PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 177 Performance Measurement and Management | 136--149
Tytuł artykułu

The Framework for the Value Relationship Management of an Enterprise with Market Stakeholder

Warianty tytułu
Model zarządzania wartością relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami rynkowymi
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The recent years have seen both in theory and practice a dynamic development of the concept of corporate value management. One of the enterprise's non-tangible assets, affecting the value of its intellectual capital, is its network of relationships with market stakeholders i.e. suppliers, trading intermediaries, consumers and co-operating entities. It is thought that the presented framework of managing the value of the enterprise's relationship with market stakeholders, by filling in - at least partially - the gap in the existent literature, can facilitate the conscious development of market relationships and the management of their value, which in contemporary market conditions seems to be a pre-requisite for gaining and maintaining a competitive advantage.(original abstract)
W ostatnich latach zarówno w teorii, jak i praktyce dynamicznie rozwija się koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Na całkowitą wartość firmy składają się kapitał materialny (rzeczowy i finansowy) oraz kapitał intelektualny. Jednym zaś z niematerialnych zasobów firmy, wpływającym na wartość kapitału intelektualnego, jest sieć relacji z interesariuszami rynkowymi, tj. dostawcami, pośrednikami handlowymi, konsumentami i kooperantami. Sądzi się, iż zaprezentowany model zarządzania wartością relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami rynkowymi, wypełniając chociaż częściowo lukę w dotychczasowej literaturze, może ułatwić świadome kształtowanie relacji rynkowych i zarządzania ich wartością, co w warunkach współczesnego rynku wydaje się konieczne do uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Budowanie zaś wartości stosunków pomiędzy przedsiębiorstwem a rynkowymi interesariuszami jest determinowane czasem trwania stosunków (krótkookresowe, długookresowe), źródłami tworzenia wartości relacji (materialne, niematerialne) oraz indywidualnymi celami stron stosunków w aspekcie realizowanych transakcji. Wymiary te zaś tworzą przestrzeń potencjalnych kombinacji relacji o różnej wartości na płaszczyźnie przedsiębiorstwo - interesariusze rynkowi.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Ansoff I., Corporate Strategy, McGraw- Hill, New York 1965, after: Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, Vol. 17.
 • Berry J., Tangible Strategies for Intangible Assets Managing & Measure, McGraw-Hill, New York 2004.
 • Blattberg R., Getz G., Thomas J., Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim, MT BIZNES, Konstancin Jeziorna 2004.
 • Bower M., Garda R., The Role of marketing in management, "McKinsey Quarterly" 1985, Autumn.
 • Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określania kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa 2002.
 • Burn M., Woodruff R., Delivering Value to Consumers: Implication for Strategy Development and Implementation, [in:] Marketing Theory and Applications, eds. C. Allen, T. Shimp, R. Howell, G. Zinkhan, D. Heisley, R. Semenik, P. Dickson, V. Zeithaml, R. Jenkins, American Marketing Associacion, Chicago 1992.
 • Byramjee F., Bhagat P., Klein A., The moderating role of relationship quality in determining total value orientation, "Global Journal of Business Research" 2010, Vol. 4, No. 2.
 • Chełpa S., Indukcja i dedukcja w zarządzaniu - problem teorii i praktyki, [in:] Nowe kierunki w zarządzaniu - między teorią a praktyką, ed. M. Przybyła, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1014, Wrocław 2004.
 • Cohen J., Intangible Assets Valuation and Economic Benefit, John Wiley&Sons, Hoboken 2005.
 • Cyert R., March J., A Behavioral Theory of the Firm, Prentice - Hall, Englewood Cliffs 1963.
 • Daum J., Intangible Assets and Value Creation, John Wiley&Sons, Hoboken 2003.
 • Dobiegała-Korona B., Wartość klientów a wartość firmy, [in:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, ed. E. Urbańczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 • Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • Garver G., Gardial S., The Role of The Salesperson in Delivering Customer Value: A Situational Analysis, [in:] Expanding Marketing Horizons into the 21st Century, ed. D. Moore, Association of Marketing Theory and Practice, Syracuse, New York 1996.
 • Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 • Grabowski M., Istotne i nieistotne w nauce. Szkice z aksjologii nauki, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1998.
 • Hamel G., Prahald C.K., Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 • Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 • Jabłoński M., Kreacja wartości przedsiębiorstw a komponenty modelu biznesu, [in:] Współczesne problemy analizy ekonomicznej, eds. R. Borowiecki, A. Jaki, Katedra Ekonomiki i Organizacji przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Jayaram J., Kannan V., Tan K., Influence of initiators on supply chain value creation, "International Journal of Production Research" 2004, Vol. 42, No. 20.
 • Kaplan R., Norton D.,Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 • Krupski R., Zarządzanie okazją, [in:] Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwie sieciowym, ed. M. Morawski, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przeds� � iębiorczości, Wałbrzych 2003.
 • Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Kunzmann P., Burkard F., Wiedman F., Atlas filozofii, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.
 • Leon J., Frąckiewicz J., Poradnik sprawnego i efektywnego kierowania, Wydawnictwo Antyk--Marcin Dybowski, Warszawa 2000.
 • Lepenies W., Trzy kultury. Socjologia między literaturą i nauką, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1997.
 • McWilliams A., Gray S., Understanding quasi-integration, "Journal of Business Strategies" 1995, Vol. 12.
 • Metody wyceny spółki: perspektywa klienta i inwestora, eds. M. Panfil and A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2007.
 • Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • Normann R., Ramírez R., From value chain to value constellation: designing interactive strategy, "Harvard Business Review" July - August 1993, Vol. 71, Issue 4.
 • Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 • Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
 • Payne A., Holt S., Diagnosing customer value: integrating the value process and relationship marketing, "British Journal of Management" 2001, Vol. 12.
 • Piwoni-Krzeszowska E., Partnerstwo w analizie klientów, [in:] Najnowsze instrumenty opisu organizacji, tom II, ed. W. Cieśliński, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2002.
 • Piwoni-Krzeszowska E., Strategie zarządzania wartością relacji przedsiębiorstwa z klientami, [in:] Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami, ed. J. Pyka, TNOiK Oddział w Katowicach, Katowice 2009.
 • Piwoni-Krzeszowska E., Doskonalenie struktury organizacyjnej na potrzeby kształtowania relacji z prosumentami, [in:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, tom II,, ed. A. Stabryła, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 • Popper K., Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, KiW, Warszawa 1997.
 • Popper K., Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Poppo L., Zenger T., Testing alternative theories of the firm: transaction cost, knowledge-based and measurement explanations for make-or-buy decisions in information services, "Strategic Management Journal" 1998, Vol. 19.
 • Rappaport S., Creating Shareholders Value: a Guide for Managers and Investors, The Free Press, New York 1986.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne: tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 • Ross J., Ross G., Dragonetti N., Envinsson L., Intellectual Capital. Navigating the New Business Landscape, Mcmillan Business, London 1997.
 • Samecki W., Prolegomena do teorii ekonomii, Wydawnictwo Uniwersyettu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 • Sanchez R., Heene A., Thomas H., Dynamics of Competence-Based Competition: Theory and Practice in the New Strategic Management, Elsevier, Oxford 1996.
 • Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa 1997.
 • Stalk G., Evans P., Schulman L., Competing on capabilities: the new rules of corporate strategy, "Harvard Business Review" 1992, No. 70 (2).
 • Sveiby K., The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-Based Assets, Berett-Koehler Publishers, San Francisco 1997.
 • Szablewski A., Źródła i pomiary wartości firmy, [in:] Wycena i zarządzanie wartością firmy, ed. A Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2004.
 • Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Tangible Power of Intangible Assets (HBR Article Collection), ed. D. Ulrich, Harvard Business Publishing, 2004.
 • Teece D., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18:7.Urbanek G. , Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 • Wilson D., Jantrania S., Understanding the value of a relationship, "Asia - Australia Marketing Journal" 1994, No. 2 (1).
 • Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, ed. R. Krupski, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2006.
 • Zieleniewski J. Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1969.
 • Zimniewicz K., Wszystko zależy od wszystkiego, [in:] Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, eds. Z. Dworzecki, B. Nogalski, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371623

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.