PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 44, T.1 Nowoczesne przedsiębiorstwo | 427--436
Tytuł artykułu

Mikroekonomiczne uwarunkowania popytu MSP na usługi ubezpieczeniowe

Autorzy
Warianty tytułu
Microeconomic Determinants Of Smes' Demand for Insurance Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prowadzenie przedsięwzięć gospodarczych obarczone jest z natury rzeczy ryzykiem. Zagrożenie negatywnego wpływu zdarzeń, zarówno o charakterze losowym, jak i innych - zawinionych przez same organizacje, na osiągane przez nie wyniki oraz stan majątku, jest szczególnie widoczne w przypadku MSP. Popyt na usługi finansowe w przedsiębiorstwach, tu ze szczególnym naciskiem na usługi ubezpieczeniowe, zależy od wielu czynników o charakterze cenowym i pozacenowym. Czynniki te mają wymiar zarówno mikro, jak i makroekonomiczny. Przedmiotem opracowania są wybrane czynniki mikroekonomiczne, które w jednoznaczny sposób powinny determinować określony poziom popytu na usługi ubezpieczeniowe wśród przedsiębiorców. Tymczasem przedstawione poniżej wyniki badań własnych wskazują, że zainteresowanie wskazanej grupy przedsiębiorców dostępną ofertą rynkową ubezpieczycieli oraz innymi sposobami ograniczania prawdopodobieństwa i skutków potencjalnych ryzyk, jest bardzo ograniczone. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w niskiej świadomości ekonomicznej przedsiębiorców sektora MSP (całego społeczeństwa polskiego w kontekście porównań poziomu życia społeczeństw krajów Unii Europejskiej'), jak i w niskiej świadomości ubezpieczeniowej. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the results of the research on the extent to which SMEs sector use insurance services focusing mainly on microeconomic determinants of the demand. It aims to outline how SMEs take advantage of securing themselves against risks related to undertaking and running their ventures. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Bezzina G., Przyspieszony rozwój edukacji finansowej - przewidywanie przyszłości, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2008, z. 4.
 • Mikulska A., Differentiation ofthe european insurance market (Polish Example), [w:] M. Gawrycka (red.), Selected Economic Problems. Monograph, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007.
 • Mikulska A., Świadomość ubezpieczeniowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] F. Bławat (red.), Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem tom VI, Wydział Zarządzania 1 Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007.
 • Monitoring ubezpieczeniowy, Koniunktura w sektorze ubezpieczeń 2007 - ocena, perspektywy zmian, Research International Pentor na zlecenie PIU, Warszawa, lipiec 2007.
 • Przybytniowski J., Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy), "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2007, z. 1/2.
 • Sułkowska W. (red.): Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń, Zakamycze, Kraków 2000.
 • Szumiicz T., Atrybuty świadomości i przezorności ubezpieczeniowej, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2007, z. 1.
 • Szumlicz T., Stosunek do instytucji finansowych, [w:] Diagnoza społeczna 2005 (oraz Diagnoza społeczna 2007), http://diagnoza.com.
 • Szumlicz T., Insurance Education, [w:] Insurance in the Polish segment ofthe European market AD 2004, Oficyna Branta, Bydgoszcz 2004.
 • Świadomość ubezpieczeniowa - stan obecny i perspektywy - PUSiG 2/99 http://rzu.gov.pl/publikacje/z-teki-rzecznika/Swiadomosc_ubez...
 • Świtalska E., Rola zakładów ubezpieczeń jako instytucji zaufania publicznego, http://www.cebi.pl/konlT)3/konf03_05.doc.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371197

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.