PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 101 Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku | 272--280
Tytuł artykułu

Dochody gmin z tytułu opłat

Autorzy
Warianty tytułu
Commune Incomes from Local Charges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono większość opłat, z których dochody zasilają budżety gmin. Opisano ich rolę w systemie dochodów jednostek stopnia podstawowego, przedstawiono podstawowe podziały, zawarto ogólną charakterystykę, jak również szczegółowy opis każdej z nich. W sumie analizie poddano 14 opłat zasilających budżety gmin. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents most charges which profits fund communes budgets. First, their role in communes income is described, then the basic classifications are presented as well as their general and detailed description of each of them. In total fourteen charges are analyzed. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Biuletyn informacji publicznej Polkowic, http://www.bip.ug.polkowice.pl/doc/ ZB2008/ZB1254_08.pdf.
 • Budżet Gdańska na rok 2009, http://www.gdansk.pl/samorzad,1065,11228.html.
 • Budżet Sopotu na rok 2009, http://www.sopot.pl/eGmina/pl/cityzone/BIP/Budzet/modules/pages/0003.html.
 • Bury P., Ewolucja opłat gminnych, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, UE, Wrocław 2009 (artykuł jeszcze niepublikowany).
 • Chmielnicki P. (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Gajl N., Modele podatkowe. Podatki lokalne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Grześkiewicz W., Analiza wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego i ich źródeł finansowania w latach 1997-2000, "Samorząd Terytorialny" 2002 nr 11.
 • Grześkiewicz W., Zagrożenia wynikające z deficytu i samorządowego długu publicznego, "Samorząd Terytorialny" 2002 nr 4.
 • Hanusz A., Czerski P., Gminne podatki i opłaty budżetowe, Zakamycze, Kraków 2004.
 • Markowska-Bzducha E., Samodzielność finansowa polskich gmin, Politechnika Radomska, Radom 2004.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, DzU nr 249, poz. 1851.
 • Sekuła A., Zmiany w poziomie dochodów gmin województwa pomorskiego w latach 1999-2004, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, AE, Wrocław 2007.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, tekst jednolity DzU 2007 nr 90, poz. 607.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jednolity DzU 2008 nr 88, poz. 539 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, DzU nr 92, poz. 880.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, DzU nr 225, poz. 1635 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity DzU 2007 nr 19, poz. 115 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity DzU 2004 nr 261, poz. 2603 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jednolity DzU 2007 nr 70, poz. 473 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, DzU nr 167, poz. 1399 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jednolity DzU 2005 nr 8, poz. 60 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, tekst jednolity DzU 2005 nr 228, poz. 1947 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371237

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.