PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 195 Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej | 98--109
Tytuł artykułu

Integracja europejska w warunkach niestabilności finansowej - elementy wybrane

Warianty tytułu
European Integration in the Conditions of Financial Instability - Selected Items
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Procesy integracji europejskiej nabierają coraz większego tempa. Jest to konsekwencją oddziaływania wielu czynników, których rola w kształtowaniu priorytetów gospodarczych Unii Europejskiej nieprzerwanie wzrasta. Funkcjonowanie w ramach zintegrowanej całości wymaga wysokiego stopnia elastyczności w działaniach na rzecz integracji, a zarazem formułowania nowych celów geopolitycznych, które pozwolą w przyszłości wzmocnić pozycję w układzie globalnym. W warunkach postępujących procesów decentralizacji i subsydiarności zmienia się rola władz publicznych w pobudzaniu gospodarek krajów wspólnotowych. (abstrakt oryginalny)
EN
European integration processes are gaining momentum. This is a consequence of the interaction of many factors which role in shaping the economic priorities of the European Union is continuously increasing. Functioning in an integrated whole requires a high degree of flexibility in working towards the integration, and also the formulation of new geopolitical objectives that will strengthen the future position in the global system. In a progressive pro-cess of decentralization and subsidiarity, the role of public authorities to stimulate the economies of the Community has been changing. Therefore, the future of regional policy in the context of the new financing programmes can be a decisive factor for the economic development. Thus, the implementation of this policy will determine the future not only of the EU budget but also the budgets of the states of the Community. (original abstract)
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
Bibliografia
  • Boć J., Polskie regiony w procesie integracji europejskiej, [w:] K. Nowacki, R. Russano (red.), Prawne problemy regionalizacji w Europie, Prawo Publiczne Porównawcze, Kolonia Limited, Wrocław 2008.
  • Borowiec J., Wilk K., Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
  • Komunikat Komisji Europa 2020 (3.03.2010): Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego wyłączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela.
  • Ładysz J., Oziem H.Z., Europejskie ugrupowania współpracy trans granicznej jako nowa forma europejskiej współpracy terytorialnej, [w:] Z. Przybyła (red.), Gospodarka przestrzenna VIII, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra 2005.
  • Proniewski M., Niedźwiecki A., Formy europejskiej integracji gospodarczej, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2004.
  • Scot J.W., Szersza Europa. Procesy włączania i wyłączania na zewnętrznych granicach Unii Europeskiej, [w:] G. Gorzelak, K. Krok (red.), Nowe granice Unii Europejskiej - współpraca czy wykluczenie?, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
  • Wilk K., Rozwój miast w europejskiej polityce regionalnej i spójnościowej, [w:] S. Korenik (red.), Kształtowanie się wrocławskiego obszaru metropolitalnego w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371259

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.