PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 642--652
Tytuł artykułu

Innowacje w konkurencyjnych strategiach przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego

Autorzy
Warianty tytułu
Innovations in Competitive Strategies of Enterprises from Subcarpathian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konkurencja jest zjawiskiem, które w dużym stopniu determinuje funkcjonowanie przedsiębiorstw. Konkurencyjność przedsiębiorstw może być kształtowana przez różne czynniki, ale powszechnie uważa się, że dużą rolę w budowaniu stabilnej pozycji na rynku odgrywają innowacje. Podstawowym celem artykułu jest identyfikacja roli innowacji w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych z województwa podkarpackiego. W tym celu zostały wykorzystane wyniki wywiadów zrealizowanych wśród losowo wybranych przedsiębiorców. Zostały omówione podstawowe pojęcia i problemy związane z formułowaniem strategii konkurencji z uwzględnieniem innowacji oraz przedstawione opinie respondentów na temat roli innowacji w strategiach konkurencji badanych przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
Competition is a phenomenon which significantly determines the operations of companies. Variety of different factors can impact the companies' competitiveness, but it is well known that the biggest role in creating the stable position on the market belongs to innovation. This article's primary goal is to identify the innovation's role in the increase of competitiveness of Subcarpathian Voivodeship's industrial companies. For that purpose the results of interviews conducted among randomly selected entrepreneurs have been used. In addition it includes the basic definitions and problems related to the process of forming of competitive strategy considering innovation along with respondents' opinions about innovation's role in competition strategies of investigated companies.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., 2004, Innowacyjność przedsiębiorstw, UMK, Toruń.
 • Burgiel A., Smyczek S., Zastosowanie wiedzy o konsumentach w konstruowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa oraz w celu kształtowania zachowań konsumenckich, [w:] E. Kieżel (red.), 1999, Rynkowe zachowania konsumentów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Drucker P., 2004, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa.
 • Dzikowska M., Gorynia M., 2012, Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej?, Gospodarka Narodowa 4 (248).
 • Faulkner D., Bowman C., 1996, Strategie konkurencji, Gobether i S-ka, Warszawa.
 • Gorynia M., Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym, [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska, 2010, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hamel G., Prahalad C.K., 1999, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 • Hitt M.A., Ireland D.R., Sirmon D.G., Trahms Ch.A., 2011, Strategic entrepreneurship: creating value for individuals, organizations, and society, Academy of Management Perspectives, No. 25.
 • Kaleta A., 2000, Strategia konkurencji w przemyśle, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kalukiewicz D., 2005, Innowacje - istotny czynnik konkurencyjności współczesnej firmy, Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, t. 50, z. 2-3.
 • Karbownik A., Michna A., Męczyńska A., Kmieciak R., 2011, Innowacyjność produktowa i technologiczna w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu metalowego - koncepcja badań, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 56, Politechnika Śląska, Gliwice.
 • Kotler Ph., 2004, Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Rebis, Poznań.
 • Kotler P., Trias de Bes F., 2004, Marketing lateralny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Lisiński M., Koncepcja grona i możliwości jej wykorzystania do restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), 2005, Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty - przebieg - efekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa- Kraków.
 • Matejun M., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w aglomeracji łódzkiej), [w:] K. Piech, M. Kulikowski (red.), 2003, Przedsiębiorczość szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy SGH, Warszawa,
 • Moszkowicz K., Konkurencyjność i innowacje - gdzie szukać szansy?, [w:] M. Moszkowicz (red.), 1997, Tożsamość i strategia przedsiębiorstwa - modele i doświadczenie, Oficyna Wydawnicza Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 • OECD, 2005, Podręcznik OSLO. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Komisja Europejska i Eurostat, wyd. 3.
 • Płowiec U., 2010, Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 r., Ekonomista, nr 5.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Porter M.E., 2006a, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice.
 • Porter M.E., 2006b, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 • Prahalad C.K., Hamel G., 1990, The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, May-June.
 • Santarek J. (red.), 2008, Transfer technologii z uczelni do biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Schumpeter J.A., 1939, Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Stankiewicz M.J., 2002, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Szymański W. (red.), 1995, Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Wilkowicz Ł., 2014, Firmy narzekają na konkurencję. I na państwo, Gazeta Prawna, nr 99.
 • Wrzosek W., 2002, Funkcjonowanie rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.