PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 514--525
Tytuł artykułu

Nowe podejście do zarządzania strategicznego w samorządzie terytorialnym

Autorzy
Warianty tytułu
New Approach to the Strategic Management in Local Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne samorządy terytorialne stoją przed wyzwaniami, które redefiniują warunki kreowania procesów rozwojowych. Czynniki demograficzne, stan systemu finansów publicznych, a przede wszystkim rosnąca konkurencja o mobilny kapitał wymagają bardziej przemyślanej i skutecznej interwencji strategicznej. Zmiany w mechanizmach zarządzania strategicznego muszą iść w kierunku przekształcenia strategii w realne narzędzie oddziaływania na otoczenie. Celem artykułu jest przedstawienie nowego podejścia do tworzenia strategii i zarządzania jej realizacją. Opiera się ono na czterech podstawowych metodach: analytic hierarchy process, benchmarking, management by objectives oraz project management. W artykule omówiono zarówno warunki czynniki zewnętrzne wpływające na przebieg zarządzania strategicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
Currently local governments meet opportunities which redefine conditions of the development process. Demographic factors, state of public finance, and rising competition on the mobile capital market - all of these phenomena require efficient and effective strategic intervention. Changes in the mechanism of the strategic management should be focused on using the strategy as a real and useful instrument of influence. The main goal of this paper is to present a new approach to the strategic management process in local governement institutions. It is based on the main methods: analytic hierarchy process, benchmarking, management by objectives and project management. The usage of these methods increases the chance of achiving some effects which are important for the quality of the strategic management. Firt of all it is possible to limit the number of priority areas of intervention. Secondly it allows to get the objective evalutation of the local government strenghts on the mobile capital market. The mechanisms proposed in this paper also enable to implement the management by objectives policy. However, the key effect of the described approach is to make comunication process between strategic and operational management level easier. In the article there are also characterized the environmental factors influenting the strategic management process. The implementation process of this new approach is also discussed.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Boxwell R.J., 1994, Benchmarking for Competitive Advantage, McGraw-Hill, New York.
 • Bogan Ch.E., English M.J., 1994, Benchmarking for Best Practices. Winning through Innovative Adaptation, McGraw-Hill, New York.
 • Dałkowski B., Staśto L., Zalewski M. (red.), 2009, Polskie wytyczne kompetencji IPMA, Stowarzyszenie Project Management Polska, Gdańsk.
 • Drucker P.F., 1954, The Practice of Management, Harper&Raw, New York.
 • Dziemianowicz W., 2012, Planowanie strategiczne: poradnik dla pracowników administracji publicznej, MRR, Warszawa.
 • Foray D., Goddard J. i in., 2012, Guide to Research and Innovative Strategies for Smart Specializations, European Commision.
 • Gawroński H., 2010, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Griffin R.W., 2002, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Hausner J., 2013, Ocena sytuacji samorządów lokalnych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 • Jeżowski P., 2002, New Public Management - nowy paradygmat zarządzania w sektorze publicznym, [w:] P. Jeżowski (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym - rozwój zrównoważony - metody wyceny, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Kaleta A., Moszkowicz K. (red.), 2012, Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84.
 • Koszarek M. (red.), 2011, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa.
 • Kuczewska J., 2007, Europejska procedura benchmarking. Programy i działania, PARP, Warszawa.
 • Machaczka J., 1998, Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Matusiak K.B. (red.), 2011, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 • Nowosielski S., 2009, Modelowanie procesów gospodarczych w literaturze i praktyce, [w:] S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Ochnio M., 2012, Nowe Zarządzanie Publiczne (New Public Management) - podstawowe cechy modelu. Jego zastosowanie w Polsce, Working Paper No 1, Stowarzyszenie Instytut Zmian, Warszawa.
 • Odiorne G.S., 1965, Management by Objectives; a System of Managerial Leadership, Pitman Pub., New York.
 • Postuła M., Perczyński P. (red.), 2009, Wdrażanie budżetu zadaniowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Pierścionek Z., 2011, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • PMI, 2008, PMBok Guide 4th Edition, 2008, Project Management Institute, USA.
 • Potoczek A., 2013, Zarządzanie jednostką terytorialną. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
 • Potoczek A., Pyrzyk I., 2013, Administracja i zarządzanie. Perspektywa społeczna i organizacyjna, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek.
 • Romanowska M., 2009, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Saaty T., 2000, Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process (2nd ed., p. 527), RWS Publications, Pittsburgh.
 • Saaty T., 2014, The Neural Network Process, Generalization of the AHP and ANP to Continuous Case of Neural Firing, RWS Publications, Pitzburg.
 • Stabryła A., 2007, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skica T., Strojny J., 2013, Orientacja projektowa jako systemowe wspieranie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, nr 4/2013, s. 49-63.
 • Strona internetowa: http://ipma.ch.
 • Strona internetowa: www.mf.gov.pl.
 • Strojny J., 2012a, Innowacyjne zarządzanie regionem, powiatem i gminą, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
 • Strojny J., 2012b, Innowacyjność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów biznesowych, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
 • Strojny J., 2012c, Zarządzanie projektami innowacyjnymi, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
 • Strojny J., 2013a, Orientacja zadaniowa jako systemowe podejście do zarządzania projektami oparte na filozofii zarządzania projektami, [w:] T. Listwan, Ł. Sułkowski, (red.), Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, nr 11, s. 185-196.
 • Strojny J., 2013b, Realizacja innowacyjnej usługi na przykładzie wdrożenia systemu zarządzania projektami, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał, (red.), 2013, Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków-Warszawa, s. 278-389.
 • Strojny J., 2013c, Rola przywództwa w kontekście wdrożenia innowacji organizacyjnej. Obserwacje i wnioski na podstawie studium przypadku w jednostce samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej "Organizacja i Zarządzanie" nr 1144, s. 225-237.
 • TSO, 2010, PRINCE2TM - Skuteczne zarządzanie projektami, TSO, GB.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371647

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.