PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 101 | z. 4 | 7--18
Tytuł artykułu

Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Methods of Reducing Risk Factors in Agriculture in the Light of Contemporary Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz badań własnych scharakteryzowano wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie. Obejmują one badanie skutków zmian klimatu, zastosowanie map numerycznych m.in. do skuteczniejszego stosowania ubezpieczeń rolniczych, modernizację infrastruktury - tzw. małą retencję, czy też wzrost skuteczności działań poprzez współpracę producentów rolnych. Upowszechnienie proponowanych rozwiązań wśród producentów rolnych w Polsce pomoże utrwalać i rozwijać przewagi konkurencyjne na turbulentnym i coraz bardziej konkurencyjnym globalnym rynku surowców rolniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, methods to limit acting of risk factors in agriculture in a view of contemporary challenges were characterized on the basis of a review of the literature and authors' own studies. The studies on effects of climate changes, the use of digital maps for the effective application of agricultural insurance, modernization of so-called small retention infrastructure or growth in effectiveness of activities through the cooperation of agricultural producers were also. The dissemination of the proposed solutions among agricultural producers in Poland will help them to consolidate and develop competitive advantages at turbulent and increasingly included competitive global markets of raw food material. (original abstract)
Rocznik
Tom
101
Numer
Strony
7--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Bojar Waldemar, 2008: Metody doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwami rolnymi (Management improvement methods in agricultural enterprises), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia", vol. LXIII (1), sekcja E, s. 104-117.
 • Bojar Waldemar, Kinder Tony, 2008: Synthesis of enrolment and evaluation of agri-food network activities in SME sector in Poland, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management", no. 15, s. 28-38.
 • Bojar Waldemar, Knopik Leszek, Żarski Jacek, 2013: Analiza wpływu warunków klimatycznych na plonowanie roślin uprawnych w regionie kujawsko-pomorskim, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management", no 64, s. 31-44.
 • Bojar Waldemar, Verburg Rene, Żarski Jacek, Brouwer Floor, 2012: Circumstances of climatic changes impacts on agricultural production taking attention regional characteristics, "Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management", no. 61, s. 29-44.
 • Hardaker J. Brian, Huirne Ruud B.M., Anderson Jock R., Lien Gudbrand, 2004: Coping with Risk in Agriculture, CA BI Publishing, Wallingford, s. 1-332.
 • Jerzak Michał, 2008: Zarządzanie ryzykiem jako czynnik stabilizacji dochodów i poprawy konkurencyjności w rolnictwie, "Roczniki Naukowe SER iA", t. 10, z. 3, s. 246-251.
 • Jerzak Michał, Czyżewski Andrzej, 2006: Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, AR w Poznaniu, Poznań, s. 1-252.
 • Kaczmarek Tadeusz T., 2010: Zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne, Wyd. Difin SA , Warszawa, IS BN 978-83-7641-280-1, s. 1-391.
 • Kłoczko-Gajewska Anna, Sulewski Piotr, 2009: Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 96, z. 1, s. 141-148.
 • Koźmiński Czesław, Michalska Bożena, 2009: Zagrożenia i minimalizacja strat w rolnictwie wskutek ekstremalnych zdarzeń pogodowych, [w] Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi- przykłady doświadczeń w UE, Anna Grzybek (red.), Wydawnictwo Naukowe SC HOLAR , Warszawa, s. 90-102.
 • Kwiecień Janusz, 2004: Systemy informacji geograficznej, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz. s. 1-163.
 • Magnuszewski Artur, 1999: GIS w geografii fizycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa. s. 90, 109, 124.
 • Majewski Edward, Sulewski Piotr, 2011: Rolnicy wobec ryzyka produkcyjnego i systemu ubezpieczenia upraw. Ubezpieczenia w rolnictwie, "Materiały i Studia" nr 39/2011, s. 23-44.
 • Marosz Adam, 2013: Wpływ przynależności do grupy producenckiej na efektywność ekonomiczną gospodarstwa. Monitoring i prognozowanie uwarunkowań ekonomicznych produkcji roślin ozdobnych, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, s. 3-4, źródła rozproszone: http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/wykaz_publikacji/obszar3/3.2_2013_2_Analiza.pdf.
 • Miller Alan W., Dobbins Craig, Pritchett James, Boehlje Michael, Ehmke Cole, 2004: Risk Management for Farmers, Staff Paper 04-11, Department of Agricultural Economics, Purdue University, s. 27.
 • Mizak Katarzyna, Pudełko Rafał, Kozyra Jerzy, Nieróbca Anna, Doroszewski Andrzej, Świtaj Łukasz, Łopatka Artur, 2011: Wyniki monitoringu suszy rolniczej w uprawach pszenicy ozimej w Polsce w latach 2008-2010, "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie", Wyd. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty, t. 11, z. 2(34), s. 95-107.
 • Mizak Katarzyna, N ieróbca Anna, Kozyra Jerzy, D oroszewski Andrzej, 2013: Straty w plonach różnych gatunków roślin powodowane niedoborem lub nadmiarem opadów w Polsce, Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki IUNG-PI B, Puławy, s. 1-10.
 • Pawłowska-Tyszko Joanna, 2009: Aktualne problemy zarządzania ryzykiem, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, 535, IER iGŻ-PI B, Warszawa, s. 1-53.
 • Prus Piotr, 2006: Opinie rolników na temat współpracy w ramach grup producentów rolnych, "Roczniki Naukowe SER iA", t. VIII , z. 1, s. 150-153.
 • Prus Piotr, 2010: Czynniki zwiększające chęć organizowania się rolników w grupy producentów rolnych, [w] S. Zawisza (red.), Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych - szanse i zagrożenia, Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy, s. 75-92.
 • Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D., 2006: GIS Teoria i praktyka, PWN , Warszawa, s. 65, 89, 115.
 • Stern Nicolas, 2006: The Economics of Climate Change, Stern review, http://www.hm- treasury.gov.uk/d/stern_shortsummary_polish.pdf.
 • Third Assessment Report of Climate Change. 2001: IPCC , http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-syr.htm
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Dz.U. 2005.150.1249.
 • Zmarlicki Krzysztof, Brzozowski Piotr, Karmańska Małgorzata, 2013a: Analiza SWOT warunków i czynników determinujących powstawanie grup producenckich. Monitoring i prognozowanie uwarunkowań ekonomicznych produkcji roślin ozdobnych, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, s. 2.
 • Zmarlicki Krzysztof, Brzozowski Piotr, Karmańska Małgorzata, 2013b: Analiza efektów ekonomicznych związanych z przynależnością do grupy producenckiej. Monitoring i prognozowanie uwarunkowań ekonomicznych produkcji roślin ozdobnych, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2013, s. 3.
 • Zmiany klimatu a rolnictwo i obszary wiejskie. 2008: Raport FDPA , s. 1-112.
 • http://macsur.eu/index.php/internal-documents/func-startdown/112.
 • http://ocs.macsur.eu/public/conferences/2/schedConfs/2/program-en_US.pdf.
 • http://www.farmer.pl/att/20121108/010_majewski_sulewski_czesc1.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.