PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 618--629
Tytuł artykułu

Ekoinnowacje jako element nowego paradygmatu w europejskich i regionalnych dokumentach strategicznych

Warianty tytułu
Eco-Innovation as a New Paradigm in European and Regional Strategic Documents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest analiza strategicznych dokumentów rozwojowych Unii Europejskiej przez pryzmat ekoinnowacyjności jako jednego z kluczowych kierunków unowocześniania gospodarek i społeczeństw. Celem pracy była także analiza zrozumienia i poziomu ekoinnowacyjności w regionie. W pracy analizie typu deskresearch poddano zagadnienia dotyczące obecności pojęcia ekoinnowacji w europejskich i regionalnych dokumentach strategicznych. Badania własne metodą ankietową wykonane w 2013 roku objęły celowo wybrane małe i średnie przedsiębiorstwa, które w latach 2005-2013 korzystały z funduszy unijnych. Badaniami objęto 150 respondentów. Wyniki badań są zbieżne z negatywną europejską oceną dotyczącą ekoinnowacyjności polskiej gospodarki.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to analyze the strategic development documents of the European Union from the perspective of eco-innovation, as one of the key directions of modernization of economies and societies. The aim of the study was also an analysis of the understanding and the level of eco-innovation in the region. The study analyzes (using desk research method) issues concerning the presence of the concept of eco-innovation in European and regional strategy documents. Own research using survey methods was done in 2013 and it included deliberately chosen small and medium-sized enterprises, which in the years 2005 to 2013 benefited from EU funds. The research included 150 respondents. The results are consistent with the negative assessment of the European eco-innovation on Polish economy.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Braungard M., McDonough W., Cradle to Cradle, Remaking the Way We Make Things, North Point Presss, United States 2002.
 • Carley M., Spapens P., Dzielenie się światem, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Białystok-Warszawa 2000.
 • Green Action Plan for SMEs: turning environmental challenges into business opportunities,http://europa. eu/rapid/press-release_IP-14-766_en.pdf (26.06.2014).
 • ETAP. Environmental Technology Action Plan, http://ec.europa.eu/environment/ecoap/pdfs/etap_action_ plan.pdf (26.06.2014).
 • Hawkin P., Lovins A., Lovin H.L., Natural Capitalism - the Next Industrial Revolution, Little, Brown and Co, Boston 1999.
 • Jacques E., The Changing Culture of a Factory,Tavistock, London 1951.
 • Kemp R., Pearson P., Final report MEI project about measuring ecoinnovation, http://www.oecd.org/ env/consumption-innovation/43960830.pdf (26.06.2014).
 • Komisja Europejska, Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013), Bruksela 2005.
 • Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 • OECD, Sustainable Manufacturing and Eco-Innovation. Framework, Practices and Measurement, http://www.oecd.org/sti/inno/43423689.pdf (26.06.2014).
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) - projekt, http://rsi.podkarpackie.pl/Aktualnosci/Documents/RSI_ woj.%20podkarpackiego_2014-2020%20_Konsultacje%20spoeczne.pdf (26.06.2014).
 • Ryan C., Digital Eco-Sense: Sustainability and ICT-A New Terrain for Innovation, http://www.ecosense. info/source/Digital_EcoSense.pdf (26.06.2014).
 • Szpor A., Śniegocki A., Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.
 • Sobkowiak A., Woźniak L., Pasterz T., Cierpiał-Wolan M., Trala B., Drozd K., Dziedzic S., Woźniak M., Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2004.
 • Stawarz E., Niedbalska G., Innowacje, [w:] K.B. Materniak, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008.
 • Woźniak L., Ziółkowski B., Warmińska A., Dziedzic S., Przewodnik ekoinnowacji. Diagnoza trendów i dobre praktyki, Ministerstwo Gospodarki, Rzeszów 2008.
 • Woźniak L., Dziedzic S., Ekoinnowacje jako priorytetowy kierunek Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013.
 • Woźniak L., Dziedzic S., Kud K., Ekoinnowacyjność w regionalnej strategii innowacji województwa podkarpackiego na lata 2005-2013, [w:] Innowacyjność sektora MŚP, Małopolska i Podkarpacie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów 2005.
 • Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Kud K., Cele i zasady wdrażania ekoinnowacji w zarządzaniu firmą i rozwojem regionu, Wydawnictwa Polskiego Związku Niewidomych, Rzeszów 2011.
 • Woźniak L., Strojny J., Wojnicka E., Natura i uwarunkowania innowacji, [w:] Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MSP, PARP, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371993

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.