PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 505--513
Tytuł artykułu

Selekcja rutyn - perspektywa wewnątrzorganizacyjna

Warianty tytułu
Routines' Selection - Intraorganizational Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zarysowanie koncepcji uwarunkowań pierwotnej selekcji rutyn organizacyjnych, przy czym uwaga koncentruje się tutaj na mechanizmach endogenicznych - wyłoniono endogeniczne uwarunkowania selekcji pierwotnej, nakreślając przy tym luki i perspektywy badawcze. Zidentyfikowano następujące pytania badawcze: czy intraczynniki behawioralne oraz kulturowe mają mikroinercyjny czy mikroreorientacyjny wpływ na charakter rutyn organizacyjnych, co wyraźnie odkrywa lukę badawczą, oraz czy i w jaki sposób behawioralne i kulturowe mechanizmy egzemplifikują się w szybkości dostosowania organizacji do zmian (adaptacyjność), oryginalności rozwiązań organizacyjno-zarządczych i strategicznych i unikatowości organizacji przekładającej się na podnoszenie konkurencyjności? Wyłoniono uwarunkowania selekcji pierwotnej i sprowadzono je do dwóch grup, a mianowicie: grupa behawioralnych intraczynników - tzw. selekcja menedżerska: postawy - rutyny, intencje menedżerów, oraz grupa kulturowych intraczynników - tzw. selekcja kulturowa. Artykuł ma charakter teoriopoznawczy, a zastosowaną metodą są badania literaturowe i rozważania autorów.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the concept of the determinants of the primary selection of organizational routines with attention which was paid to endogenous mechanisms - the endogenous determinants of primary selection were identified. Consequently, the research gap and perspectives were established. The following research questions were asked: do behavioural and cultural intrafactors have microinertial or microorientating influence on the character of organizational routines? and whether and how are behavioural and cultural mechanisms exemplified with the speed of adjusting the organization to changes (adaptativeness), with the originality of organizational-managerial-strategic solutions and with the uniqness of the organization contributing to enhance competitiveness. The determinants of primary selection were distinguished: behavioural intrafactors (so called managerial selection): attitudes - routines, managerial intention and cultural intrafactors - so called cultural selection. The paper is theoretical and the methods that have been used are literature studies and authors' considerations.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aldrich H.E., Martinez M., 2003, Entrepreneurship, Networks and Geographies, [w:] Handbook of Entrepreneurship Research, Z.J. Acs, D.B. Audretsc (red.), Kluwer Academic Publishers, Boston.
 • Andersen E. (red.), 1994, Evolutionary Economics: Post-Schumpeterian Contributions, Pintner Publishers, London.
 • Baum J.A.C., Rao H., 2000, Evolutionary Dynamics of Organizational Populations and Communities, [w:] S. Poole, A.H. Van de Ven (eds.), Handbook of Organizational Change and Development, Oxford University Press, Oxford.
 • Baum J.A.C., Singh J.V., 1994, Organizational niches and the dynamics of organizational founding, "Organization Science" 1994, Vol. 5, No. 4.
 • Dawkins R., 1976, The Selfish Gene, Oxford University Press, Oxford.
 • Durand R., 2006, Organizational Evolution and Strategic Management, Sage Publications, London.
 • Eisenhardt K.M., 2003, Strategic Decision Making as Improvisation, [w:] The Northern Lights: Organizational Theory in Scandinavia, red. T.B. Skags, Marston Book Services, Oxfordshire 2003.
 • Feldman M.S., 2000, Organizational routines as a source of continuous change, Organization Science, Vol. 11, No. 6.
 • Howard-Grenville J.A., 2005, The persistence of flexible organizational routines: The role of agency and organizational context Organization Science, Vol. 16, No. 6.
 • Levin A.Y., Volberda H.W., Prolegomena on Coevolotion: a framework for research on strategy and new organizational form, "Organization Science" 1999, No. 5.
 • Lovas B., Ghoshal S., Strategy as guided evolution, "Strategic Management Journal" 2000, No. 9.
 • Nelson R. R., Winter S. G., 1982, An Evolutionary Theory of Economic Change, Belknap Press, Cambridge.
 • Nemancich L.A., Keller R.T., 2006, Leading through the exploration/exploitation Paradoxes: How top Executives define their firm's innovation trajectory, artykuł z konferencji The Academy of Management, Atlanta.
 • Pentland B.T., Feldman M.S., 2005, Organizational routines as a unit of analysis, Industrial and Corporate Change, Vol. 14, No. 5.
 • Piórkowska K., 2014, Micro-foundations w teorii zarządzania strategicznego - czy to tylko retoryka?, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, red. R. Krupski, t. 27, (2) 2014, Wałbrzych 2014, s. 129-137, ISSN 2084-2686, ISBN 978-83-60904-26-8.
 • Salvato C., 2003, The role of micro-strategies in the engineering of form evolution, Journal of Management Studies, Vol. 40, No. 1.
 • Santos V., Garcia T., 2007, The complexity of the organizational renewal decision: the management role, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 28, No. 4.
 • Sober E., Wilson D.S., 1998, Unto Others: The Coevolution and Psychology of Unselfish Behavior, Harvard University Press, Cambridge.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2013, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stańczyk-Hugiet E., Stańczyk S., 2013, Kulturowy kontekst relacji międzyorganizacyjnych, ZN WSB w Poznaniu nr 4/2013 "Być, mieć czy władać", W. Czakon i M. Wojewoda (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Stańczyk-Hugiet E., Stańczyk S., 2006, Kultura organizacyjna - strategiczny zasób organizacji przyszłości, [w:] Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, P. Płoszajski, G. Bełz (red.), SGH, Warszawa.
 • Venkatraman N., 1989, The concept of fit in strategy research: toward verbal and statistical correspondence, The Academy of Management Review, Vol. 14, No. 3.
 • Volberda H., Lewin A., 2003, Co-evolution dynamics within and between forms: from evolution to co-evolution, Journal of Management Studies, Vol. 40.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371635

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.