PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 544--559
Tytuł artykułu

Identyfikacja modelu tworzenia wartości w sieci na przykładzie Forum Edukacji Biznesowej

Autorzy
Warianty tytułu
Identification of Value Creation Model in the Network on the Example of Business Competencies Forum
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tworzenie wartości w sieci międzyorganizacyjnej to nowy obszar badania sieciowości organizacji. W literaturze przedmiotu odnajdziemy już sporo propozycji analizujących ten kontekst. Do dzisiaj problem ten nie został jednak jeszcze jednoznacznie rozwiązany. Najogólniej autorzy propozycji rozwiązania problemu tworzenia wartości w sieci balansują pomiędzy chęcią budowy bardziej sformalizowanego modelu kreowania wartości a wskazaniami na naturalne procesy wyłaniania się wartości w sieci. Celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby identyfikacji modeli tworzenia wartości w sieci występujących w literaturze przedmiotu, próba syntezy ich charakterystycznych cech w postaci układu macierzowego i w końcu wykorzystanie takich układów tworzenia wartości do identyfikacji sposobów jej tworzenia w Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.(abstrakt oryginalny)
EN
Creating value in cross-organizational network is a new area of network research. Though an extensive bibliography can be easily found, the phenomenon has not yet been fully resolved. In general, authors balance between the desire to find a more formalized way of solving management problems and the natural process of selecting network leaders. The objectives of this article are to attempt to identify models of value creation in the network, the synthesis of the characteristics of the models, and the trial to assess the value creation model in the Business Competences Forum at the University of Economics in Wroclaw. Taking into account the analysis of significant differences between the models creates value through a critical look at the results of the evaluation model tested case.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Amit R., Zott C. (2001), Value creation in e-business, Strategic Management Journal, 22, 493-520.
 • Buchel B., Raub S. (2002), Building Knowledge Creating Value Networks, European Management Journal, Vol. 20, No. 6, s. 587-596.
 • Czakon W., Klimas P. (2011), Anchoring and the Orchestration Processes: the Case of Aviation Valley, [w:] Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises, S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Technical University of Lodz Press, s. 304-321.
 • Dhanarai A., Parkhe A. (2006), Orchestrating innovation networks, Academy of Management Review, Vol. 31, s. 659-669.
 • Dwojacki P., Nogalski B. (1998), Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, nr 4.
 • Dworzecki Z., Krejner-Nowecka A. (2002), Sposoby tworzenia organizacji sieciowych, [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworeczki, Euro Export Grupa Doradcza sp. z.o.o., Warszawa.
 • Halinen A., Törnroos J. (2005), Using case methods in the study of contemporary business networks, Journal of Business Research, September, Vol. 58, Issue 9, s. 1285-1297.
 • Hurmelinna-Laukkanen P., Ritala P., Nätti S., Management and Orchestration in Emerging Business Nets - the Case of Mobile TV, 25th IMP-Conference w Marseille, Francja 2009.
 • Jabłoński A. (2014), Myślenie systemowe i sieciowe w konstruowaniu modeli biznesu, Nauka o Przedsiębiorstwie, Issue 2 (31).
 • Mazur K. (2011), Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa relacji: pracownik-organizacja, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Möller K. (2009), Metatheory of Network Management: a Contingency Perspective, "Industrial Marketing Management", Vol. 38, s. 654-661.
 • Möller K., Rajala A. (2007), Rise of strategic nets - new modes of value creation, "Industrial Marketing Management" , Vol. 36, s. 895-908.
 • Niemczyk J. (2013), Menedżer w roli nauczyciela akademickiego - doświadczenia Forum Edukacji Biznesowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Łodzkiej nr 1147, Organizacja i Zarządzanie, s. 169- -179.
 • Niemczyk J. (2013), Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 152.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (2012), Sieci międzyorganizacyjne: Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pan K., Sinhay S. (2008), Modular networks with hierarchical organization: The dynamical implications of complex structure, PRAMANA - Journal of Physics, Indian Academy of Sciences, Vol. 71, No. 2 August 2008, s. 331-340.
 • Perechuda K. (2007), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wyd. UE Wrocław.
 • Prahalad K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa.
 • Strategor (1995), Zarządzanie firmą, Wyd. PWE, Warszawa.
 • Swaminathan V., Moorman Ch., Marketing alliances, firm networks, and firm value creation, Journal of Marketing: September 2009, Vol. 73, No. 5, pp. 52-69.
 • Ritvala T., Salmi A. (2010), Value-based network mobilization: A case study of modern environmental networkers, Aalto University School of Economics, International Business, P.O. Box 21230, FI-00076 AALTO, Finland, Industrial Marketing Management 39, s. 898-907.
 • Stabell B., Fjeldstad Ø.B. (1998), Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks, Strategic Management Journal, Vol. 19, No. 5 (May), s. 426.
 • Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B. (2008), Value based management. Koncepcje, narzędzie, przykłady, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Thorelli B. (1996), Networks: between markets and hierarchies, "Strategic Management Journal", Jan.- -Feb.
 • Zhang Y., Dilts D. (2004), System dynamics of supply chain network organization structure, Information Systems and eBusiness Management, Springer-Verlag, 2004, ISeB2, s. 187-206.
 • https://www.education.gov.uk/.../nlc_pma_nlia_01d_network-leader.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371703

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.