PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 188 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka | 159--175
Tytuł artykułu

Czynniki wywołujące strukturalną zmianę rynku ciepła w Polsce

Warianty tytułu
Factors Causing Structural Change on District Heating Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autor przedstawił najważniejsze zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw ciepłowniczych, eksploatujących rozległe systemy ciepłownicze. Do podstawowych zmian zaliczył politykę klimatyczną, rozwój nowych technologii, zmieniające się przepisy dotyczące przyznawania uprawnień do emisji CO2, a także politykę miast ukierunkowaną na wdrażanie zielonych strategii. Wszystkie te zmiany mogą zdaniem autora doprowadzić do strukturalnej zmiany na rynku ciepła sieciowego. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article author depicted the most important changes taking place in the business environment of district heating companies. In the author's opinion the most important changes embrace climate change policy, the development of new technologies, the auction system regarding CO2 emission allowances that will be introduced since 2013 and the policies of municipalities that strive for getting smart cities. These and other changes can, in author's opinion, result in structural change of district heating in Poland. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (tzw. decyzja non-ETS).
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  • Projekt ustawy o podnoszeniu efektywności energetycznej, www.mg.gov.pl.
  • Protokół z Kioto.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczenia opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytwo-rzonej w wysokosprawnej kogeneracji.
  • Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ze zmianami (DzU z 2006 r., nr 89, poz. 625, nr 104, poz. 708, nr 158, poz. 1123 i nr 170, poz. 1217, z 2007 r., nr 21, poz. 124, nr 52, poz. 343, nr 115, poz. 790 i nr 130, poz. 905, z 2008 r., nr 180, poz. 1112 i nr 227, poz. 1505, z 2009 r., nr 3, poz. 11, nr 69, poz. 586, nr 165, poz. 1316, nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r., nr 21, poz. 104 i nr 81, poz. 530).
  • Urząd Regulacji Energetyki, Energetyka cieplna w liczbach - 2009, Warszawa 2010, www.ure.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.