PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 605--617
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość turystyczna kierunkiem rozwoju atrakcyjnych krajobrazowo gmin wiejskich

Autorzy
Warianty tytułu
Tourist Entrepreneurship as the Direction of the Development of Landscape Attractive Rural Communities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Krajobraz jest jednym z podstawowych uwarunkowań kształtujących współczesny wizerunek gminy, mającym istotny wpływ na rodzaj aktywności człowieka na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej oraz ekologicznej. Ma istotne znaczenie w rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie ze względu na istotne walory atrakcyjności turystycznej, wyznaczając główne kierunki rozwoju przedsiębiorczości na tych terenach. Celem pracy jest ukazanie przedsiębiorczości turystycznej jako podstawowego kierunku rozwoju gmin wiejskich o szczególnie atrakcyjnym krajobrazie. Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu krajobraz obszarów wiejskich wpływa na rozwój aktywności mieszkańców tych środowisk w zakresie przedsiębiorczości turystycznej związanej z obsługą ruchu turystycznego. W pracy wykorzystano analizy badań własnych autora zrealizowane w woj. podkarpackim.(abstrakt oryginalny)
EN
Landscape is one of the primary determinants shaping the modern image of the municipality, having a significant impact on the type of human activity. It plays an important role in the development of rural areas of outstanding landscape, setting the main direction of development of entrepreneurship in the region. The aim of this paper is to show the tourist establishment as the basic direction of development of rural communities with particularly attractive landscape. The work is an attempt to answer the question of how rural landscape affects the development of the activity of these environments for entrepreneurial tourist related tourism services. The study was based on author's own research obtained on the basis of surveys and data from the Statistical Office in Rzeszów and Agricultural Advisory Center in Boguchwała.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Adamowicz M., 2000, Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Nauk. SERiA, tom 2, zeszyt 1, Warszawa-Poznań-Zamość, s. 69-71.
 • Al-Mubaraki H.M., Busler M., 2010, Business insubators: findings from a worldwide survey, and guidance for the GCC States, Sage, s. 3.
 • Borrow C., 2001, Incubator: A realist's Guide to the World's New Business Acceletaros, John Wiley& Sons Ltd., West Sussex, UK, s. 1-364.
 • Borys T., Knippschild R. (red.), 2014, Jakość życia w obszarze przygranicznym, Uniwersytet Ekonomiczne we Wrocławiu, Wrocław, s. 15.
 • Drucker P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zarządy, PWE, Warszawa.
 • Drucker P.F., 2004, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, s. 161.
 • Drucker P.F., 1995, Zarządzanie w czasach burzliwych, AE w Krakowie, Kraków.
 • Duczkowska-Małysz K.,1998, Rolnictwo-wieś-państwo, PWN, Warszawa, s. 61-62.
 • Hart D., 2003, Entrepreneurship Policy: What it Is and Where it Came From, [w:] D. Hart (red.), The Emergence of Entrepreneurship Policy: Governance, Start-ups and Growth in the U.S. Knowledge Economy, Cambridge University Press, Cambridge, s. 5.
 • Kostrowicki A.S., 1976, A system - based approach to research concerning the geographical enviroment, Geographia Polonica, vol. 33, 2, s. 27-38.
 • Kuciński K., 1997, Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości, IFGN, Warszawa, s. 11-12.
 • Leśniewski M.A., 2010, Kultura organizacyjna gminy a rozwój regionalny, [w:] K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Diffin, Warszawa, s. 51-54.
 • Macnaghten P., Urry J., 2005, Alternatywne przyrody, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa 2005, s. 230, 257.
 • Richling A., Solon J., 1994, Ekologia krajobrazu, PWN, Warszawa, s. 9-10, 173.
 • Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Shane S., Venkataraman S., 2000, The promise of entrepreneurship as a field of research, Academy of Management Review, 25(1), s. 217-226.
 • Sztucki T., 1994, Nowe wymagania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Handel Wewnętrzny nr 1.
 • Turystyka w województwie Podkarpackim w latach 2010-1011, 2012, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Wiatrak A.P., 2008, Rozwój turystyki wiejskiej w świetle strategii regionalnych i lokalnych (na przykładzie województwa mazowieckiego),[w:] I. Sikorska-Wolak (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 23.
 • Wilkin J., 1997, Przedsiębiorczość na wsi - główne determinanty i uwarunkowania,[w:] Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich, AR w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie, s. 34.
 • Wyszkowska Z., 2012, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(25), s. 299-307.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371923

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.