PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 526--534
Tytuł artykułu

Otwarta kultura organizacyjna a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Open Organizational Culture vs. Innovation of Small and Medium-Sized Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znaczenie innowacyjności i sektora małych i średnich przedsiębiorstw należy przyjąć jako czynnik wzrostu konkurencyjności gospodarki europejskiej zgodny z dokumentem Unii Europejskiej - Europa 2020. Wśród licznych czynników determinujących innowacyjny rozwój sektora MŚP szczególne miejsce zajmuje kultura organizacyjna, która ma sprzyjać poszerzaniu wiedzy, elastyczności, kreatywności i przede wszystkim otwartości. W związku z tym można stwierdzić, że szczególnego znaczenia w podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw nabiera otwarta kultura organizacyjna. Celem teoretycznym niniejszego artykułu jest próba zdefiniowania otwartej kultury organizacyjnej, natomiast celem empirycznym jest ocena otwartości istniejącej kultury organizacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Dążąc do realizacji tego celu, w artykule wykorzystano dane wtórne pochodzące z badań przeprowadzonych na próbie 300 przedsiębiorstw (w tym 201 małych firm i 99 średnich) z regionu łódzkiego w latach 2010-2013 w ramach projektu badawczego nr N N115 364839.(abstrakt oryginalny)
EN
Innovativeness of the sector of small and medium-sized enterprises is a key factor in increasing the competitiveness of the European economy, as illustrated by the provisions of the EU document "Europe 2020" and earlier provisions of the Lisbon Strategy. Small and medium-sized enterprises have to, therefore, learn how to effectively manage innovation processes, how and when to change these processes and what mechanisms to choose to implement them in accordance with the adopted strategy. Among numerous factors that determine the innovative development of the SME sector, organisational culture which should facilitate the expansion of knowledge, flexibility, creativity and, above all, openness occupies a special place. Thus, an open organisational culture becomes especially important in enhancing innovativeness of enterprises. The purpose of this paper is a theoretical attempt to define an open organizational culture, and the objective is to assess the empirical openness of the existing organizational culture of small and medium-sized enterprises. In order to achieve this objective in the article there are used secondary data from studies carried out on a sample of 300 companies (including 201 small businesses and 99 schools) of the Łóodź region in 2010-2013 within the framework of the research project No. N N115 364839.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Albors-Garrigos J., Rodriguez Barbera R., 2012, Impact of public funding on firms innovation performance. Analisis of internal and extrenal moderating factors, International Journal of Innovation Management.
 • Arad S., Hanson A.A., Schneider R., 1997, A framework for the study of relationships between organizational characteristics and organizational innovation, The Journal of Creative Behaviour, Vol. 31, nr 1.
 • Baldwin J., Gelletly G., 2003, Innovation Strategies and Performance in Small Firms, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Drucker P.F., 1992, Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
 • Edward T., Delbridge R., Munday M., 2005, Understanding innovation in small and medium-sized enterprises: a process manifest, Technovation, no. 25, Cardiff 2005.
 • Janasz W, Kozioł-Nadolna K., 2011, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Janczewska D., 2012, Zarządzanie działalnością innowacyjną w mikroprzedsiębiorstwach w aspekcie wsparcia marketingowego, [w:] K. Szymańska, A. Walecka, (red.), Studia ekonomiczne regionu łódzkiego. Wybrane aspekty zarządzania nowoczesną organizacją, PTE oddział w Łodzi, Łódź.
 • Kotler P.H., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa.
 • Lewandowska L. (red.), 2011, Innowatorzy, innowacje a konkurencyjność regionu łódzkiego, PTE, Łódź.
 • Martins E.C., Terblanche F., 2003, Building organizational culture that stimulates creativity and innovation, European Journal of Innovation Management, Vol. 6, nr 1.
 • Matejuk J., 2005, Zarządzanie innowacyjne jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstwa, Zarządzanie Zmianami nr 2, Warszawa.
 • Paliszkiewicz J., 2007, Kultura organizacyjna wspierająca innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach, Acta Oeconomia, 6(1).
 • Podręcznik Oslo, 2008, wyd III, MNiSW, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa.
 • Pomykalski A., 2001, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa.
 • Purcarea I., Benavides E., del Mar M., Apetrei A., 2013, Innovation and knowledge creation: perspectives on the SMEs sector, Management Decision., Vol. 51, Issue 5.
 • Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Sikorski Cz., 2002, Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa.
 • Smircich L., 1983, Concepts of culture and organizational analysis, Administrative Science Quarterly, no 28.
 • Szymańska K., 2013, Kulturowe uwarunkowania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska, S. Flaszewska (red.), Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacji w organizacjach, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371661

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.