PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 44, T.1 Nowoczesne przedsiębiorstwo | 267--281
Tytuł artykułu

Racjonalizacja jako jeden z aspektów zarządzania oświatą w gminie

Warianty tytułu
The Rationalization of Management Education in Municipality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozpoczęta w 1990 roku reforma samorządowa objęła swoim zasięgiem także zmiany w systemie oświaty. Efektem tej reformy było przejęcie przez jednostki szczebla lokalnego, w ramach zadań własnych, zarządzania placówkami oświatowymi wraz z ich utrzymaniem (art. 5, ust. 7 u.s.o.). Decentralizacja zarządzania systemem oświaty miała na celu m.in. spowodowanie oszczędnego zarządzania finansami publicznymi przeznaczonymi na realizację zadań oświatowych oraz wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci. W szczególności dotyczyło to podniesienia poziomu nauczania na obszarach wiejskich. Zakładano, że Gmina jako podstawowa Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) będzie najlepiej zorientowana w rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnej oraz jej problemów edukacyjnych i będzie w stanie zapewnić odpowiedni, wymagany poziom kształcenia. Dodatkową korzyścią przekazania szkół, w szczególności wiejskich do zarządzania przez gminy, jest możliwość wykorzystania obiektów szkoły jako miejsca rozwoju kultury ludowej oraz do prowadzenia dokształcania edukacyjnego społeczności lokalnej. Różnorodność form edukacyjnych w szkołach wiejskich może zachęcić dzieci i młodzież gimnazjalną do podejmowania nauki na wyższych szczeblach edukacji. W opracowaniu podjęto próbę poznania prowadzonych działań zmierzających do racjonalnego zarządzania oświatą na przykładzie Gminy Laszki. Przybliżono ponadto pojęcie racjonalizacji oraz zasad racjonalnego gospodarowania w sferze oświaty. (fragment tekstu)
EN
Administrative reform introduced in Poland in 1990 caused many changes in the system of the management of education. One of the first reform' effects was decentralization of educational services: self-government units (municipalities) took over the management of schools. Introducing the principles of rationality of in management of education requires firstly the analysis and deepened diagnosis of the municipal educational problems. It is not an obligatory task of communal authorities but certainly can increase community self-dependence and upgrade abilities to manage educational assets. (original abstract)
Twórcy
 • Zakład Zarządzania Administracją Publiczną PWSZ w Oświęcimiu, Instytut Zarządzania
Bibliografia
 • Bielski M, Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydanie 2, Wydawnictwo UŁ Łódź 1996.
 • Budżet Gminy Laszki za lata 2001-2006.
 • Drwiłło A., Kierunki racjonalizacji wydatków publicznych, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, T. I. Racjonalizacja wydatków publicznych uwarunkowania i instrumenty, UMCS, Lublin 2005.
 • Jeżowski A., Ekonomika oświaty, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 78).
 • Kożuch A., Istota i zakres zarządzania finansami lokalnymi, [w:] A. Kożuch. K. Brzozowska (red.), Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006.
 • Misiąg W., Mierzenie zadań publicznych jako podstawa planowania budżetowego, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szolno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, T. I. Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty UMCS, Lublin 2005.
 • Owsiak S., Metody budżetowania sfery nieprodukcyjnej, Akademia Ekonomiczna. Kraków 1983.
 • Pilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz. Stan prawny na 14 sierpnia 2006 r., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.
 • Raport ze stanie oświaty w Gminie Laszki.
 • Surówka K., Kosek-Wojnar M., Dylematy racjonalizacji wydatków publicznych Jednostek Samorządu Terytorialnego, [w:] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, T.2. Kontrowersje wokół wydatkowaniu środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej, UMCS, Lublin 2005.
 • Ustawa o dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego (Dz. U. nr 203. poz. 1966 z późn. zm.).
 • Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. nr. 95. z późn. zm.).
 • Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. (Dz. U. nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późn. zm., art. 28).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371091

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.