1992, nr 85, poz. 428 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, DzU z 1994, nr 27, poz. 96 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej, DzU z 1994, nr 79, poz. 363 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370845

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.