PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 101 Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku | 226--235
Tytuł artykułu

Samodzielność dochodowa gmin województwa świętokrzyskiego

Warianty tytułu
Revenue Independence of Świętokrzyskie Voivodeship's Municipalities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego stanowi jedną ze sfer ich samodzielności w ogóle. Składają się na nią samodzielność dochodowa oraz samodzielność wydatkowa. Samodzielność dochodową zwykle bada się, porównując relacje różnych kategorii dochodów danej jednostki do jej dochodów ogółem, stosownie do wpływu, jaki na wielkość poszczególnych źródeł może ona wywierać. Analizą objęto wszystkie gminy województwa świętokrzyskiego, bez Kielc (jedynego miasta na prawach powiatu), tj. 4 gminy miejskie, 26 miejsko-wiejskich i 71 wiejskich. Na dobór grup dochodów, ich zawartość, a także pominięcie Kielc decydujący wpływ miały dane udostępnione w Banku Danych Regionalnych GUS. (abstrakt oryginalny)
EN
Financial autonomy of local government is one of the features of its autonomy in general. It consists of revenue and expenditure independence. Revenue autonomy can be examined by comparing relations of different groups of income of a given unit to its total income, according to the influence a local government unit can exert on the income source. The presented analysis covers all communes of Świętokrzyskie voivodeship, without Kielce, the only town of both gmina and poviat levels, i.e. 4 urban, 71 rural and 26 mixed communes. The selection of the income groups, their contents as well as omitting the town of Kielce was imposed by the set of data published in the Regional Data Bank of the Polish Central Statistical Office. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Bury P., Dziekański P., Samodzielność finansowa północnych gmin województwa świętokrzyskiego pod kątem możliwości finansowania rozwoju, [w:] Jednostki samorządu terytorialnego w procesie rozwoju regionalnego w zintegrowanej Europie, J. Kot (red.), UJK, Kielce 2008, s. 236-247.
 • Bury P., Zasadność istnienia samorządowych powiatów i województw w aspekcie finansowym, [w:] Finansowe aspekty rozwoju lokalnego i regionalnego u progu XXI wieku. Doświadczenia i perspektywy, cz. I, Zeszyty Naukowe nr 15, WSZiF, Wrocław 2003, s. 97-111.
 • Denek E. (red.), Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, Zeszyty Naukowe nr 7, AE, Poznań 2001b.
 • Denek E., Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, [w:] Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, E. Denek (red.), Zeszyty Naukowe nr 7, AE, Poznań 2001a, s. 7-25.
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. DzU 1994, nr 124, poz. 607.
 • Fiscal Design Surveys across Levels of Government. Taxation, Tax Policy Studies nr 7, OECD, 2002.
 • Guziejewska B., Kontrowersje w ocenie niezależności finansowej samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2005 nr 7-8, s. 62-72.
 • Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001.
 • Kosek-Wojnar M., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, Zeszyty Naukowe nr 4, WSE, Bochnia 2006, s. 75-88.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Finanse samorządu terytorialnego, WAE, Kraków 2002.
 • Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.
 • Turała M., Spójność systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego a ich autonomia finansowa, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, D. Strahl (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1124, AE, Wrocław 2006, s. 569-579.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371219

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.