PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 170 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące | 199--211
Tytuł artykułu

Finanse samorządu terytorialnego - próba wartościowania dorobku teoretycznego na tle oczekiwań otoczenia politycznego, gospodarczego i wspólnot lokalnych

Autorzy
Warianty tytułu
Local Government Finance - an Attempt of Evaluation of the Theoretical Achievements on the Background of Expectations of the Political and Economic Surroundings and Local Communities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Próba dokonywania oceny dorobku teoretycznego finansów samorządu terytorialnego jest przedsięwzięciem szczególnie złożonym. Wynika to z braku zweryfikowanej metodyki badania dla tego typu przedsięwzięć. Metodycznie za zasadne uznano wyróżnienie w dotychczasowym dorobku finansów samorządu terytorialnego "określonych płaszczyzn problemowych" i dokonywanie ich oceny, którą powinny być objęte takie płaszczyzny, jak: podstawy prawne finansów samorządu terytorialnego, samodzielność finansowa JST, budżetowanie w JST, zarządzanie długiem lokalnym, ryzyko w gospodarce finansowej i metody jego minimalizowania, strategie finansowania działalności i rozwoju JST, analiza finansowa w JST, nadzór i kontrola gospodarki finansowej w JST, partycypacja obywatelska. Ze względów formalnych w artykule zakres wartościowania został ograniczony do jednej płaszczyzny, tj. samodzielności finansowej JST. (abstrakt oryginalny)
EN
Attempting to assess the theoretical achievements of local government finance is a very sophisticated and great challenge. The main reason for this is that there is no revised methodology for this type of research projects. In the estimation of theoretical achievements of local government it is methodically crucial to distinct certain research issues and to assess publications in this range with the special attention paid to the achieved state of the detail of theoretical solutions in relation to the expectations of widely understood environment. The assessment should include the following fields: the legal basis of local government finances, their financial independence, budgeting in self-government units, management of local debt, risk in the finance management at self-government and methods of risk mitigation, financial analysis of the LGE's, supervision and control of financial management in the self-government entities and civil participation. Achieving proper results from this type of research is possible with a complementary approach using the process of evaluation of the theoretical achievements of local government finances, including the following spheres: real economy and economic policy, achievements of public finance, application of theoretical solutions into practice of self-government units, new research challengess for the finance of self-government entities and conditions of their implementation. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Clark J.B., Distribution, [w:] E. Taylor, Dylematy metodologiczne teorii ekonomii, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2007.
 • Denek E., Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 7, Poznań 2001.
 • Dębowska-Romanowska T., Wydatki na zadania własne gminy - granice prawne, [w:] W. Miemiec, B. Cybulski (red.), Samorządowy poradnik budżetowy na 1997 rok, Warszawa 1997.
 • Drwiłło A., Gliniecka J., Finanse gmin, Gdańsk 1995.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Encyklopedia popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008.
 • Gajl N., Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWE, Warszawa 1993.
 • Gilowska Z., Finansowanie samorządu terytorialnego według ustawy o finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 3.
 • Glumińska-Pawlic J., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowo-prawne, Uniwersytet Śląski, Katowice 2003.
 • Kańduła S., Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003
 • Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Markowska-Bzducha E., Samodzielność finansowa gmin, Radom 2004.
 • Miemiec W., Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publiczno-prawnych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2005.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 8, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Owsiak S., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Owsiak S., Kosek-Wojnar M., Surówka K., Równowaga budżetowa, deficyt budżetowy, dług publiczny, Warszawa 1993.
 • Pająk K., Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja, Toruń 2007.
 • Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2010.
 • Ruśkowski E. (red.), Polskie prawo finansowe, Warszawa 1998.
 • Sochacka-Krysiak H. (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa 2003.
 • Szewczuk A., Mierzenie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, [w:] L. Patrzałek (red.), Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2008a.
 • Szewczuk A., Samodzielność finansowa organów lokalnych w Polsce, [w:] Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju, UMCS, Lublin 2008b.
 • Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Wankiewicz B., Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju - rozwiązania modelowe, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371711

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.