PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 170 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące | 162--176
Tytuł artykułu

Relacje między bankiem centralnym a bankami komercyjnymi w świetle wyzwań współczesnej gospodarki

Warianty tytułu
Relations Between Central Bank and Commercial Banks in the Light of Challenges of Contemporary Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano charakterystyki zadań pełnionych przez bank centralny w ramach funkcji banku banków. Jednocześnie wskazano na zmiany w tym zakresie, jakie zaszły od momentu wybuchu kryzysu w zachowaniu banku centralnego i banków komercyjnych. Celem opracowania jest analiza relacji między władzami monetarnymi a podmiotami sektora komercyjnego w szczególnie zmiennym otoczeniu. Rozważania zawierają analizę rozwiązań przyjętych przez najważniejsze banki centralne na świecie, a także przedstawiają w ich kontekście zachowania banków centralnych z Europy Środkowej wobec banków i ich reakcje w warunkach kryzysu. Zsyntetyzowano rolę banku centralnego jako banku banków, opisano zmiany w zachowaniach podmiotów gospodarczych, w tym banku centralnego, w warunkach zaburzeń. Opisano procesy dostosowawcze ze strony wybranych najważniejszych banków centralnych na świecie oraz wskazano na dostosowania dokonane przez banki centralne z Europy Środkowej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the present article the tasks performed by central bank, as part of the bank of banks, are presented. Changes in the given topic which have been spotted in central bank and commercial banks and which have happened since the beginning of the crisis are also indicated. The main objective of the study is the analysis between monetary authorities and commercial banks in a particularly changing area. The paper includes the analysis of solutions which have been accepted by the most important and significant central banks in the world. Moreover those central banks are presented in the context of Central Europe's central banks' behaviour and their reaction in terms of crisis. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Baka W., Bankowość centralna, BMiB, Warszawa 1998, s. 35.
 • Borio C., Disyatat P., Unconventional monetary policies: an appraisal, BIS Working Papers no. 292, November 2009.
 • Bank of England, Quantitaive easing explained, http.www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/assetpurchases.htm.
 • Bank of Japan, Minutes of the monetary policy meeting, 17-18 March 2009.
 • Cendal M. Wpływ instrumentów banku centralnego na kształtowanie się krótkoterminowych stóp rynku pieniężnego, [w:] J. Bednarczyk (red.), Stopy procentowe a gospodarka. Dylematy Unii Gospodarczej i Walutowej, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, Radom 2006.
 • Dale S., Inflation Targeting - Learning the Lesson From the Financial Crisis, ,,BIS Review" 2009, no. 86.
 • Iwańczuk A., Kotliński G., Bankowe rozliczenia pieniężne, MD 216, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Lepper E.M., Zha T., Modest policy intervention, NBER Working Paper 2002, no. 9192.
 • Lipiński S., Antykryzysowe działania banków centralnych, www nbpnews pl (4.05.2010).
 • Nadpłynność banków przekroczy 100 mld zł, www.nbpnews.pl (30.09.2010).
 • Przybylska-Kapuścińska W., Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej NBP w reakcji na kryzys, w: Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności, Zeszyty Naukowe WSB nr 26, Poznań 2010.
 • Przybylska-Kapuścińska W., Rola banków centralnych w zarządzaniu płynnością sektora bankowego, ZBP, Warszawa 2011 (w druku).
 • Przybylska-Kapuścińska W., Wpływ NBP na kontrolę sytuacji płynnościowej sektora bankowego w warunkach niskiej inflacji, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Własność i kontrola w teorii i praktyce, cz. 1, Wydawnictwo UMK, Ekonomia i Prawo, t. 3, Toruń 2007.
 • Sbracia M., Zaghini A., Crises and contagion: The role of banking system, Paper 1, Bank for International Settlements, Basel 2001.
 • Svensson L.E.O., Inflation Targeting in an Open Economy: Strict or Flexible Inflation Targeting? ?Institute for International Economic Studies, Stockholm University, November 1997.
 • Svensson L.E.O., Monetary Policy After the Crisis, Second International Journal of Central Banking (IJCB) Fall Conference, Tokyo, 17 September 2010.
 • Szyszko M., Polityka pieniężna w warunkach zwiększonego ryzyka na rynku finansowym, [w:] B. Filipiak (red.), Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 26, Poznań 2010a.
 • Szyszko M., Zmiany oprocentowania depozytów bankowych w kontekście decyzji NBP o poziomie stóp procentowych, [w:] J. Szambelańczyk, M. Szyszko (red.), Problemy rynku finansowych usług inwestycyjnych dla klienta indywidualnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 30, Poznań 2010b.
 • Zdanowicz B., Świerczyńska M., Antykryzysowe działania wybranych banków centralnych w latach 2007-2010, NBP Departament Systemu Finansowego, maj 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.