PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 44, T.2 Nowoczesne przedsiębiorstwo | 45--57
Tytuł artykułu

Bariery rozwoju działalności innowacyjnej firm sektora MSP branży morskiej regionu zachodniopomorskiego

Autorzy
Warianty tytułu
Barriers In the Development of Innovative Operations of SME Sector Companies in Maritime Industry in the Western Pomeranian Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W teorii i praktyce uznaje się powszechnie, iż innowacyjność jest jednym z kluczowych elementów kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz jednym z najbardziej progresywnych czynników rozwoju i wzrostu społeczno-gospodarczego w wymiarze terytorialnym, regionalnym i lokalnym. Szeroko rozumiane innowacje zapewniają przedsiębiorstwom konkurencyjność oraz możliwość dynamicznego rozwoju. Analogicznie można stwierdzić, iż firmy nie wdrażające innowacyjnych rozwiązań są narażone na stagnację i w konsekwencji na utratę konkurencyjności. Znaczenie innowacyjności dla rozwoju gospodarczego jest wyraźnie akcentowane w kreowaniu polityki gospodarczej Unii Europejskiej i znajduje potwierdzenie w założeniach Strategii Lizbońskiej, której jednym celów jest budowa europejskiej gospodarki opartej na wiedzy. Gospodarki, w której konkurencyjność w ujęciu światowym, europejskim czy nawet regionalnym nie może opierać się na takich cechach jak: niskie koszty pracy, korzystne położenie geograficznym czy tanie surowce. Strategia Lizbońska zakłada, iż głównymi siłami napędowymi dla rozwoju konkurencyjności będą: badania i rozwój, innowacyjności oraz edukacji. Słuszności tych założeń może dowodzić analiza trendów rozwojowych krajów wysoko rozwiniętych. (fragment tekstu)
EN
In theory and practice it is commonly believed that innovativeness is one of the key elements of shaping competitiveness of companies and one of the most progressive factors of development and socio-economic growth in the territorial, regional and local aspect. The importance of innovativeness for economic development is explicitly stressed in the creation of the European Union economic policy and is confirmed in the assumptions of the Lisbon Strategy, one of the goals of which is the construction of European knowledge-based economy. In Poland (as well as in most middle and eastern European countries) there is large diversity in the innovative potential in particular regions. This diversity is conditioned by a number of factors determining the strength and direction of innovative activities and infrastructure diversity of particular regions of our country. The issue of diversity of the innovative potential of regions or of evaluation and identification of barriers of innovative activities development is the subject of numerous research works and studies, which clearly shows the importance and significance of the problem. As stated in the adopted Development Strategy of the Western Pomeranian Province to the year 2015, maritime economy is of critical importance in the processes of the Western Pomeranian region development, because, as it seems from tests, it is one of the areas which has special innovative development potential at the level of a province. Unfortunately, maritime industry of the Western Pomeranian region has experienced a deep crisis. It is confirmed by tests carried out in the region and indicators describing the condition of maritime economy of the region, published on their basis. The described low level of innovativeness of the maritime economy of the region should be considered as large hazard for future economic position of the region. The crisis of maritime economy of the Western Pomeranian region implies the need for taking initiatives designed to improve such state of affairs. Initiatives are taken in the region in order to improve the innovativeness of economy and build the innovative potential of the region. An example of this may be the project InMor implemented by the representatives of large companies of maritime industry of the region, the representatives of SME and science representatives. This article shall describe the present economic situation in maritime industry in the Western Pomeranian region in the field of innovativeness and shall analyze basic barriers of innovative activities development of SME sector companies in maritime industry of the Western Pomeranian region. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Aktualny stan i postulowane obszary innowacyjności i współpracy w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ), raport z badań przeprowadzony w ramach projektu InMor, Szczecin, listopad 2006.
 • Aktualny stan i postulowane obszary innowacyjności i współpracy w Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A., raport z badań przeprowadzony w ramach projektu InMor, Szczecin, grudzień 2006.
 • Aktualny stan i postulowane obszary innowacyjności i współpracy w Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. Z o.o., raport z badań przeprowadzony w ramach projektu InMor, Szczecin, grudzień 2006.
 • Badanie wpływu największych firm województwa zachodniopomorskiego na regionalne MSP ekspertyza wykonana dla celów projektu "Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorski", Szczecin, sierpień 2004.
 • Brojak-Trzaskowska M., Uwarunkowania innowacyjności jako źródła rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Konferencja Naukowa Management Forum 2020. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, Warszawa, 14 maja 2006.
 • Gorzelak G. (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • Janasz W. (red.), Innowacje w rozwoju przedsiębiorstw w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2004.
 • Janasz W. (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw integracji z Unią Europejska, Difin, Warszawa 2005.
 • Janasz W., Kozioł K, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Kołodko G.W., Wędrujący świat, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • Kozioł K., Modeł polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2005.
 • Niedzielski P., Downar W., Rychlik K., Innovativeness of maritime sector companies in the Westpomeranian Region, [w:] K. Piech (red.), Knowledge and innovation processes in Central and East European economies, The Knowledge & Innovation Institute, Warszawa 2006.
 • Okoń-Horodyńska E. (red.), Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 • Niedzielski P., Jaźwiński I., Absorpcja i dyfuzja innowacji jako czynnik intensyfikujący rozwój regionalny. Zeszyty Naukowe WSZ "Oeconomicus" PTE w Szczecinie, "Gospodarka - rozwój i zmiany" 2002, nr 2.
 • Niedzielski P., Jaźwiński I., Polityka regionalna i innowacje w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa zachodniopomorskiego, III Konferencja naukowa z cyklu Wiedza i Innowacje pt.: Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery, Kraków, 11 styczeń 2007.
 • Pangis-Kania S., Piech K. (red.), Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 • Regionalny Zachodniopomorski Klaster Morski - tło, założenia, rekomendacje, ekspertyza wykonana w ramach projektu InMor, Politechnika Szczecińska grudzień 2007,
 • Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim została opracowana w ramach projektu "Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim we współpracy z RITTS - regionu Neubrandenburg/Greifswald w Niemczech oraz krajowymi i międzynarodowymi ekspertami" w styczniu 2005.
 • Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015 przyjęta przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałą z dnia 23 października 2000.
 • Taczała M., Trzeciak M., Jastrzębski T., Regionalny Zachodniopomorski Klaster Morski - tło, założenia, rekomendacje, Ekspertyza wykonana w ramach projektu InMor, Politechnika Szczecińska, grudzień 2007.
 • Woźniak L (red.), Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.
 • Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw,, PARP, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.