PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 44, T.2 Nowoczesne przedsiębiorstwo | 293--305
Tytuł artykułu

Mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy

Warianty tytułu
Indicators of Enterprise Value Creation for Shareholders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie ukierunkowane na podnoszenie wartości jest nową koncepcją zarządzania powstałą w kontekście rosnących wymagań właścicieli co do wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa, zwłaszcza wartości kapitału własnego. Coraz więcej spółek giełdowych w Polsce deklaruje, że nadrzędnym celem ich działalności jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy". Rady nadzorcze polskich spółek akcyjnych są wybierane w przeważającej części swego składu lub nawet w całości przez dominujących akcjonariuszy, w związku z czym interes właścicieli jest dla większości przewodniczących tych rad interesem wiodącym. Często interes ten jest utożsamiany z interesem akcjonariuszy dominujących, co może stwarzać zagrożenie dla pozycji inwestorów mniejszościowych. Problematyka kreacji wartości nabiera szczególnego znaczenia w obliczu trwającego obecnie kryzysu finansowego w Polsce i na świecie, który niewątpliwie przyczynia się do osłabienia tempa wzrostu wartości bądź wręcz niszczenia wartości dla akcjonariuszy spółek giełdowych. Dynamiczny postęp w rozwoju technologii informacyjnych oraz konsolidacja rynków kapitałowych sprzyjają migracji wartości, czyli przepływowi kapitału do przedsiębiorstw, które bardziej efektywnie kreują wartość dla klienta i właściciela. (fragment tekstu)
EN
This paper aims at reviewing indicators serving to measure the financial effects of a management system oriented at an increase of the business's value for the shareholders. An adequate evaluation of the effects of the value management system implementation requires the use of measures which take into account the companies' capability to multiply shareholders' capital, as well as investor's prospects on the stock market. In comparative analyses of stock exchange companies, synthetic indicators such as Economic Value Added (EVA), Return on Equity (ROE), Total Shareholder Return (TSR) and Tobin's Q Indicator (simplified) are used. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Cwynar A., Cwynar W., Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości. Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2007.
 • Dudycz T. (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Studia i Monografie nr 143, AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
 • Ehrbar A., EVA- strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG Press, Warszawa 2000.
 • Grudzewski W., Hejduk 1., Siudak D., Migracja wartości przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 10.
 • Grzegorzewski Z., Budowanie wartości firmy dla akcjonariuszy, "CEO - Magazyn Top Menedżerów" 2007, nr 11, http://www.ceo.cxo.pl, stan na 24.10.2008.
 • Jeżak J. (red.), Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG Press, Warszawa 2001.
 • Przedsiębiorstwo w procesie przemian otoczenia, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, nr 1.
 • Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG Press, Warszawa 1999.
 • Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 • Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa- Kraków 1999.
 • Skoczylas W. (red.). Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2007.
 • Szewc-Rogalska A., Nierówności z pozycji interesów akcjonariuszy mniejszościowych, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 10.
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Wyd. CeDeWu. Warszawa 2001.
 • Zarzecki D.. Byrka-Kita K.., Propozycja procedury szacowania kosztu kapitału własnego uwzględniającej specyfikę tynków wschodzących (część I), "Biuletyn e-rachunkowość" 2005, nr 1, http://www.e-rachunkowosc.pl, stan na 15.07.2008.
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szczecin 2005, nr 397.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371787

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.