PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 11 | 81--92
Tytuł artykułu

decentralizacja administracji publicznej. Zarys problemu

Warianty tytułu
Decentralization of Public Administration. Outline of the Problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozważania w opracowaniu skoncentrowano w pierwszej kolejności na wyjaśnieniu terminu decentralizacji w ujęciu zarówno nauk organizacji i zarządzania, jak i prawa. Przybliżono również istotę decentralizacji publicznej oraz jej przebieg w Polsce po roku 1989. Opracowanie jest oparte przede wszystkim na przeglądzie wybranych pozycji literaturowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article raises issues related to the concept of decentralization of public administration. It focuses primarily on explaining the term decentralization, both in terms of organization and management sciences and law. The author also describes the essence of decentralization and its course in Poland after 1989. Considerations in the article primarily base on a review of selected literature items. However, due to limited volume, the article does not exhaust all the issues, it only indicates the most important themes.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--92
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2007.
 • Bondyra K., Szczepański M.S., Śliwa P., Blaski i cienie decentralizacji. Wprowadzenie, [w:] K. Bondyra, M.S. Szczepański, P. Śliwa (red.), Państwo, samorząd i społeczności lokalne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Cherka M., Decentralizacja - czy "reaktywacja" pojęcia jest groźna, Studia Iuridica XLIII, 2004.
 • Dobek A., Zasada pomocniczości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Państwo - koncepcje i zadania, Studia Erasmiana Wratislaviensia zeszyt III, Wrocław 2008.
 • Drążkowski J., Decentralizacja zarzadzania państwem jako czynnik rozwoju turystyki na szczeblu samorządu terytorialnego w Polsce, "Problemy Turystyki" 2007, nr 1-4.
 • Flejterski S., Zioło M., Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich, "Studia Regionalne i Lokalne" 2008, nr 3 (33).
 • Golinowska S., Decentralizacja władzy a funkcje socjalne państwa i rozwiązywanie problemów społecznych, [w:] S. Golinowska, M. Boni (red.), Nowe dylematy polityki społecznej, Raporty CASE nr 65.
 • Gorzelak G., Decentralizacja - wiara czy wiedza? (Na marginesie tekstu wprowadzającego Stanisławy Golinowskiej), [w:] Golinowska S., Boni M. (red.), Nowe dylematy polityki społecznej, Raporty CASE nr 65.
 • Habuda L, Decentralizacja vs centralizacja administracji w strukturze zasadniczego terytorialnego podziału kraju, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Jay A., Machiavelli i zarządzanie, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1996.
 • Kalisiak-Mędelska M., Społeczeństwo obywatelskie. Próba identyfikacji, [w:] A. Łuczyszyn (red.), Rola instytucji publiczno-prywatnych w gospodarce regionu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów nr 30, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów, Wrocław 2010.
 • Kolarska-Bobińska L., Centralizacja i decentralizacja. Decyzje, władza, mity, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984.
 • Kuciński J., Podstawy wiedzy o państwie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Kulesza M., Transformacja ustrojowa administracji Polski (1990-2000), Studia Iuridica XXXVIII, 2000.
 • Organizacja państwa, Mały rocznik statystyczny Polski 2011, GUS, Warszawa 2011.
 • Społeczeństwo obywatelskie? Między aktywnością a biernością, Komunikat z badań CBOS, BS/21/2000.
 • Wytrążek W., Decentralizacja administracji publicznej, http://www.kul.pl/files/42/Decentralizacja. pdf.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 1994 r. w sprawie K 14/93, OTK z 1994 r., poz. 13.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 maja 1998 r. w sprawie K 38/97, OTK z 1998 r., 3/18, poz. 31.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 grudnia 2005 r. w sprawie Kp 3/05.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 listopada 2006 r. w sprawie K 31/06, Trybunał Konstytucyjny, http://www.trybunal.gov.pl/omowienia/documents/K_31_06_PL.pdf, 11.08.201
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.