PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 660--670
Tytuł artykułu

Dlaczego firmy chcą koopetytować? Motywy współpracy konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora high-tech

Warianty tytułu
Why do Companies Want to Cooperate with Rivals? Motives of Coopetition in High-Tech Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie są motywy nawiązywania relacji koopetycyjnych i które z nich mają największe znaczenie w polskim sektorze high-tech. Na podstawie badań przeprowadzonych na reprezentatywnej, ze względu na wielkość i branżę, próbie przedsiębiorstw sektora wysokich technologii stwierdzono, że kluczowe znaczenie dla podjęcia współpracy konkurencyjnej przez tego typu podmioty ma chęć uzyskania dostępu do rynku, potrzeba obniżenia kosztów, w tym transakcyjnych, wzmocnienie pozycji firmy wobec konkurentów spoza układu oraz rozszerzenie skali działania. Z kolei najmniej istotnym motywem koopetycji okazała się chęć ograniczenia niepewności działań oraz dostosowania się do wymagań globalizacyjnych. Należy przy tym zaznaczyć, że istotność poszczególnych przesłanek różni się w zależności od fazy rozwoju przedsiębiorstwa i jego pozycji w sektorze.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to answer the questions: what are the motives of coopetition relationships, and which of them are the most important in the Polish hightechnology sector. Research conducted on a representative, due to size and industry, sample of high-tech enterprises found that the most significant motives for undertaking the coopetition are: the access to the market, the need to reduce costs, including transaction costs, strengthening the company's position against competitors from outside the arrangement, and expanding the scale of operation. In turn, the least important motives are: the need to reduce uncertainty and to adapt to the requirements of globalization. However, the significance of particular motives varies depending on the stage of company development and its position in the sector.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Barney J.B., 1991, Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, Vol. 17, No. 1.
 • Bengtsson M., Kock S., 2000, Coopetition in business networks: to cooperate and compete simultaneously, Industrial Marketing Management, Vol. 29, No. 5.
 • Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., 1996, Co-opetition, Doubleday, New York.
 • Breznitz D., 2009, Globalization, Coopetition Strategy and the Role of the State in Creation of New High-Technology Industries: the Cases of Israel and Taiwan, [w:] G.B. Dagnino, E. Rocco (red.), Coopetition Strategy. Theory, Experiments and Cases, Routledge, New York.
 • Chirgui Z.M., 2005, Smard card industry: a technological system, Technovation Nr 25.
 • Christensen C.M., 2003, The innovator's solution, Harvard Business School Press, Boston.
 • Chybalski F., Matejun M., Organizacja, jako obiekt badań - od zbierania danych do analizy wyników, [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Cyfert S., 2012, Systemowy model organizacji: perspektywa procesów odnowy organizacyjnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 276.
 • Cyfert S., Bełz G., Wawrzynek Ł., 2014, Wpływ burzliwości otoczenia na efektywność procesów odnowy organizacyjnej, Organizacja i Kierowanie nr 1A (159).
 • Cygler J., 2009, Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Czakon W., 2009, Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, Przegląd Organizacji, nr 12.
 • Earl B., 2007, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2013, Warszawa.
 • Gulati R., Gargiulo M., 1999, Where do interorganizational networks come from?, American Journal of Sociology, Vol. 104, No. 5.
 • Hamel G., Prahalad C.K., 1990, The core competence of the corporation, Harvard Business Review, May-June.
 • Kaleta A., 2013, Realizacja strategii, PWE, Warszawa.
 • Lewicka D., 2012, Relacje między zaufaniem horyzontalnym, współpracą i kulturą proinnowacyjną, Organizacja i Kierowanie nr 3(152).
 • Pathak S., Pokharel M.P., Mahadevan S., 2013, Hyper-competition, collusion, free riding or coopetition: basins of attraction when firms simultaneously compete and cooperate, Nonlinear Dynamics, Psychology, And Life Sciences, Vol. 17, No. 1.
 • Rogalski M., 2011, Strategia koopetycji - światowe trendy eksploracji, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 20.
 • Rusko R., 2014, Mapping the perspectives of coopetition and technology-based strategic networks: A case of smartphones, Industrial Marketing Management, Vol. 43 No. 5.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2013, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2001, Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja, Przegląd Organizacji, nr 5.
 • Tecce D., Pisano G., Shuen A., 1997, Dynamic capabilities and strategic management, Strategic Management Journal, Vol. 18, No. 7.
 • Wang X., Liu H., Yang Ch., 2013, On the motives for coopetition in complex organizations: an explorative analysis, Advances in Information Sciences and Service Sciences (AISS), Vol. 5, No. 9, doi:10.4156/AISS.vol.5, issue 9.48.
 • Williamson O.E., 1998, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2010, High Technology Company - Concept, Nature, Characteristics, [w:] N. Mastorakis, V. Mladenov, A. Zaharim, C. Aida Bulucea (red.), Recent Advances in Management, Marketing, Finances, A Series of Reference Books and Textbooks, Published by WSEAS Press, Penang.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2013, Koopetycja - strategią sukcesu? Doświadczenia przedsiębiorstw high-tech, Zarządzanie i Finanse, Vol. 11, No 4.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2013, Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high- -tech, Przegląd Organizacji, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.