PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 9 | 89--98
Tytuł artykułu

Wdrażanie rozwoju zrównoważonego rolnictwa i obszarów wiejskich terenów sudeckich

Warianty tytułu
Implementation of Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas of Sudety Terrains
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu dokonano analizy wdrażania instrumentów Planu rozwoju obszarów wiejskich (PROW) oraz wybranych działań SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora rolno-żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" na terenie powiatów sudeckich woj. dolnośląskiego w latach 2004-2006. Celem analizy była ocena podejmowania tych programów przez rolników i mieszkańców wsi w powiatach sudeckich pod kątem osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Działania związane z odnową wsi przyczyniły się do osiągnięcia celu społecznego rozwoju zrównoważonego. Największymi beneficjentami programów okazali się mieszkańcy powiatu kłodzkiego. W opracowaniu zwrócono uwagę na znaczenie poszczególnych instrumentów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.(abstrakt oryginalny)
EN
The study analyses the Rural Areas Development Programme and selected Sectoral Operational Programme "Restructurizing and modernizing agri-food sector and rural areas development" on the areas of dolnośląskie poviats in 2004-2006. The aim of the study is the evaluation of realized programmes by farmers and rural population in Kłodzko, Wałbrzych, Kamienna Góra and Jelenia Góra poviats in the aspects of sustainable development. Direct payments, the support of farms located on LFA and the support of other income sources had a fundamental for the realization of economic aim. Eco-development was mainly supported by agri-environmental and afforestation programmes. Actions connected with the revitalization of rural areas influenced the realization of social development aim. The biggest beneficiaries were inhabitants of Kłodzko Valley. In the study the meaning of selected instruments in the realization of sustainable development of agriculture and rural areas is pointed out.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--98
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Adamowicz M., Dresler E., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych gmin woj. lubelskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXVII nr 540, Wrocław 2006.
 • Czykier-Wierzba D., Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w Polsce w latach 2004-2006, "Wieś i Rolnictwo" 2006 nr 4 (133).
 • d'Aloya C., Wspólna polityka rolna wobec rolnictwa górskiego stref upośledzonych, "Prawo Rolne" 1993, z. 2/8.
 • Fischler F., Europe and its rural areas in the year 2000: integrated rural development as a challenge for policy-making, speech at the European Conference on Rural Development, Cork, 7-9 November 1996.
 • Golinowska M., Kutkowska B., Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach wiej-skich województwa dolnośląskiego, "Wieś i Rolnictwo" 2009 nr 1 (142).
 • Kutkowska B., Możliwości kreowania dochodów w gospodarstwach rolniczych położonych w Sudetach, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 294, Seria Rozprawy, AR, Wrocław 1996.
 • Kutkowska B., Możliwości rozwoju obszarów wiejskich zlokalizowanych na terenach o dużych walorach przyrodniczych, "Wieś i Rolnictwo" 2007 nr 3 (136).
 • Kutkowska B., Ocena skuteczności wspierania gospodarstw rolniczych położonych na terenach ONW na Dolnym Śląsku, "Wieś i Rolnictwo" 2006 nr 4 (133).
 • Kutkowska B., Tańska-Hus B., Ochrona rolnictwa górskiego w świetle uregulowań prawnych Europy Zachodniej i Polski, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, z. 45, Kraków 1999.
 • Musiał W., Dezagraryzacja polskiej wsi - problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, "Wieś i Rolnictwo" 2007 nr 3 (136).
 • Musiał W., Pijanowski Z., Nowe propozycje wspierania obszarów górskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe, Seria T. V, z. 4, Warszawa-Poznań-Koszalin 2003.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. (DzUrz. UE, L277, 21.05.2005).
 • Strategia rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego, "Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska", z. 5 (12), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2001.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (DzU nr 229, poz. 2273 z późn. zm.).
 • Wstępna analiza realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, część I (według danych na dzień 31 grudnia 2008 r.), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009.
 • Wykorzystanie Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" w województwach (według danych na dzień 30 września 2008 r.), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.